Svenska Bas

Kursen riktar sig till den som är ny i Sverige eller som varit här lite längre och vill utvecklas på olika områden i livet. Den är ett komplement till kommunens SFI-undervisning.

Kursbeskrivning

I kursen ligger fokus på svenska som andraspråk, både praktiskt och teoretiskt. Det ingår också att läsa om och lära sig mer om hur det svenska samhället fungerar. Studierna bedrivs i en miljö där man har möjlighet att prata mycket svenska och knyta nya kontakter.

Omfattning av kursen är 50 % förlagt på tre dagar/vecka. Kurslängden är 1-2 terminer, beroende på förkunskaper och mål med studierna.

Kursinnehåll

Deltagaren får på olika sätt öva förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna i det svenska språket. Vi går gemensamt igenom grundläggande grammatik, ordföljd och uttal. Vi berör också olika teman i det svenska samhället som exempelvis högtider, kultur, geografi och väder. Genom olika nyhetskanaler tar vi även del av dagsaktuella händelser som ger begrepp och förståelse för omvärlden.

Övrig information

  • Lokal: Pingstkyrkan, Västra Torget, Jönköping
  • Kursen är avgiftsfri.

Efter utbildningen

Efter avslutad kurs ges ett intyg där det framgår under vilken tid och i vilken omfattning studierna bedrivits. För den som kommer upp i nivå motsvarande SFI kurs D finns möjlighet att söka vidare för att läsa svenska och fler ämnen på grundläggande nivå på skolans Allmän kurs Grund.

 

KURSTYP: Särskild kurs

STUDIETAKT: 50%

LÄNGD: 1-2 terminer

INTERNAT: Nej

KURSSTART:

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Ej CSN-berättigad

SISTA ANSÖKNINGSDAG:

Liza Zethson

Kursledare
Tel: 036 -37 48 00
E-post

Ansökan

Registrering är den 22 augusti 2023 kl 10:00-12:00 i Pingstkyrkan Jönköping.

För mer information, kontakta skoladministratör Ingalill Bard via mejl ingalill.bard@junefolkhogskola.se eller telefon 036-374802.

Här kan du ansöka till kursen direkt!

Här kan du ladda ner en ansökningsblankett till kursen!

Vi tar kontakt med dig och bokar eventuellt tid för en intervju. En tid därefter får du besked om du blivit antagen eller inte. Du kan också få en reservplats. Sådant vi väger in vid antagning är bland annat studiebehov, motivation för studier och våra pedagogiska resurser.

Antagning till kursen sker fortlöpande.

Liza Zethson

Kursledare
Tel: 036 -37 48 00
E-post

KURSTYP: Särskild kurs

STUDIETAKT: 50%

LÄNGD: 1-2 terminer

INTERNAT: Nej

KURSSTART:

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Ej CSN-berättigad

SISTA ANSÖKNINGSDAG:

Vad säger tidigare deltagare om kursen?