Bild på böljande vatten och en solnedgång

Själavårdsutbildning

Utbildningen anordnas av June folkhögskola i samarbete med Pingst-fria församlingar i samverkan. Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av själavårdande samtal i församlingen och vill fördjupa dig i detta. Själavårdsutbildningen har sedan 1991 funnits på Kaggeholms folkhögskola och finns sedan 2020 på June folkhögskola.

Kursbeskrivning

Själavårdsutbildningen vänder sig till dig som är engagerad i en lokal församling, utbildningen är en fördjupning och du behöver bli rekommenderad av din församlingsföreståndare, ordförande eller präst att du är lämplig som själavårdare.
Utbildningen pågår i tre processer. Din egna bearbetning. Den process som pågår i basgrupp, litteraturgrupp och i kreativa pass. Samt den som sker i storgrupp där samtliga deltagare deltar och där undervisningen sker.
Mellan varje utbildningstillfälle har deltagarna en hemuppgift och tre-fyra böcker att läsa och bearbeta i litteraturgrupp.

Kursinnehåll

Utbildningen består av fyra utbildningstillfällen fördelade på två terminer, utbildningstillfällena sker på June folkhögskola i Jönköping. Varje utbildningstillfälle startar klockan 16 på torsdagen och avslutas med lunch på söndagen.

Terminstiderna är:
Höstterminen 2022: 1 augusti – 16 december
Vårterminen 2023: 9 januari – 14 maj

22-25 september 2022
Utbildningstillfälle 1. Gudsbild & Självbild

Det själavårdande samtalet.
Vad är själavård?
Samtalsövningar.
Gudsbild.
Självbild.
Tystnadsplikt och tystnadsrätt.

1-4 december 2022
Utbildningstillfälle 2. Medmänniskan
Själavård och behandling.
Själavård vid våld i nära relationer.
Själavård i mångkulturell församling.
Psykisk hälsa och psykisk ohälsa.
Att starta ett själavårdsteam.
Det själavårdande samtalet.

2-5 februari 2023
Utbildningstillfälle 3. Kriser
Trons kris och utveckling.
Sorg och förlust.
Att möta människor i livets slutskede.
Kris och katastrof.
Kris och katastrof i församlingsmiljön.
Konflikthantering.
Relationer, sexualitet och porr.

11-14 maj 2023
Utbildningstillfälle 4. Att växa och mogna som själavårdare
Förlåtelse och försoning.
Skam och skuld.
Sund andlighet.
Samtalsmetodik.

Övrig information

Utbildningen kostar 3. 220:- per utbildningstillfälle inkl helpension och boende. (med reservation för prisökning)
Litteraturkostnad och resekostnader tillkommer.
När man blir antagen till utbildningen förbinder man sig att delta vid samtliga kurstillfällen.

Efter utbildningen

Utbildningen ger deltagarna teoretisk och praktisk kunskap i ämnet själavård. Efter kursen har deltagarna redskap för att möta och samtala med människor i självårdssamtal.

KURSTYP: Profilkurs

STUDIETAKT: 25%

LÄNGD: 1 år

INTERNAT: Nej

KURSSTART: 1 augusti 2022

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Gymnasienivå A2

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
1 mars 2022

Ingrid Svanell
Ingrid Svanell

Tel: 070-313 19 34
E-post

Ansökan

Ansök via vårt ansökningsformulär på Schoolsoft. Ansökan kompletteras med ett personligt brev varför du söker själavårdsutbildningen. För att ansökan ska vara giltig ska den kompletteras med en rekommendation som skickas i ett separat brev direkt från den som skriver den. Rekommendationen skrivs av föreståndare, ordförande eller präst i den sökandes församling.

Postadress
June folkhögskola
Att. Själavårdsutbildningen
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Ansök till utbildningen här!
Ingrid Svanell
Ingrid Svanell

Tel: 070-313 19 34
E-post

KURSTYP: Profilkurs

STUDIETAKT: 25%

LÄNGD: 1 år

INTERNAT: Nej

KURSSTART: 1 augusti 2022

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Gymnasienivå A2

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
1 mars 2022