Om skolan

Två personer går i en trappa

Bra att veta

Praktisk information om tider, kostnader med mera. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer.

Läsåret 2024/2025
Höstterminen  21/8 – 18/12 2024
Vårterminen 8/1 – 5/6 2025

Läsåret 2024/2025
Höstlov v. 44
Sportlov v.7
Påsklov v.16
Lovdag den 12 maj och 30 maj

OBS! Ansökningsperioden är olika för olika utbildningar. Är du osäker så kontakta skolan via mejl eller telefon. Se informationen här under!

När du går in på vår Ansökningssida finns där länkar för varje utbildning till Schoolsoft. Genom Schoolsoft hanterar vi våra ansökningar. Du skapar först ett konto på Schoolsoft och gör sedan din ansökan. Du kan sedan följa vad som händer din ansökan via kontot.

Se utbildningarnas egna sidor för ev specifika krav vid ansökan!

Antagning kan ske senare i mån av plats på de olika utbildningarna.

Följande handlingar bifogas i din ansökan:

  • Foto (nytaget i ”passformat”)
  • Personligt brev
  • Betyg/intyg från senast avslutad skola
  • Flera kurser kräver även ytterligare bilagor.

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri.

Alla kursdeltagare betalar:
Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri.
Du betalar serviceavgift (fika, försäkring och kopiering) och terminsavgift. Gå in på respektive kurs för att se kostnaderna för just den kursen.

Vi serverar ingen lunch på skolan men det finns möjlighet att värma din lunchlåda i skolans cafeterior.

Alla som studerar på folkhögskola deltar i vissa praktiska uppgifter. På June kan det till exempel vara städning av studiesalar och gemensamma utrymmen eller andra uppgifter.

June Folkhögskola har som målsättning att följa den studeranderättsliga standard som beskrivs på sidan Studeranderätt.

Denna integritetspolicy gäller för samtliga skolor som har Stiftelsen Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet (PSK) som huvudman; Umeå folkhögskola, June folkhögskola, Kaggeholms folkhögskola, Mariannelunds folkhögskola och Vinga folkhögskola.

Styrelsen för June Folkhögskola består av: Kjell Olsson, ordf., Ulrika Steen, Patrik Sundh, Martin Hallebo, Ewa Saldner och Johan Bokinge.
Kontaktuppgifter till skolans ordförande: kjellolsson45@gmail.com

Folkhögskolornas informationstjänst (FIN) har information om studiestöd och studiehjälp, samt länkar till CSN där du kan få veta mer om dina möjligheter.

Länk till CSN för studerande vid folkhögskola.

Trivselregler

På June har vi några få regler. De handlar om trivsel, precis som de heter och är till för att livet på skolan ska funka. Du har säkert läst dem, men här kan du läsa dem igen!

June folkhögskola har pingstförsamlingarna som huvudman. Verksamheten bygger på en kristen livssyn. Följande regler har antagits av styrelsen som reglerar livet på June folkhögskola.

  1. Varje kursdeltagare tar själv ansvar för sina studier. Detta sker genom att man är närvarande vid lektionerna och aktivt deltar i undervisningen samt fullföljer arbetsuppgifter.
  2. June folkhögskola står för en helt drogfri miljö. Det betyder att inget bruk eller förvar av alkohol eller narkotika är tillåtet, ej heller sniffning. Målsättningen är att skolan ska vara en miljö fri från rökning och snusning.
  3. Orsakas skada på skolans egendom ska detta anmälas omgående och skadan ersättas.
  4. Att delta i det praktiska arbetet ingår i folkhögskolelivet. Personal och kursdeltagare har ett gemensamt ansvar för den totala miljön på skolan.

Kostnadsregler

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri.
Du betalar serviceavgift (fika, försäkring och kopiering) och terminsavgift. Gå in på respektive kurs för att se kostnaderna för just den kursen.