Allmän kurs – Gymnasienivå

Allmän kurs på gymnasienivå är till för dig som vill komplettera en svensk gymnasieutbildning, kanske för att få högskolebehörighet, eller som vill påbörja en gymnasieutbildning.

Kursbeskrivning

Det finns flera olika skäl till att studera här. Du kanske:

  • inte påbörjat eller läst klart svenskt gymnasium, men känner motivation att göra det nu.
  • vill studera svenska som andraspråk och andra ämnen på gymnasienivå, för att kunna studera vidare, ha lättare att få jobb och klara dig bättre i samhället.
  • vill bättra på dina kunskaper och vistas i en stimulerande studiemiljö.

Allmän kurs på Gymnasienivå ger dig som helt eller delvis saknar gymnasiekompetens en möjlighet att få de behörigheter som krävs för fortsatta studier. Kursen är ett alternativ till gymnasieskolan eller vuxengymnasium. Du studerar olika ämnen, för att komplettera tidigare studier eller för att läsa in en hel gymnasieutbildning. Matematik och engelska är också möjligt att läsa på grundskolenivå. Det finns kurser i både svenska och svenska som andraspråk.

Kursinnehåll

Olika profiler för olika behov!

Allmän – Social
För dig som är intresserad av att studera vidare eller jobba inom det sociala fältet. Du läser ämnen som förbereder dig för att bättre kunna klara en sådan utbildning. Kan läsas 1-2 terminer.

Allmän – Fokus
För dig som känner dig osäker på att studera, för att det känns svårt eller för att det var länge sedan. Eller för dig som vill koncentrera dig på att läsa allmänna ämnen. Kan läsas en eller flera terminer, kan byggas på med annan profil.

Allmän – Högskoleförberedande
För dig som satsar på att läsa vidare på universitet eller högskola. Här blir du utmanad för att bli väl förberedd för att klara studier på högre nivå. Kan enbart läsas sista året.

Allmän – Svenska som andraspråk
För dig med utländsk bakgrund som vill satsa extra mycket på att komma upp i nivå i svenska samtidigt som du läser andra ämnen på gymnasienivå. Kan läsas en termin eller flera terminer, kan byggas på med annan profil.

Ämnen som erbjuds
Vi erbjuder SV/SVA , Ma samt Eng. Vi arbetar också med ämnesövergripande teman inom ämnena Samhällskunskap, Religion, Naturkunskap och Historia.

Vill du studera på heltid innebär det 30 lektioner (=20 klocktimmar) på schemat. Det kan finnas möjlighet att studera på deltid, men inte mindre än 50 %.

Grupperna är relativt små och det gör att alla kan komma till tals och att läraren hinner ge det stöd som behövs till var och en. Vi tänker att gruppen också är en stor tillgång för dig som individ, för att stötta och utmana dig.

Studiemiljö
Vi är måna om att ha en varm och vänlig studiemiljö präglad av goda relationer. Vi vill se till dig som hel människa, inte enbart till dina studiebehov. En av lärarna blir din mentor. Han eller hon hjälper dig att lägga upp dina studier, följer upp hur studierna fungerar och finns till hands för samtal under hela tiden du är hos oss. Du har även tillgång till en studievägledare och en kurator.

Det är viktigt för oss att du är delaktig i och kan påverka upplägg och innehåll i studierna och i skolans verksamhet som helhet. Det kan du till exempel göra genom att engagera dig i kursrådet på skolan.

Studiebesök
Studiebesök ingår i studierna samt olika kulturarrangemang och någon studieresa inom Sverige varje år.

Övrig information

Behörighet, studieomdöme & intyg
När du avslutar studierna hos oss utfärdar vi behörighet i de ämnen du klarat, på grundskolenivå eller på gymnasienivå.

Om du vill få grundläggande behörighet till yrkeshögskolan behöver du bli godkänd i Sv/Sva 1, Sh 1a1, Re 1, Nk 1a1, Hi 1a1, Eng 5 och Ma 1. Vill du uppnå grundläggande behörighet för högskolan behöver du även bli godkänd i Sv/ Sva 2 och 3 och Eng 6. Många utbildningar på yrkeshögskolan och högskolan kräver behörighet i fler kurser, så kallad särskild behörighet.

För behörighet till både yrkeshögskolan och högskolan gäller också att du ska ha studerat på gymnasium/vuxengymnasium/folkhögskola i sammanlagt tre år. Har du inte tidigare studerat på gymnasienivå men har minst två års arbetslivserfarenhet kan det dock förkorta ditt omfattningskrav.

Du får inte betyg i varje ämne. Om du studerat minst ett år på heltid, eller motsvarande tid på deltid, får du istället ett studieomdöme, vilket är en helhetsbedömning av din studieförmåga. Studieomdömet ges i en sjugradig skala med huvudstegen Utmärkt, Mycket god, God och Mindre god. Mellan dessa finns ytterligare tre skalsteg. Studieomdöme sätts på alla folkhögskolor i Sverige och med det kan du söka till högskolan i folkhögskolans kvot, om du uppnått grundläggande behörighet för högskolestudier.

Du får också ett kursintyg när du slutar, där det framgår under vilken tid och i vilken omfattning du studerat på skolan.

När du uppnått godkända studier motsvarande grundskola eller gymnasieskola på June Folkhögskolas Allmän kurs får du även ett SeQF-intyg, nivå 2 för grund och nivå 4 för gymnasiet. Intyget kan användas för studier i Europa.

Kostnader
Du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial. Räkna också med kostnader vid studiebesök, friluftsdagar, resor etc. För övriga kostnader, se fliken Bra att veta.

Studiestöd
Studier på Allmän kurs ger dig rätt till studiestöd från CSN. Läs mer på www.csn.se eller kontakta Ingalill Bard på skolans expedition.

Efter utbildningen

Efter genomgångna studier på Allmän kurs:

  • kan deltagare, genom inre motivation, ta ansvar för sina studier och självständigt driva sin utvecklingsprocess
  • har deltagare rustats för vidare studier och arbete och kan se kunskaper i ett större sammanhang
  • kan deltagare lära av och samarbeta med människor med olika erfarenheter och bakgrund
  • har deltagare utvecklat sin självkänsla, sin självinsikt och sitt självförtroende
  • har deltagare förutsättningar för ett kritiskt och demokratiskt tankesätt.

Efter avslutade studier på Allmän kurs kan du söka till Yrkeshögskola eller högskola.

KURSTYP: Behörighetsgivande

STUDIETAKT: 50-100%

LÄNGD: 1–3 år

INTERNAT: Nej

KURSSTART: 23 augusti 2023

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Gymnasienivå A1

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
15 maj 2023

Anneli Nilsson

Tel: 036 -37 48 10
E-post

 

 

Ansökan

Vi antar till varje termin (aug och jan). Antagning sker fortlöpande, så det är bra att söka så tidigt som möjligt och i mån av plats behandlar vi även sena ansökningar.

Du ansöker genom att klicka på länken nedan. När du klickar på länken kommer du till Schoolsoft. Där får du registrera dig och fylla i din ansökan. Sedan kan du logga in och se vad som händer med din ansökan efter hand. Kontakta skolan om du behöver hjälp.

Till din ansökan bifogar du kopior på betyg från tidigare studier eller din individuella studieplan om du studerar vid ansökningstillfället. Skriv också ett personligt brev, där du berättar om dig själv och varför du vill studera på June folkhögskola. Var noga med att ange referenspersoner på din ansökan. Det är viktigt att din ansökan är komplett.

Vi tar kontakt med dig och bokar eventuellt tid för en intervju. En tid därefter får du besked om du blivit antagen eller inte. Du kan också få en reservplats. Sådant vi väger in vid antagning är bland annat studiebehov, motivation för studier och våra pedagogiska resurser.

Antagning till kursen sker fortlöpande.

Anneli Nilsson

Tel: 036 -37 48 10
E-post

 

 

KURSTYP: Behörighetsgivande

STUDIETAKT: 50-100%

LÄNGD: 1–3 år

INTERNAT: Nej

KURSSTART: 23 augusti 2023

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Gymnasienivå A1

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
15 maj 2023

Vad säger tidigare deltagare om kursen?

william-andersson_allmankurs

William Andersson

2021-03-26T10:13:16+01:00

Jag saknade behörighet för att studera på högskola och valde därför att plugga på June då några vänner sagt att det var den bästa folkhögskolan i Jönköping. De hade rätt, lärarna här är väldigt pedagogiska, hjälpsamma och förstår ens situation vilket har hjälpt mig väldigt mycket att motivera mig till att fortsätta studera.

simon-bjork_allmankurs

Simon Björk

2021-03-26T10:15:23+01:00

Jag blev rekommenderad June folkhögskola efter att jag varit i kontakt med Komvux och jag är väldigt glad att jag beslutade mig för att börja studera här. June har ett brett utbud av ämnen man kan läsa för att få den behörighet man behöverför att tas sig vidare i sina studier eller för att lära sig något nytt. Jag har gått en termin nu och jag trivs otroligt bra!

jennie-lundgren-allmankurs

Jennie Lundgren

2021-05-06T10:22:25+02:00

June erbjuder mig mer än bara kunskap.
Här handlar det lika mycket om gemenskap.
Jag är inte ensam här.
På June är jag en del av ett lag.
Del av en trevlig atmosfär.
Det skrattas här var dag.
Här får jag genom utmaningar växa.
Upplägget hjälper mig utvecklas.
June ger mig mycket mer än kunskap.
Här på skolan har jag även funnit äkta vänskap.

Till toppen