Kvinna med mörkt hår och ljus tröja sitter i en lektionssal med fler personer.

Socialpedagog

Socialpedagog

STUDIETAKT:
100%

LÄNGD:
2 år

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
-

KURSTYP:
Yrkesutbildning

En tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning för dig som vill arbeta med socialt arbete och behandling.

STUDIETAKT: 100%

LÄNGD: 2 år

SISTA ANSÖKNINGSDAG: -

KURSTYP: Yrkesutbildning

En tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning för dig som vill arbeta med socialt arbete och behandling.

Kursbeskrivning

Antagningsprocessen är avslutad, inga reservplatser finns att tillgå! 
Välkommen med din ansökan nästa år.

Utbildningen till socialpedagog är en yrkesutbildning som omfattar fyra terminer. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med människor med beroendeproblematik och/eller psykosociala problem.

Du tycker det är intressant att förstå mänskliga processer och hur människor växer och utvecklas. Utbildningen ger dig kunskap och verktyg till arbetet som socialpedagog som är spännande, svårt och givande.

Utbildningen varvar teori och praktik. Teori i klassundervisning där vi diskuterar och reflekterar tillsammans. Närvaro är grunden för att kunna tillgodogöra sig utbildningen då vi processar det vi läser tillsammans.

Praktik för att få insikt och kännedom om verkligheten ute i arbetslivet.

Vi är sex lärare som alla har arbetat inom det sociala fältet. Vi följer och stöttar dig i din läroprocess under två år.

Det är en rolig och spännande resa – möt dig själv och andra. I arbetet med människor är du verktyget och då behöver du självinsikt, empati och kunskap.

Vi tillhör Balsam som är en bransch- och samverkansorganisation bestående av 22 folkhögskolor och yrkeshögskolor som bedriver utbildningar till socialpedagog. Vi har gemensamma normerande utbildningsmål för att kvalitetssäkra utbildningarna. Läs mer här på Balsams hemsida!

Kursinnehåll

I utbildningen till Socialpedagog får du yrkeskunskaper och praktiska erfarenheter. Vi varvar teoretiska studier med olika typer av studiebesök samt besök av företrädare för yrkesområdet. 19 veckor under utbildningen är du som kursdeltagare ute på praktik eller som vi säger LIA (lärande i Arbete), där du får följa en verksamhet under en längre period.

Första terminen läser du teori, termin två, tre och fyra varvas teori och praktik.

Detta är en förkortad version av vår utbildningsplan:

Termin 1. Grundläggande kurser
Beroendekunskap
De sociala lagarna
Etik och livsfrågor
Kommunikation och samtalsmetodik
Psykologi
Samhällskunskap med social inriktning
Socialpedagogik

Termin 2. Fördjupande kurser inom yrkesområdet och en breddning mot sociologi och psykiatri.
5 veckor LIA (lärande i arbete)
Behandlingsarbete
Ledarskap
NPF
Psykiatri
Sociologi

Termin 3. Fortsatt fördjupning med viss tonvikt på yrkesrollen
9 veckor LIA (lärande i arbete)
Anhörigperspektiv
Beroendekunskap fördjupning
Kultur och migration
MI Motiverande samtal
Skolfrågor
Socialpedagogiska behandlingsmetoder
Sociologi med fördjupning kriminologi
Yrkesrollen

Termin 4. Fördjupning i socialt arbete samt Fördjupningsarbete
5 veckor LIA (lärande i arbete)
Aktuell samhällsorientering
Arbetsmarknadsfrågor
Egenvård
Genusperspektiv
Internationella perspektiv
Kommunikation
Nätverk och familj
Vetenskapligt synsätt och metod / Fördjupninghsarbete

Övrig information

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri.

Du bekostar själv:

 • Kurslitteraturen och annat studiematerial
 • 500 kr/termin för studiebesök
 • Bensinpengar till studieresor i närområdet som delas mellan kursdeltagare
 • Ca 250 kronor per termin för försäkring och kopior
 • Förmiddagsfika måndag – fredag (ingår som en del av folkhögskolan), kostar 65 kr/vecka
 • LIA (Lärande i arbete) ingår i utbildningen. LIA perioderna kan innebära kostnader för resor till praktikplatsen.

Läs mer under Bra att Veta på vår hemsida.

Skolgemensamma aktiviteter
Under skolåret gör vi en hel del aktiviteter tillsammans som skola som exempelvis friluftsdagar, Junejoggen, teaterbesök, föreläsningar och skolresor. Dessutom har vi en gemensam samling i veckan som heter JUNITE där vi träffas i olika intressegrupper under en timma.

Efter utbildningen

Vad kan du arbeta med efter utbildningen? Arbetsområdet för en Socialpedagog är väldigt brett och innebär ofta att man arbetar på oregelbundna tider. De flesta arbeten finns på olika institutioner och boenden. Här finns allt från arbete med barn, ungdomar, familjer till vuxna. Det finns också socialpedagoger som arbetar i öppna verksamheter såsom socialtjänstens öppenvård, skola och fritidsverksamheter.

Arbetsmarknaden är generellt sett god och våra deltagare brukar få arbete efter utbildningen.

Socialpedagogutbildningen är en tydlig yrkesutbildning som vill utrusta dig för att arbeta nära utsatta människor som vi säger ”på golvet”. Om du vill ha möjlighet att arbeta med myndighetsutövning, till exempel som socialsekreterare behöver du en akademisk examen som socionom.

Efter avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis. För detta krävs att alla kurser inklusive praktikperioder är fullgjorda.

PLATS: Jönköping

INTERNAT: Nej

KURSSTART: 21 augusti 2024

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Eftergymnasial, B1

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
-

BRA ATT VETA:

Björn Bergman

Kursledare
070-222 34 24
E-post

Ansökan

Antagningsprocessen är avslutad, inga reservplatser finns att tillgå! 
Välkommen med din ansökan nästa år.

För att vara behörig till socialpedagogisk utbildning vid June folkhögskola behöver du ha en av följande fem utbildningsbakgrunder:

 1. Grundläggande behörighet för högskolestudier:
  • Högskoleförberedande gymnasieexamen eller
  • yrkesexamen + svenska 2 eller
  • slutbetyg från gymnasieskolan före 2013 eller
  • avgångsbetyg från gymnasieskolan före 1997 eller
  • intyg från folkhögskola med behörighet till högskolestudier
 2. Grundläggande behörighet för yrkeshögskola:
  • yrkesexamen + svenska 2 eller
  • intyg från folkhögskola med behörighet till yrkeshögskolestudier + svenska 2.
 3. Reell kompetens (utan engelska 6):
  • svenska 1 och 2  eller svenska A och B
  • engelska 5 eller engelska A
  • matematik 1a, b eller c eller matematik A
  • samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2 eller samhällskunskap A eller
  • samhällskunskap 1a1 och historia 1a1.
 4. Utländsk gymnasieutbildning som ger tillträde till högre studier i utbildningslandet. För bedömning av utländsk utbildning gå in på www.uhr.se/bedomning och ansök om bedömning
 5. Validering
  • I särskilda fall finns möjlighet till validering där bland annat dokumenterade kunskaper motsvarande minimum svenska 1 och 2 samt motsvarande samhällskunskap 1b och minst fem års dokumenterad arbetslivserfarenhet tillsammans med dokumenterad personlig lämplighet vägs in.

Antagning och urval

Utbildningen syftar till att ge en yrkesutbildning i socialt arbete. Du kommer redan under praktikperoderna under utbildningen vara på arbetsplatser där du möter utsatta människor. Därför behöver du som söker även:

 • vara fyllda 23 år.
 • ha arbetslivserfarenhet, gärna inom behandlingsområdet.
 • om du haft egen missbruksproblematik ska du varit fri i minst fyra år.
 • vara psykiskt stabil.
 • ha B-körkort

 Om du har skickat in en komplett ansökan som visat behörighet till utbildningen kommer du att gå vidare i antagningsprocessen. Du kommer då kallas till en antagningsdag på skolan. Medverkan på denna dag är en förutsättning för att gå vidare i antagningsprocessen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, social förmåga, personlig mognad, stabilitet och förmåga att fungera i grupp.

Björn Bergman

Kursledare
070-222 34 24
E-post

KURSTYP: Yrkesutbildning

STUDIETAKT: 100%

LÄNGD: 2 år

INTERNAT: Nej

KURSSTART: 21 augusti 2024

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Eftergymnasial, B1

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
-

BRA ATT VETA:

Vad säger tidigare deltagare om kursen?

En kvinna med mörkt hår ler och tittar mot kameran.

Linda Persson

2023-02-07T14:10:12+01:00

Anledningen till att jag valde att studera till socialpedagog på June folkhögskola var för att att jag alltid haft ett intresse för människor. Att få hjälpa och vägleda människor som hamnat snett är ett viktigt arbete där man gör skillnad.  Som socialpedagog får man mycket positivt tillbaka och det gör att jag vill gå till mitt jobb varje dag. Idag arbetar jag som ungdomsbehandlare i Jönköpings kommun.

Ann-Sofi Linderoth

2021-03-23T11:36:45+01:00

Idag jobbar jag på Iris Utvecklingscenter i Mullsjö och jag har jobbat här sedan 2015. Jag älskar mitt jobb och det var tack vare June folkhögskola som jag tog chansen att göra min praktik på Iris. Jag var helt inriktad på att jag skulle jobba med ungdomar med någon slags funktionsvariation. Men efter att jag prövat på att jobbat inom missbruksbehandling så var jag helt säker på att det var detta jag ville göra.
Ett fantastiskt minne från June var alla de samtal och diskussioner som vi hade i klassrummet, vi lärde oss så mycket av varandra och det är just det som är det bästa med folkhögskola tycker jag.
Vi hade en fantastisk resa till Italien men ett oförglömligt besök på San Patrignano som är världens största terapeutiska samhälle.
Många goda skratt. Tack för allt!

Angelica Blom

2021-03-23T11:35:59+01:00

Jag har i många år velat jobba med människor i olika livssituationer. Jag vill kunna finnas där för personer som verkligen behöver en trygg hand och någon som står kvar när vindarna blåser. Hittade linjen socialpedagog på June folkhögskola och den passade mig perfekt. Genom samtal & dialog, föreläsningar, undervisning, studiebesök och Lära i arbete (LIA), har utbildning gett mig en bred kunskap och förståelse om människors liv. Jag jobbar idag som skolkurator på en resursskola och socialpedagog på ett HVB boende där min inriktning är struktur, bildstöd och kommunikation. Tack vare utbildningen får jag träffa många fantastiska människor i mitt arbete.

Isabelle Johansson

2021-03-23T11:34:46+01:00

Min tid på June var lärorikt. Fick träffa många härliga människor även utveckla mig själv. Fick med mig en bra kunskap och en bra grund att stå på. Idag arbetar jag med missbruk och psykisk ohälsa. Det bästa med jobbet är att en dag aldrig är den andra lik.  Även att möta utmaningar och lyckas gör att du växer som person.

Patrik Glad

2021-03-23T11:33:12+01:00

Jag är så glad att jag sökte till June folkhögskola, som verkligen är en skola där ”vägarna möts”.
Tillsammans med min fantastiska klass skapar vi en atmosfär där vi utvecklas och lär oss av varandra med stöd av superduktiga lärare. Redan efter första terminen känner jag att jag har fått massa ny och användbar kunskap att ta med mig ut i yrkeslivet. Aldrig tidigare har jag känt mig så här motiverad till att lära mig!

Till toppen