Kvinna med mörkt hår och ljus tröja sitter i en lektionssal med fler personer.

Socialpedagog

Socialpedagog

STUDIETAKT:
100%

LÄNGD:
2 år

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
15 april 2024

KURSTYP:
Yrkesutbildning

En tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning för dig som vill arbeta med socialt arbete och behandling.

STUDIETAKT: 100%

LÄNGD: 2 år

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 15 april 2024

KURSTYP: Yrkesutbildning

En tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning för dig som vill arbeta med socialt arbete och behandling.

Kursbeskrivning

Utbildningen till socialpedagog är en yrkesutbildning som omfattar fyra terminer. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med människor med beroendeproblematik och/eller psykosociala problem.

Du tycker det är intressant att förstå mänskliga processer och hur människor växer och utvecklas. Utbildningen ger dig kunskap och verktyg till arbetet som socialpedagog som är spännande, svårt och givande.

Utbildningen varvar teori och praktik. Teori i klassundervisning där vi diskuterar och reflekterar tillsammans. Närvaro är grunden för att kunna tillgodogöra sig utbildningen då vi processar det vi läser tillsammans.

Praktik för att få insikt och kännedom om verkligheten ute i arbetslivet.

Vi är sex lärare som alla har arbetat inom det sociala fältet. Vi följer och stöttar dig i din läroprocess under två år.

Det är en rolig och spännande resa – möt dig själv och andra. I arbetet med människor är du verktyget och då behöver du självinsikt, empati och kunskap.

Vi tillhör Balsam som är en bransch- och samverkansorganisation bestående av 22 folkhögskolor och yrkeshögskolor som bedriver utbildningar till socialpedagog. Vi har gemensamma normerande utbildningsmål för att kvalitetssäkra utbildningarna. Läs mer här på Balsams hemsida!

Kursinnehåll

I utbildningen till Socialpedagog får du yrkeskunskaper och praktiska erfarenheter. Vi varvar teoretiska studier med olika typer av studiebesök samt besök av företrädare för yrkesområdet. 19 veckor under utbildningen är du som kursdeltagare ute på praktik eller som vi säger LIA (lärande i Arbete), där du får följa en verksamhet under en längre period.

Första terminen läser du teori, termin två, tre och fyra varvas teori och praktik.

Detta är en förkortad version av vår utbildningsplan:

Termin 1. Grundläggande kurser
Beroendekunskap
De sociala lagarna
Etik och livsfrågor
Kommunikation och samtalsmetodik
Psykologi
Samhällskunskap med social inriktning
Socialpedagogik

Termin 2. Fördjupande kurser inom yrkesområdet och en breddning mot sociologi och psykiatri.
5 veckor LIA (lärande i arbete)
Behandlingsarbete
Ledarskap
NPF
Psykiatri
Sociologi

Termin 3. Fortsatt fördjupning med viss tonvikt på yrkesrollen
9 veckor LIA (lärande i arbete)
Anhörigperspektiv
Beroendekunskap fördjupning
Kultur och migration
MI Motiverande samtal
Skolfrågor
Socialpedagogiska behandlingsmetoder
Sociologi med fördjupning kriminologi
Yrkesrollen

Termin 4. Fördjupning i socialt arbete samt Fördjupningsarbete
5 veckor LIA (lärande i arbete)
Aktuell samhällsorientering
Arbetsmarknadsfrågor
Egenvård
Genusperspektiv
Internationella perspektiv
Kommunikation
Nätverk och familj
Vetenskapligt synsätt och metod / Fördjupninghsarbete

Övrig information

Kostnader
Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri.

Du betalar följande:
Serviceavgift till skolan för fika, försäkring och kopiering, 1250 kr/termin
Terminsavgift för Socialpedagogutbildningen 1500 kr/termin. I detta ingår studiebesök och studieresor under utbildningen.
Kurslitteratur för hela utbildningen.
LIA (Lärande i arbete) ingår i utbildningen. LIA perioderna kan innebära kostnader för resor till praktikplatsen.

Läs mer under Bra att Veta på vår hemsida.

Skolgemensamma aktiviteter
Under skolåret gör vi en hel del aktiviteter tillsammans som skola som exempelvis friluftsdagar, Junejoggen, teaterbesök, föreläsningar och skolresor. Dessutom har vi en gemensam samling i veckan som heter JUNITE där vi träffas i olika intressegrupper under en timma.

Efter utbildningen

Vad kan du arbeta med efter utbildningen? Arbetsområdet för en Socialpedagog är väldigt brett och innebär ofta att man arbetar på oregelbundna tider. De flesta arbeten finns på olika institutioner och boenden. Här finns allt från arbete med barn, ungdomar, familjer till vuxna. Det finns också socialpedagoger som arbetar i öppna verksamheter såsom socialtjänstens öppenvård, skola och fritidsverksamheter.

Arbetsmarknaden är generellt sett god och våra deltagare brukar få arbete efter utbildningen.

Socialpedagogutbildningen är en tydlig yrkesutbildning som vill utrusta dig för att arbeta nära utsatta människor som vi säger ”på golvet”. Om du vill ha möjlighet att arbeta med myndighetsutövning, till exempel som socialsekreterare behöver du en akademisk examen som socionom.

Efter avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis. För detta krävs att alla kurser inklusive praktikperioder är fullgjorda.

PLATS: Jönköping

INTERNAT: Nej

KURSSTART: 21 augusti 2024

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Eftergymnasial, B1

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
15 april 2024

BRA ATT VETA:

En leende man med glasögon framför en bokhylla.
Björn Bergman

Kursledare
070-222 34 24
E-post

Ansökan

För att vara behörig till socialpedagogisk utbildning vid June folkhögskola behöver du ha en av följande fem utbildningsbakgrunder:

 1. Grundläggande behörighet för högskolestudier:
  • Högskoleförberedande gymnasieexamen eller
  • yrkesexamen + svenska 2 eller
  • slutbetyg från gymnasieskolan före 2013 eller
  • avgångsbetyg från gymnasieskolan före 1997 eller
  • intyg från folkhögskola med behörighet till högskolestudier
 2. Grundläggande behörighet för yrkeshögskola:
  • yrkesexamen + svenska 2 eller
  • intyg från folkhögskola med behörighet till yrkeshögskolestudier + svenska 2.
 3. Reell kompetens (utan engelska 6):
  • svenska 1 och 2  eller svenska A och B
  • engelska 5 eller engelska A
  • matematik 1a, b eller c eller matematik A
  • samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2 eller samhällskunskap A eller
  • samhällskunskap 1a1 och historia 1a1.
 4. Utländsk gymnasieutbildning som ger tillträde till högre studier i utbildningslandet. För bedömning av utländsk utbildning gå in på www.uhr.se/bedomning och ansök om bedömning
 5. Validering
  • I särskilda fall finns möjlighet till validering där bland annat dokumenterade kunskaper motsvarande minimum svenska 1 och 2 samt motsvarande samhällskunskap 1b och minst fem års dokumenterad arbetslivserfarenhet tillsammans med dokumenterad personlig lämplighet vägs in.

Antagning och urval

Utbildningen syftar till att ge en yrkesutbildning i socialt arbete. Du kommer redan under praktikperoderna under utbildningen vara på arbetsplatser där du möter utsatta människor. Därför behöver du som söker även:

 • vara fyllda 23 år.
 • ha arbetslivserfarenhet, gärna inom behandlingsområdet.
 • om du haft egen missbruksproblematik ska du varit fri i minst fyra år.
 • vara psykiskt stabil.
 • ha B-körkort

 Om du har skickat in en komplett ansökan som visat behörighet till utbildningen kommer du att gå vidare i antagningsprocessen. Du kommer då kallas till en antagningsdag på skolan. Medverkan på denna dag är en förutsättning för att gå vidare i antagningsprocessen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, social förmåga, personlig mognad, stabilitet och förmåga att fungera i grupp.

En leende man med glasögon framför en bokhylla.
Björn Bergman

Kursledare
070-222 34 24
E-post

KURSTYP: Yrkesutbildning

STUDIETAKT: 100%

LÄNGD: 2 år

INTERNAT: Nej

KURSSTART: 21 augusti 2024

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Eftergymnasial, B1

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
15 april 2024

BRA ATT VETA:

Vad säger tidigare deltagare om kursen?

Elias Kasar

2024-03-06T11:08:29+01:00

Jag sökte till June för jag hade hört att skolan var jättebra. Där man kunde utveckla sig och att det var en bra väg för att bygga sin framtid. Jag läste ämnen på grund- och gymnasienivå. Där fick jag lära mig allt från början. Alla som jobbar i skolan är trevliga, väldigt sociala och hjälpsamma. Tveka inte att fråga dem om hjälp för de finns alltid där. Nu för tiden är jag snart klar med min utbildning som jag läser på YH i Jönköping.

Jafar

2024-02-28T15:05:35+01:00

Jag ville utveckla mig och bygga min grund för framtida studier, så därför valde jag att söka till June folkhögskola och där har jag fått möjlighet att utveckla mig ännu mer i min studiekarriär. Jag tyckte att den perioden som jag hade där, hjälpte mig väldigt mycket för mina nuvarande studier. Min upplevelse hos er var fantastisk tack vare kunniga lärare och en lugn och lärorik atmosfär. Jag tyckte också att kontakter med lärare och andra elever var väldigt vänlig. Idag pluggar jag på Nercia utbildning i Nässjö. Här utbildar jag mig till elektriker som är mitt favoritämne.

Thanuttha Nordenström

2024-02-28T15:01:30+01:00

Jag sökte till June folkhögskola efter att jag var färdigt med SFI och därför att jag ville utveckla min svenska. Efter en termin på grundnivå bestämde jag mig att fortsätta på gymnasienivå på Allmän kurs. Jag lärde mig så oerhört mycket efter två år på June folkhögskola. Utöver att jag utvecklat språket har jag också utvecklats som person. Jag fick lära mig om kultur och och fick detta i olika sammanhang, både i skolan och i samhället. Det har ökat mitt självförtroende och gjort att jag känner mig tryggare. Idag arbetar jag som lärare i modersmål i Jönköpings kommun. Jag brinner för att utveckla och främja elevernas förmågor, på samma vis som jag själv fick utvecklas när jag studerade på June.

Helen Lundén

2024-02-29T15:18:59+01:00

Mitt år på Fotoskolans Projektår gav mig så mycket mer än vad jag hade kunnat hoppas. Jag lärde mig först och främst att tänka i projekt, i stället för att stirra mig blind på om enstaka bilder var ”bra” eller ”dåliga”. Mitt fotograferande utvecklades så klart med hjälp av lärare och kurskompisar men den stora förändringen gällde egentligen hur jag tänker på foto. Jag lärde mig mycket om att presentera mina bilder också, i bokform och på utställningar. Självklart fortsätter jag att fotografera. Det går inte att låta bli. Tillsammans med en kompis i fotoklubben har jag startat en projektgrupp där alla medlemmar arbetar med sina projekt. Min kompis hade också gått en fotoutbildning på en folkhögskola och vi saknade båda projekten och alla samtalen som sträcker sig bortom det enskilda fotot. Jag skulle rekommendera alla seriöst fotointresserade att söka Fotoskolans Projektår. Lärarna är verkligen bra och kursupplägget också!

Anna Albinsson

2024-02-28T14:29:35+01:00

Mitt år på Fotoskolans Projektår innebar en stor utveckling i hur jag ser på bild, hur jag förstår bild och hur jag berättar saker med bild. Jag har lärt mig att tänka i projekt och rytm och har haft stor hjälp av både engagerade lärare och kurskamrater – och så var det fantastiskt roligt! Upplägget var bra med mycket tid att arbeta självständigt och regelbundna avstämningar både via länk och på plats i Jönköping. Jag gjorde två projekt under mitt år varav det sista nu ska ges ut som bok under våren samt ställas ut. Projektåret gav mitt medelåldersliv en nytändning och jag är fantastiskt glad att jag fick möjlighet att gå det!

Aysu Frohm

2024-02-28T14:16:43+01:00

Tiden på Fotoskolan gav mig en stabil grund och trygghet till att ge mig ut i yrkesvärlden. Kursens breda spektra gav mig möjligheten att testa på olika grenar i fotovärlden och möjligheten att hitta just det jag brinner för. Jag var en elev som var väldigt hungrig på branschen, först in i klassrummet och sist hem, jag sög åt mig all kunskap och tid jag hade tillgång till. Samtidigt som jag studerade till fotograf byggde jag upp mitt företag och satsade helhjärtat på varje skoluppgift som kunde bidra till en grym portfolio när tiden i skolan var över. När skoltiden väl var över var det dags att testa mina vingar. Jag fick ett fint kvitto på att jag har något när jag för första gången tävlade i SM i fotografi och kammade hem en sjunde plats i kategorin Kreativt porträtt. Jag började få mer och mer kunder och en av mina skoluppgifter genererade till en kund som återkommande gånger anlitade mig. Idag livnär jag mig på fotandet, öppnat upp min drömstudio i Nässjö och reser dit jobben är.  Jag fotograferar främst privatkunder, fastigheter och emellanåt kommersiella uppdrag.

Jonas Mirow

2024-02-28T14:08:18+01:00

Jag upplevde tiden på skolan som bra och lärorikt. Ett år gick fort men jag fick in mycket i ryggsäcken har jag märkt såhär i efterhand när jag stöter på olika uppdrag osv. Jag startade enskild firma under slutet på utbildningen och var fast besluten att arbeta som fotograf på ett eller annat sätt. Tog sedan ett deltidsjobb direkt efter skolan som jag tillslut kunde fasa ut helt efter cirka 1år och fokusera 100% på fotograferingen. Idag arbetar jag heltid med foto och hamnat i Bostadsbranschen. Enskild firma och ett avtal med en fotoagentur som varit suverän med min vidareutveckling som fotograf. Jag hjälper två mäklarkontor med foto inför försäljningar av fastigheter/bostäder och börjar sakta få in lite företag som jag hjälper med porträtt och bilder till deras sociala medier och hemsidor.

Anna Olsson

2024-02-28T14:02:46+01:00

Efter gymnasiet var jag rätt sliten och vilsen, men jag visste att jag ville fortsätta på mediaspåret. Att ge mig själv två år på Fotoskolan (Först Fotoskolan sedan Projektåret) blev lite som att läka själen och samtidigt få utveckla mitt fotograferande till något helt nytt. Plötsligt kunde jag se bortom teknikaliteter och förstå den faktiska meningen i bilders berättande. Fotoskolan gav mig en bred förståelse för visuell kommunikation genom kunskap, verktyg och möjligheter att utforska det på egen hand. Det är lärdomar som jag tagit med mig till MKV-programmet på högskolan och som jag vet kommer ge mig stora fördelar även ute i arbetslivet!

 • En glad man med rutig skjorta står framför en grå vägg.

Simon

2024-01-14T20:27:55+01:00

Det är så bra att jag kan svenska nu. Det var så svårt i början, men Svenska Bas är en jättebra kurs. Under loppet av ett år har jag gått från att inte kunna förstå någonting, till att nu kunna prata, skriva och använda svenska överallt och för alla uppgifter i skolan. Jag gör alla mina ’digital designs’ på universitetet på svenska.  Jag tycker om svensk kultur och det svenska språket och det var Svenska Bas som lärde mig det. Det innehöll ett så intressant och nytt sätt att lära sig på, med massor av aktiviteter och massor av kärlek. Jag fick också vänner som jag skrattade mycket med på fikarasterna. Jag ville aldrig missa lektionerna och jag kommer aldrig att glömma min tid på Svenska Bas. Några av vännerna jag fick där flyttade till andra länder, men vi har kontakt och pratar fortfarande svenska med varandra nu. Jag är jättetacksam för Svenska Bas och June folkhögskola.

 • En glad man står framför en röd lada.

Ardi

2024-01-14T20:28:14+01:00

Jag är så tacksam att jag har fått gå Svenska Bas. Jag är jättenöjd med kursen, framför allt för de bra och varierade sätt som vi har fått lära oss på, till exempel genom ord i musik och spel. För att lära sig svenska språket snabbt är det bra att lyssna på svenska sånger, se svenska TV-program och att läsa svenska barnböcker. Det fick vi öva på i kursen och med grunderna från Svenska Bas har jag fortsatt utveckla mitt språk och är nu på väg ut i arbetslivet.

 • En kvinna med rutig skjorta ler mot kameran.

Lena

2024-01-14T20:28:20+01:00

Jag kom till Svenska Bas-kursen helt av en slump när jag nyligen kom till Sverige och inte kunde hitta språkkurser utan att ha personnummer. På Svenska Bas spelar det ingen roll vilken status du har, var du kommer ifrån, vilken ras eller religion du tillhör. Här känner du dig välkommen och speciell. Att studera på Svenska Bas var för mig inte bara det viktigaste steget för att lära mig språket, utan också en mycket värdefull erfarenhet av att utvecklas som person. Här möter du människor från hela världen och förstår hur unik varje kultur är och hur mångfaldig världen är. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att lärande kunde vara så roligt. Våra lärare och volontärer har lagt ner sitt hjärta och sin själ i att vi inte bara pratar svenska, utan också känner oss som en del av det svenska samhället. De hjälpte oss att hitta en väg framåt. Jag såg här ett helt nytt, modernt och fritt förhållningssätt till utbildning där läraren inte bara är din mentor, utan också en vän som varje dag ger dig en oförglömlig upplevelse.

 • En ung kvinna står framför ett akvarium.

Anna

2024-01-14T22:12:52+01:00

När jag kom till Sverige började jag lära mig språket själv, men det var väldigt svårt och jag förstod inte hur man läste och uttalade ord korrekt. Sedan fick jag höra talas om Svenska Bas-kursen. När jag kom till kursen var jag nöjd med lärarna och deras inställning till lärande. Vi gick bland annat på flera evenemang och spelade olika spel. Min svenska förbättrades omedelbart och jag bestämde mig för, att med den här kunskapsnivån i språket kunde jag börja arbeta och träna svenska ytterligare. Stort tack till lärarna för deras ansträngningar att lära oss språket, de är lärare från Gud. Tack vare Svenska Bas kan du lära dig svenska snabbt!

 • En kvinna med mörkt hår ler mot kameran.

Maria Boqvist Olsson

2024-01-14T20:55:32+01:00

En riktigt bra utbildning! Är så tacksam att jag fått gå på denna och läsa till stödassistent. Jag har fått lära mig så mycket. Det stärker mig i mitt fortsatta arbete. Rekommenderar varmt denna utbildning.

 • En man med skägg och en svart huvtröja.

Francisco Haraldsson

2024-01-14T20:55:41+01:00

Jag tycker om konceptet att kunna studera och jobba samtidigt. Det ger en möjligheter att kunna lägga sin tid så den passar en själv. Träffarna är givande och uppgifterna är utmanande så man lär sig något hela tiden. En annan fördel är att de arbetsmetoder man lär sig kan man använda och testa direkt på plats. Idag jobbar jag som Elevassistent på Alfred Dalinskolan.

 • En kvinna med blont hår och ljus klänning.

Carina Manner

2024-01-14T20:56:17+01:00

Jag sökte till June folkhögskola och gick Socialpedagogutbildningen på distans med målet att fylla på min kunskapsbank. Det har varit en fantastisk bred och lärorik utbildning, som till del bekräftat kunskaper jag redan hade, men framför allt gett mig nya värdefulla insikter och kunskaper. Jag hade förmånen att gå ner i tid i mitt arbete för att ge mig själv möjligheten att hinna reflektera och fokusera på alla de olika ämnen som vi hade. Det var oerhört viktigt för att få ut så mycket som möjligt av utbildningen. Förutom intressanta ämnen så gick jag i en toppenklass, med engagerade lärare som ville skicka med oss så mycket det bara gick. Folkhögskola på distans är en otroligt bra studieform speciellt när man är mitt i arbetslivet och samtidigt vill studera. Jag är väldigt tacksam för tiden på June folkhögskola! Just nu jobbar jag inom socialpsykiatrin.

 • En man med vit skjorta framför en grön buske.

Mathias Liljeqvist

2024-01-14T20:56:24+01:00

Jag sökte till denna utbildning efter att ha blivit rekommenderad att söka av tidigare deltagare. Utbildningen kändes som en perfekt utbildning för mig utifrån mitt intresse för socialt arbete. Med tidigare erfarenhet inom skolans värld kändes det mer tilltalande än lärare eller fritidspedagog då jag brinner mer för de sociala faktorer som påverkar individers vardag.
I utbildningen fick jag möjlighet att bredda mina kunskaper kring socialt arbete genom lärarnas kunskap men också genom erfarenhetsutbytet med de andra kursdeltagarna. Alla kommer från olika typer av verksamheter med olika metoder, arbetssätt och tankar, vilket skapar ett klassrum fullt av kompetens.
För mig betydde det mycket att kunna kombinera arbete och studier då erfarenheten av mitt arbete, tillsammans med kunskapsinhämtningen på June gav mig en helhet att förhålla mig till.
Idag arbetar jag som socialpedagog på en resursskola dit elever kommer då de av olika anledningar haft det svårt på sin hemskola.

 • En kvinna med ljus tröja.

Emma Cronqvist

2024-01-14T20:56:33+01:00

Jag sökte Socialpedagogutbildningen på June för att jag ville bredda min kompetens för socialt arbete. Som socialpedagog finns det stora möjligheter till jobb inom väldigt många branscher, detta gjorde att jag kände att utbildningen var en väldigt god investering för min framtid. Jag fick höra talas om Junes utbildning via en kollega som pratade mycket gott om det. Att den även fanns som distansutbildning passade min livssituation mycket bra. Min upplevelse av utbildningen är mycket bra! När klassen möttes på våra träffar fick vi möjlighet att ta del av varandras tankar och erfarenheter och detta var otroligt givande. Då många redan arbetat socialt många år var det mycket kunskap och tankar som kunde delas med varandra. Utbildningen och uppgifterna som kom med den gav hela tiden möjlighet att gå steget djupare i olika ämnen. Ens egna tankar och känslor var en stor del och genomsyrade hela utbildningen enligt mig, något som passade mig mycket väl!
Alla lärare som jag träffade på socialpedagogs utbildningen var helt otroliga. Väldigt omtänksamma och kunniga personer som brann för sina ämnen.
Idag arbetar jag på en lågstadieskola och trivs väldigt bra med det. Då socialpedagogs utbildningen är så pass bred kommer jag säkert i framtiden testa en annan arbetsplats med andra arbetsuppgifter, mycket för att fortsätta att utveckla mina kunskaper.
Är otroligt nöjd med allt som June har gett mig och jag skulle väldigt varmt rekommendera den till alla som vill arbeta socialt.

 • En kvinna med mörkt hår ler och tittar mot kameran.

Linda Persson

2024-01-14T20:56:57+01:00

Anledningen till att jag valde att studera till socialpedagog på June folkhögskola var för att att jag alltid haft ett intresse för människor. Att få hjälpa och vägleda människor som hamnat snett är ett viktigt arbete där man gör skillnad.  Som socialpedagog får man mycket positivt tillbaka och det gör att jag vill gå till mitt jobb varje dag. Idag arbetar jag som ungdomsbehandlare i Jönköpings kommun.

 • En man i vit t-shirt och mörka byxor lutar sig mot en stor sten.

Robin Rydén

2024-01-14T20:57:25+01:00

Projektåret på Fotoskolan gjorde mitt fotograferande till ett livslångt projekt. Jag fördjupade mina kunskaper i mörkrummet och den analoga processen. Jag fick hjälp att presentera mitt projekt i form av en fotobok och utställning, två medier som jag alltid kommer fortsätta att jobba med.
Med hjälp av utrustning, tid och feedback ifrån lärare, övriga klasskompisar och föreläsare på Fotoskolan hittade jag också min stil och att våga lita på min intuition. Det har fått mig att känna mig stark med kameran.

 • En man med vit t-shirt och mörka byxor står i skogen.

Barzan Dello

2024-01-14T20:57:33+01:00

Fotoskolans Projektår har lärt mig att följa min magkänsla. Det har också gett mig en förståelse i olika processer som sker under ett projekt, och med det, gjort mig bättre på att lita på de olika faserna, i uppgångar och nedgångar, som är naturliga i ett längre projekt. Projektåret har också gett mig möjligheten att jobba i bokform. För mig har den delen varit extra lärorik, då jag strävar efter att jobba i bokform framöver.
Efter utbildningen har jag fortsatt med projektet Jîyan som jag arbetade med under projektåret. Men för tillfället har jag valt pausat projektet. Vinterhalvåret är för mörk. Min plan är att invänta vårljuset och arbeta med det på heltid under våren istället.

 • En kvinna sitter på huk framför en sliten trädörr.

Emelie Paulsson

2024-01-14T20:57:40+01:00

Utan Fotoskolans Projektår hade jag aldrig varit där jag är idag! På Projektåret fick jag möjlighet att utvecklas inte bara som fotograf utan också som människa. Att få så mycket tid att arbeta långvarigt med ett projekt med tillgång till lärare och kontinuerlig feedback gjorde stor skillnad för mitt projekt men också min kunskap inom konst. Projektet jag arbetade med blev till slut en utställning på Abecita Popkonst & Foto i Borås. Utöver det arbetar jag deltid med mitt fotoföretag. Projektåret var ett av de bästa besluten i mitt liv och jag kan varmt rekommendera det till alla som vill utvecklas inom fotografi.

 • Porträttbild på en glad man vid ett skrivbord.

Mikaël

2024-01-14T20:58:13+01:00

Mitt namn är Mikaël och jag är med och går kursen Socialt Entreprenörskap i Kyrkan och Samhället. Jag tänkte bara skriva några rader för att uppmuntra alla er som sitter på spännande idéer och funderar fram och tillbaka på om ni ska ta steget: nu är det dags att våga satsa och köra igång med det ni bär på i era hjärtan! Gör det bara! Kursen har en väldigt ”hands-on approach” och ger alla deltagare en bra blandning av kunskap, verktyg och coachning för att verkligen få en vision att gå från idé till verklighet. Dessutom kommer ni också dela resan med ett gäng goa människor som också brinner för att vara med och påverka i vårt samhälle. Jag är själv med och jobbar med Ungdom Med Uppgift på Restenäs och vi är på väg in i en ny spännande fas med visionen att starta vad vi kallar en ”entrepreneurial playground”. Tillsammans vill vi skapa ett kreativt center där vi kan inspirera unga människor att leva ut sin tro och kreativitet på ett sätt som förändrar samhället med Guds kärlek och sanning.

Entreprenörskap öppnar upp massor av möjligheter till just detta och drömmen är att få se fler och fler ungdomar i Sverige starta olika slags projekt, organisationer och företag som kommer skapa hopp och framtidstro i vårt land, men också ut över världen. För mig har kursen hittills varit en stor inspiration och hjälp i att fördjupa visionen, fila på idéer och gett mig redskap att komma till skott på pionjärsresan. Det är lång väg kvar att gå, men Gud är med, och jag är så tacksam för alla underbara ledare och föreläsare som varje vecka delar med sig av sina erfarenheter och inspirerar oss kursdeltagare till att fortsätta kämpa för att förverkliga våra visioner och drömmar.
Så, vad säger ni? Go ahead. Ta steget!

 • Porträttbild på en kvinna.

Canet

2024-01-14T20:58:21+01:00

När jag läste kursinnehållet blev jag jätteintresserad pga att jag är kristen troende, aktiv i kyrkan och bidrar gärna till samhällsutveckling, varför inte utveckla sina intressen och förverkliga sina drömmar genom att ta chansen och söka till den här utbildningen?

I min vardag arbetar jag som verksamhetsutvecklare och folkbildningsverksamhet inom Ortodox Bildning och Kultur på Studieförbundet Bilda.
Jag var fundersam i början om jag behövde gå på utbildningen eller om jag skulle få ihop det med en heltidsanställning parallellt med studier på halvfart?
Ja, med facit i handen och efter en termin kan jag intyga att det går att göra det! Självklart krävs det en studiestruktur och en årsplan men det kommer du också att lära dig att göra under kursen, så ingen panik!

Den här utbildningen har varit för mig en pusselbit som kompletterar min yrkesverksamhet med drömmen om att utveckla social verksamhet i kyrkan. Det har bidragit till en målmedveten och självsäkert driv i projektet som startades ht -19 och som handlar om att förebygga ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa hos äldre. Syrisk ortodoxa S:t Johannes församlingen i Göteborg är huvudman och pilotförsamling för projektet.

Emil Krigholm

2024-01-14T20:58:50+01:00

Jag tyckte utbildningen var helt ok med sköna lärare och elever på skolan. Jag fick en bredare förståelse för assistetyrket och jag hittade teckenspråket. Idag pluggar jag till teckentolk på Västanviks folkhögskola i Leksand.

 • Porträttbild på en kvinna med blont hår och grön jacka.

Emma Aldén

2024-01-14T20:58:59+01:00

Assistentutbildningen på June folkhögskola är väldigt givande då man får lära sig det absolut viktigaste när det gäller bemötandet med människor och vad själva assistentyrket handlar om. Man jobbar både praktiskt och teoretiskt.
Jag skulle definitivt rekommendera denna kurs till alla som vill jobba inom detta område. Jag har tidigare jobbat som personlig assistent, på boende och även inom hemtjänsten så jag ville bygga vidare på detta. Kursen innehåller även teckenspråk och det är just teckenspråket som jag har fortsatt att jobba med. Jag började jobba direkt efter skolan på ett boende för döva och då kunde jag använda mina kunskaper som jag fått under året som jag pluggade, både teckenspråket och bemötandet mot människor.
Just nu jobbar jag på Kålgårdskolan i en dövklass. Jag jobbar specifikt med 2 barn som har en hörselnedsättning.

Roger Eriksson

2024-01-14T20:59:06+01:00

Jag tyckte assistentutbildningen var bra och mycket lärorik. Jag fick mycket grundläggande om funktionsnedsättningar som jag har kunnat fördjupa mig mer i nu efter utbildningen. Det har jag haft mycket nytta av i mitt jobb på en f-6 skola och på fritids.

 • En kvinna med långt mörkt hår och en gul tröja.

Patricia Hayek Ceylan

2024-01-14T20:59:11+01:00

Jag jobbade på Kålgårdsskolan med en Döv och Hörsel-klass. Det fanns en tjej som gjorde sin praktik där och som pluggade på June folkhögskola och hon sa att det var en jättebra skola. Jag ansökte och nu går jag min andra termin och jag älskar det. Det är det bästa jag har gjort på länge. Alla läraren är super trevliga och fantastiska människor. Här kan du också lära dig teckenspråk och det är superroligt. Jag har också fått fantastiska vänner!

 • Svartvit bild på en ung kvinna i stickad tröja.

Alma Gustafsson

2024-01-14T20:59:49+01:00

När jag valde att söka in till Fotoskolan Jönköping så visste jag i princip ingenting om foto mer än att jag tyckte det var kul och ville lära mig mer. Jag kom in och hade svårt att hänga med när alla pratade om bländare, slutartider och olika kameror. Men utbildningen går igenom det mesta man behöver veta inom foto och det gav mig en otroligt bra grund. Jag är så glad att jag vågade söka in och hade inte bytt bort de två åren mot någonting i världen

 • Svartvit bild på en ung man med keps och tatueringar på armarna.

Philip Högfeldt Eberdal

2024-01-14T21:00:00+01:00

Jag sökte till fotoskolan eftersom jag kände att jag behövde något nytt. Jag har alltid varit intresserad av foto & film så när jag, efter varit på samma arbetsplats i 7 år, och kom in på Fotoskolan blev det ett steg framåt i min personliga utveckling. Det gav mig kunskap och framförallt tid till att kunna arbeta kreativt med foto/film som ligger mig varmt om hjärtat.
Den fria utbildningsformen, sköna atmosfären på skolan och lärare som uppmuntrar en att köra på med sina projekt, gärna bollar olika vinklar och idéer var något som passade mig. Året på Fotoskolan gav mig ett flertal underbara vänner, ett helt annat synsätt, förståelse för bild och en inblick i hur branschen fungerar ifall man vill satsa och få det att bli ens primära sysselsättning.

 • En kvinna med mörkt hår och mörk tröja tittar in i kameran och ler.

Ann-Sofi Linderoth

2024-01-14T21:01:21+01:00

Idag jobbar jag på Iris Utvecklingscenter i Mullsjö och jag har jobbat här sedan 2015. Jag älskar mitt jobb och det var tack vare June folkhögskola som jag tog chansen att göra min praktik på Iris. Jag var helt inriktad på att jag skulle jobba med ungdomar med någon slags funktionsvariation. Men efter att jag prövat på att jobbat inom missbruksbehandling så var jag helt säker på att det var detta jag ville göra.
Ett fantastiskt minne från June var alla de samtal och diskussioner som vi hade i klassrummet, vi lärde oss så mycket av varandra och det är just det som är det bästa med folkhögskola tycker jag.
Vi hade en fantastisk resa till Italien men ett oförglömligt besök på San Patrignano som är världens största terapeutiska samhälle.
Många goda skratt. Tack för allt!

 • En kvinna med långt hår och mörk tröja.

Angelica Blom

2024-01-14T21:01:14+01:00

Jag har i många år velat jobba med människor i olika livssituationer. Jag vill kunna finnas där för personer som verkligen behöver en trygg hand och någon som står kvar när vindarna blåser. Hittade linjen socialpedagog på June folkhögskola och den passade mig perfekt. Genom samtal & dialog, föreläsningar, undervisning, studiebesök och Lära i arbete (LIA), har utbildning gett mig en bred kunskap och förståelse om människors liv. Jag jobbar idag som skolkurator på en resursskola och socialpedagog på ett HVB boende där min inriktning är struktur, bildstöd och kommunikation. Tack vare utbildningen får jag träffa många fantastiska människor i mitt arbete.

 • En kvinna i en röd tröja står framför ett träd.

Isabelle Johansson

2024-01-14T21:00:50+01:00

Min tid på June var lärorikt. Fick träffa många härliga människor även utveckla mig själv. Fick med mig en bra kunskap och en bra grund att stå på. Idag arbetar jag med missbruk och psykisk ohälsa. Det bästa med jobbet är att en dag aldrig är den andra lik.  Även att möta utmaningar och lyckas gör att du växer som person.

 • En man med skägg och klädd i skjorta.

Patrik Glad

2024-01-14T21:00:59+01:00

Jag är så glad att jag sökte till June folkhögskola, som verkligen är en skola där ”vägarna möts”.
Tillsammans med min fantastiska klass skapar vi en atmosfär där vi utvecklas och lär oss av varandra med stöd av superduktiga lärare. Redan efter första terminen känner jag att jag har fått massa ny och användbar kunskap att ta med mig ut i yrkeslivet. Aldrig tidigare har jag känt mig så här motiverad till att lära mig!

 • Ellen Adolfsson, Socialt Entreprenörskap

Ellen Adolfsson

2024-01-14T21:01:54+01:00

Jag sökte utbildningen eftersom vår församling under en längre tid pratat om behovet av att dra igång något slags företagande för att skapa arbetstillfällen.
Under detta läsår har jag fått alla de verktyg som behövdes för att vår dröm skulle kunna bli verklighet.
För mig personligen har den stora variationen av ämnen och lärare varit oerhört inspirerande.
Om du är en drivande kraft i ett sammanhang där man vill se förändring, är det väl investerad tid att ge ett år för att få allt att falla på plats, så att ni blir redo att trycka på startknappen.

 • Carina Parmenfälth

Carina Parmenfälth

2024-01-14T21:01:47+01:00

Jag satt och googlade och fastnade för texten, Socialt Entreprenörskap i kyrka och samhälle hjälper dig att starta, leda, organisera och utveckla sociala och diakonala verksamheter och projekt inom församlingar och idéburen sektor.
Äntligen hittade det jag sökte, kunskap och redskap som kan hjälpa mig att förstå hur jag ska samarbeta med diakonin för gemensam förståelse vad begreppet diakoni innebär.
För mig har kursen öppnat upp för förståelse hur jag kan samarbeta tillsammans med kyrkan.
Det som har varit bäst med utbildningen är alla fantastiska föreläsare och våra underbara lärare som stödjer en utefter sin egen idè så att man kommer vidare!

 • erik_fotoskola_fotoutbildning

Erik Ögnelooh

2024-01-14T21:02:32+01:00

Att söka till Fotoskolan Jönköping är bland det bästa beslut jag tagit. Att under ett helt års tid få omge mig med kreativa personer och lärare var så otroligt givande. Det bästa med utbildningen var den stora variationen. Man fick tid till att hitta sitt språk och riktning. Fotoskolan Jönköping la grunden till vart jag är idag.

Tidigare deltagare

2024-01-14T21:02:39+01:00

”Ett helt år att få djupdyka i fotografi och få lära känna andra som var lika intresserade. Det var så utvecklande, utmanande och roligt!”

Nora Tysklind

2024-01-14T21:02:46+01:00

Mitt år på Fotoskolan Jönköping var ett av mina bästa år hittills! Ett helt år att få djupdyka i fotografi och få lära känna andra som var lika intresserade. Det var så utvecklande, utmanande och roligt. Förutom att jag lärde mig massor om fotografi fick jag en bra inblick i branschen och dessutom vänner för livet. Längtar ofta tillbaka till det året!

 • Bild på tidigare elev, Elin Stork

Elin Stork

2024-01-14T21:02:50+01:00

Jag ville fördjupa mig inom fotografering, och att börja på June folkhögskola var det mest naturliga valet för mig. Snart har jag studerat är i två år och det känns helt rätt. Mina lärare har inspirerat mig till att inse vad jag vill fokusera på efter min tid på Fotoskolan. Gemenskapen och den trivsamma atmosfären på skolan har gjort det extra roligt att gå till skolan varje dag!

 • william-andersson_allmankurs

William Andersson

2024-01-14T21:03:33+01:00

Jag saknade behörighet för att studera på högskola och valde därför att plugga på June då några vänner sagt att det var den bästa folkhögskolan i Jönköping. De hade rätt, lärarna här är väldigt pedagogiska, hjälpsamma och förstår ens situation vilket har hjälpt mig väldigt mycket att motivera mig till att fortsätta studera.

Tidigare deltagare

2024-01-14T21:03:40+01:00

”Jag är väldigt glad att jag beslutade mig för att börja studera här!”

 • simon-bjork_allmankurs

Simon Björk

2024-01-14T21:03:49+01:00

Jag blev rekommenderad June folkhögskola efter att jag varit i kontakt med Komvux och jag är väldigt glad att jag beslutade mig för att börja studera här. June har ett brett utbud av ämnen man kan läsa för att få den behörighet man behöverför att tas sig vidare i sina studier eller för att lära sig något nytt. Jag har gått en termin nu och jag trivs otroligt bra!

 • jennie-lundgren-allmankurs

Jennie Lundgren

2024-01-14T21:03:56+01:00

June erbjuder mig mer än bara kunskap.
Här handlar det lika mycket om gemenskap.
Jag är inte ensam här.
På June är jag en del av ett lag.
Del av en trevlig atmosfär.
Det skrattas här var dag.
Här får jag genom utmaningar växa.
Upplägget hjälper mig utvecklas.
June ger mig mycket mer än kunskap.
Här på skolan har jag även funnit äkta vänskap.

 • mosar-rezai-allmankurs

Moza Rezai

2024-01-14T21:03:59+01:00

Jag går på June folkhögskola för att lära känna andra människor, lära mig språket och få mer kunskap. Jag känner mig mer delaktig i det svenska samhället. Sist men inte minst finns det många trevliga lärare här. Därför rekommenderar jag dig att söka hit!

Till toppen