Externa kurser

June folkhögskola bedriver utbildningar i samarbete med församlingar och andra samarbetspartners.

Akademi för Ledarskap och Teologi

Med Studiecentra i Jönköping, Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå och Örebro kan ALT i samarbete med Örebro teologiska högskola idag erbjuda ett brett program med utbildningar.

Här kan du läsa mer om ALT och ansöka till kursen!

 

Pingst Praktikant

En kurs i samverkan med PMU och IBRA. Kursen riktar sig till unga vuxna mellan 20-30 år, med en längtan eller dröm att få göra skillnad utanför Sverige bland utsatta människor.

Vill du förändra världen för de minst nådda och de mest utsatta?
Längtar du efter att göra skillnad, göra något för andra människor och samtidigt växa i din tro?
Vill du uppleva någon annans verklighet och lära känna en ny kultur?
Då kan Pingsts Praktikantprogram vara något för dig!

Kursen är en distanskurs på halvfart (50%).

Här kan du läsa mer om Pingst Praktikant och ansöka till kursen!

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Denna kurs riktar sig till arbetslösa från 16 år och uppåt och genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Under 13 veckor ges chansen att prova på hur det är att studera på en folkhögskola. Syftet är att underlätta och motivera deltagarna att fullfölja sina studier på gymnasienivå och på det sättet öka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Kursen vill utmana, stödja och motivera till att tro på sin förmåga. Vi vill visa på möjligheter att ta vidare steg i livet.

Innehållet i en SMF-kurs skiljer sig en del från vanliga studier då upplägget anpassas efter deltagarna. Mycket av innehållet utformas tillsammans med gruppen. Bland annat får deltagarna ta del av enklare moment från ämnen som ges på Allmän kurs, t.ex. svenska, engelska, samhällskunskap eller matte. Det kommer också att bli tillfälle att lära sig mer om att kommunicera och hur man kan samarbeta med andra, vilket är grundläggande viktiga kunskaper oavsett studier och yrke framöver. När vi träffas har vi många samtal, övningar och diskussioner.

Om man efter avslutad kurs vill fortsätta på folkhögskola finns det t.ex. Allmän kurs som motsvarar gymnasieskolan. Det finns även yrkesförberedande kurser på skolan som är möjliga att söka. SMF-kurs genomförs utan betyg men varje deltagare får efter avslutad kurs ett intyg som innehåller information om närvaro och kursens innehåll.

Nästa kursstart är planerad till 14 september 2020. Anmälan görs via Arbetsförmedlingen.

För mer information om kursen kontakta Ingalill Bard, tel. 036-374802.

Testa Mission

Testa Mission har en missionskurs på ett läsår som genomförs i samverkan med June Folkhögskola. Efter en två veckors introduktionskurs i Sverige i augusti, åker kursdeltagarna ut i team till något av våra utbildningsländer i Sydamerika eller Afrika. Under nio månaders tid är de där en del av en lokal församling och delaktiga i deras sociala arbete.

Här kan du läsa mer om Testa Mission och ansöka till kursen!

Svenska från dag ett

Lokal Pingstkyrkan Jönköping.

Svenska från dag ett är en satsning för att ge nyanlända i Sverige möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för, och inblick i, det svenska samhället. Ett viktigt syfte är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

Verksamheten vänder sig till två grupper av deltagare; dels till asylsökande som bor antingen på Migrationsverkets anläggningsboenden (ABO) eller i eget boende (EBO), dels till personer som fått uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

Teamträningsskolan

Församlingsbyggare, lärjungeskola i praktik, Region Syd i Värnamo.

Här kan du läsa mer om Teamträningsskolan och ansöka till kursen!