En grupp människor sitter runt ett bord med papper och pennor.

Samverkanskurser

June folkhögskola bedriver utbildningar i samarbete med församlingar och andra samarbetspartners.

Equip4Impact

Kursen riktar sig till dig som redan har gått en bibelskola eller motsvarande och önskar djupstudera Apostlagärningarna i en internationell kontext med fokus på teori och praktik.

Här kan du läsa mer och ansöka till kursen (PDF)

 

Equip4Life

Kursen vänder sig främst till unga vuxna som tillsammans med andra önskar studera Bibeln i en internationell miljö och få en fördjupad förståelse av Bibelns innehåll och budskap.

Här kan du läsa mer och ansöka till kursen (PDF)

Fast Care of Folkbildningen

Ett projekt som riktar sig till kvinnor och män från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.
Syftet med detta projekt är att påskynda en etablering genom insatser för att närma sig arbete eller utbildning.

I Jönköping genomförs projektet i samarbete med kursen Svenska Bas.

För mer information, kontakta biträdande rektor Anna Engborg via mejl anna.engborg@junefolkhogskola.se eller telefon 036-374811.

Projektet bedrivs även i Växjö, tillsammans med Ulriksbergskyrkan.
För mer information, kontakta Lisa Edlund 073-065 23 69 eller lisa.edlund@ulriksbergskyrkan.se

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

Missionskurs - Testa Mission

Kursen bedrivs i samverkan med organisationen Testa Mission. Efter en två veckors introduktionskurs i Sverige i augusti, åker kursdeltagarna ut i team till något av våra utbildningsländer i Sydamerika eller Afrika. Under nio månaders tid är de där en del av en lokal församling och delaktiga i deras sociala arbete.

Här kan du läsa mer och ansöka till kursen (PDF)

Akademi för Ledarskap och Teologi

I samverkan med ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi) och ett antal folkhögskolor utbildas framtidens pastorer, församlingsledare och missionärer. Det största samverkansprogrammet är det två- till fyraåriga Pastors- och Ledarprogrammet som kombinerar folkhögskolekurser med högskolestudier vid ALT och kan leda till ett två-, tre-, eller fyraårigt diplom samt en högskole- eller kandidatexamen i teologi. Dessutom erbjuds två terminsprogram, DIOS (Terminen för diakonalt och socialt arbete) och PROMIS (Programmet för mission och interkulturella studier), samt det vi kallar lördagskurser, som ges över en termin med fyra fysiska träffar.

Här kan du läsa mer om ALT och ansöka till kursen!

Teamträningsskolan

Denna kurs kommer inte att starta hos oss i höst!
Församlingsbyggare, lärjungeskola i praktik, Region Syd i Värnamo.

Här kan du läsa mer om Teamträningsskolan!

(Denna kurs kommer inte att starta hos oss i höst.)

Sommarkurs på Bjärka Säby

Kortkurser på Björka Säby 2024.

Sommarkurs för personer med funktionsnedsättning
8 juli – 13 juli

Sommarkurs för föräldrar till barn med funktionsnedsättning
8 juli – 13 juli

Här kan du läsa mer och anmäla dig till kurserna (PDF)