Samverkanskurser

June folkhögskola bedriver utbildningar i samarbete med församlingar och andra samarbetspartners.

Equip4Impact

Fast Care of Folkbildningen

Ett projekt som riktar sig till kvinnor och män från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.
Syftet med detta projekt är att påskynda en etablering genom insatser för att närma sig arbete eller utbildning.

I Jönköping genomförs projektet i samarbete med kursen Svenska Bas.

För mer information, kontakta biträdande rektor Anna Engborg via mejl anna.engborg@junefolkhogskola.se eller telefon 036-374811.

Projektet bedrivs även i Växjö, tillsammans med Ulriksbergskyrkan.
För mer information, kontakta Lisa Edlund 073-065 23 69 eller lisa.edlund@ulriksbergskyrkan.se

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

Missionskurs - Testa Mission

Kursen bedrivs i samverkan med organisationen Testa Mission. Efter en två veckors introduktionskurs i Sverige i augusti, åker kursdeltagarna ut i team till något av våra utbildningsländer i Sydamerika eller Afrika. Under nio månaders tid är de där en del av en lokal församling och delaktiga i deras sociala arbete.

Här kan du läsa mer om Missionskursen och ansöka till kursen!

Akademi för Ledarskap och Teologi

Med Studiecentra i Jönköping, Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå och Örebro kan ALT i samarbete med Örebro teologiska högskola idag erbjuda ett brett program med utbildningar.

Här kan du läsa mer om ALT och ansöka till kursen!

Teamträningsskolan

Församlingsbyggare, lärjungeskola i praktik, Region Syd i Värnamo.

Här kan du läsa mer om Teamträningsskolan och ansöka till kursen!

Sommarkurs i Furuboda

Kortkurser på Furuboda folkhögskola 2023.

Sommarkurs för personer med funktionsnedsättning
2023-08-07 – 2023-08-12

Sommarkurs för föräldrar till barn med funktionsnedsättning
2023-08-07 – 2023-08-12

Anmälan är nu stängd.