Externa kurser

June folkhögskola bedriver utbildningar i samarbete med församlingar och andra samarbetspartners.

Allmän kurs Bas

Lokal: Pingstkyrkan, Västra Torget, Jönköping

Kursen riktar sig till den som är ny i Sverige eller som varit här lite längre och vill utvecklas på olika områden i livet. Den är ett komplement till kommunens SFI-undervisning. Man behöver antingen ha uppehållstillstånd eller ett LMA-nummer för att läsa kursen.

I kursen ligger fokus på svenska som andraspråk, både praktiskt och teoretiskt. Det ingår också att läsa om och lära sig mer om hur det svenska samhället fungerar. Olika studiebesök ingår i kursen. Studierna bedrivs i en miljö där man har möjlighet att prata mycket svenska och knyta nya kontakter.

Efter avslutad kurs ges ett intyg där det framgår under vilken tid och i vilken omfattning studierna bedrivits. För den som kommer upp i nivå motsvarande SFI kurs D finns möjlighet att söka vidare för att läsa på grundläggande nivå.

Omfattning av kursen är 50 % förlagt på tre dagar/vecka. Kurslängden är 1-2 terminer, beroende på förkunskaper och mål med studierna.

Kursstart är beräknat till 11 januari 2022. Undervisningen är avgiftsfri. Men avgift kan förekomma för böcker/häften, fika och studiebesök.
Kursen berättigar inte till ekonomiskt stöd från CSN.

För mer information, kontakta skoladministratör Ingalill Bard via mejl ingalill.bard@junefolkhogskola.se eller telefon 036-374802.

Här kan du ansöka till kursen direkt!

Här kan du ladda ner en ansökningsblankett till kursen!

 

Equip4Impact

Här kan du läsa mer om kursen!

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Denna kurs riktar sig till arbetslösa från 16 år och uppåt och genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Under 13 veckor ges chansen att prova på hur det är att studera på en folkhögskola. Syftet är att underlätta och motivera deltagarna att fullfölja sina studier på gymnasienivå och på det sättet öka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Kursen vill utmana, stödja och motivera till att tro på sin förmåga. Vi vill visa på möjligheter att ta vidare steg i livet.

Innehållet i en SMF-kurs skiljer sig en del från vanliga studier då upplägget anpassas efter deltagarna. Mycket av innehållet utformas tillsammans med gruppen. Bland annat får deltagarna ta del av enklare moment från ämnen som ges på Allmän kurs, t.ex. svenska, engelska, samhällskunskap eller matte. Det kommer också att bli tillfälle att lära sig mer om att kommunicera och hur man kan samarbeta med andra, vilket är grundläggande viktiga kunskaper oavsett studier och yrke framöver. När vi träffas har vi många samtal, övningar och diskussioner.

Om man efter avslutad kurs vill fortsätta på folkhögskola finns det t.ex. Allmän kurs som motsvarar gymnasieskolan. Det finns även yrkesförberedande kurser på skolan som är möjliga att söka. SMF-kurs genomförs utan betyg men varje deltagare får efter avslutad kurs ett intyg som innehåller information om närvaro och kursens innehåll.

För mer information om kursen kontakta Ingalill Bard, tel. 036-374802.

Testa Mission

Testa Mission har en missionskurs på ett läsår som genomförs i samverkan med June Folkhögskola. Efter en två veckors introduktionskurs i Sverige i augusti, åker kursdeltagarna ut i team till något av våra utbildningsländer i Sydamerika eller Afrika. Under nio månaders tid är de där en del av en lokal församling och delaktiga i deras sociala arbete.

Här kan du läsa mer om Testa Mission och ansöka till kursen!

Akademi för Ledarskap och Teologi

Med Studiecentra i Jönköping, Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå och Örebro kan ALT i samarbete med Örebro teologiska högskola idag erbjuda ett brett program med utbildningar.

Här kan du läsa mer om ALT och ansöka till kursen!

Teamträningsskolan

Församlingsbyggare, lärjungeskola i praktik, Region Syd i Värnamo.

Här kan du läsa mer om Teamträningsskolan och ansöka till kursen!