händer som jobbar vid en laptop

Socialpedagog distans

En eftergymnasial yrkesutbildning för dig som redan arbetar inom socialt arbete och behandling.

Kursbeskrivning

Utbildningen till socialpedagog på en yrkesutbildning som omfattar fem terminer. Kursen är till för dig som redan arbetar med människor med beroendeproblematik och/eller psykosociala problem men som saknar en grundläggande utbildning.

Du tycker det är intressant att förstå mänskliga processer och hur människor växer och utvecklas. Utbildningen ger dig ytterligare kunskap och verktyg i arbetet som socialpedagog. Ett yrke som är spännande, svårt och givande. Utbildningen bygger på obligatoriska, fysiska träffar i Jönköping 7 st per läsår, 3 på hösten, 4 på våren. De fysiska träffarna är oftast förlagda måndag tom tisdag. Mellan träffarna sker självstudier via vår digitala lärplattform. Praktiken utgörs av ditt befintliga arbete och vi kopplar det du läser till ditt arbete kontinuerligt under utbildningstiden. Arbetslaget består av sex lärare som alla har arbetat inom det sociala fältet. Vi följer och stöttar dig i din läroprocess under de fem terminerna.

Det är en rolig och spännande resa – möt dig själv och andra. I arbetet med människor är du verktyget och då behöver du självinsikt, empati och kunskap.

Vi tillhör Balsam som är en bransch- och samverkansorganisation bestående av 17 folkhögskolor och yrkeshögskolor som bedriver utbildningar till socialpedagog. Vi har gemensamma normerande utbildningsmål för att kvalitetssäkra utbildningarna. Läs mer här på Balsams hemsida!

Kursinnehåll

Utbildningen består av teoretiska studier på egen hand, inlämning och diskussion av uppgifter på vår gemensamma lärplattform samt obligatoriska gemensamma träffar i Jönköping. Vi ser på lärande som något man gör bäst tillsammans vilket gör att vi lägger stor vikt vid de obligatoriska träffarna då du får möta människor som har andra erfarenheter än du själv. Under träffarna samtalar och processar vi mycket under lektionspassen.

Här nedan ser du en förkortad kursplan:

Termin 1
Beroendekunskap
Kommunikation och samtalsmetodik
Psykologi
Samhällsorientering
Socialpedagogik

Termin 2
Anhörigperspektiv
De sociala lagarna
Etik
Kommunikation och samtalsmetodik
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Termin 3
Behandlingsarbete
forts. De sociala lagarna
Psykiatri
Sociologi
Yrkesroll

Termin 4
Genusperspektiv
Kultur och migration
Pedagogiska metoder
Sociologi/kriminologi
Vetenskaplig grund

Termin 5
Arbetsmarknadsfrågor
Egenvård
Fördjupningsarbete
Kris och utveckling
Ledarskap/konflikthantering

Övrig information

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Du bekostar kurslitteratur och annat studiematerial. Vi beräknar dessa kostnader till mellan 3000-5000 kr för hela utbildningen.
Skolan tar ut en kostnad på ca 300 kronor per termin för försäkring, kopior och fika. Kostnad för resor, övernattning, mat tillkommer om du kommer längre ifrån. De fysiska träffarna sker i en konferenslokal på ett till skolan närliggande hotell där det även finns möjlighet för övernattning.  

Efter utbildningen

Du som går distansutbildningen arbetar redan inom den sociala sektorn men kan genom utbildningen få en bättre kompetens och behörighet på arbetsmarknaden.

Efter avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis. För detta krävs närvaro på de fysiska träffarna och att alla kurser är fullgjorda.

Socialpedagogutbildningen är en tydlig yrkesutbildning som vill utrusta dig för att arbeta nära utsatta människor som vi säger ”på golvet”. Om du vill ha möjlighet att arbeta med myndighetsutövning, till exempel som socialsekreterare behöver du en akademisk examen som socionom.

KURSTYP: Yrkesutbildning

STUDIETAKT: 50% distans

LÄNGD: 2,5 år

INTERNAT: Nej

KURSSTART: 28 augusti 2023

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Eftergymnasial, B1

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
1 april 2023

Björn Bergman

Kursledare
070-222 34 24
E-post

Ansökan

För att vara behörig till socialpedagogisk utbildning vid June folkhögskola behöver du ha en av följande fem utbildningsbakgrunder:

 1. Grundläggande behörighet för högskolestudier:
  • Högskoleförberedande gymnasieexamen eller
  • yrkesexamen + svenska 2 eller
  • slutbetyg från gymnasieskolan före 2013 eller
  • avgångsbetyg från gymnasieskolan före 1997 eller
  • intyg från folkhögskola med behörighet till högskolestudier
 2. Grundläggande behörighet för yrkeshögskola:
  • yrkesexamen + svenska 2 eller
  • intyg från folkhögskola med behörighet till yrkeshögskolestudier + svenska 2.
 3. Reell kompetens (utan engelska 6):
  • svenska 1 och 2  eller svenska A och B
  • engelska 5 eller engelska A
  • matematik 1a, b eller c eller matematik A
  • samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2 eller samhällskunskap A eller
  • samhällskunskap 1a1 och historia 1a1.
 4. Utländsk gymnasieutbildning som ger tillträde till högre studier i utbildningslandet. För bedömning av utländsk utbildning gå in på www.uhr.se/bedomning och ansök om bedömning
 5. Validering
  • I särskilda fall finns möjlighet till validering där bland annat dokumenterade kunskaper motsvarande minimum svenska 1 och 2 samt motsvarande samhällskunskap 1b och minst fem års dokumenterad arbetslivserfarenhet tillsammans med dokumenterad personlig lämplighet vägs in.

Särskilda antagningskrav:

 • Fyllda 23 år.
 • Har haft minst ett års anställning inom socialt arbete.
 • Har en anställning under utbildningen på minst 50% inom yrkesområdet
 • Kan avsätta 20 timmar per vecka för studier
 • Har tillgång till en dator och internetuppkoppling
 • Har du haft egen missbruksproblematik behöver du ha varit fri i minst 4 år.

Om du har skickat in en komplett ansökan som visat behörighet till utbildningen kommer du att gå vidare i antagningsprocessen. Du kommer då kallas till en intervju. Vårt mål är att skapa klasser med en blandning av kön, ålder, etnicitet och framförallt olika arbetsplatser/arbetsområden.

Björn Bergman

Kursledare
070-222 34 24
E-post

KURSTYP: Yrkesutbildning

STUDIETAKT: 50% distans

LÄNGD: 2,5 år

INTERNAT: Nej

KURSSTART: 28 augusti 2023

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Eftergymnasial, B1

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
1 april 2023