window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-3476759-3');

Allmän kurs – Grund

Allmän kurs på Grundnivå är till för dig med utländsk bakgrund som har klarat SFI kurs D eller motsvarande. Du studerar svenska som andraspråk och andra ämnen på grundskolenivå. Det finns två inriktningar; Allmän grund och Allmän omsorg.

Kursbeskrivning

Allmän kurs på Grundnivå är till för dig med utländsk bakgrund som har klarat sfi kurs D eller motsvarande. Den är ett alternativ till kommunens grundläggande vuxenutbildning. Du studerar svenska som andraspråk och andra ämnen på grundskolenivå i en miljö där du har möjlighet att prata mycket svenska och knyta nya kontakter. Matematik och engelska kan du läsa på olika nivåer.

Kursinnehåll

Allmän kurs -Grund har två profiler.

Grund – Gymnasieförberedande
För dig som har som mål att fortsätta på gymnasienivå, antingen hos oss eller på annan skola, då du är klar med grundnivån.

Grund – Vård och omsorg
För dig som vill fortsätta med en yrkesutbildning inom omsorgsyrken (t.ex. personlig assistent, barnskötare eller inom vården). Du läser ämnen som förbereder dig för att bättre kunna klara en sådan utbildning.

Under profiltiden, förlagd till två dagar/vecka, kommer fokus vara på fyra områden. Vi kommer:
– jobba mycket med språket för att du ska få lära dig ord, fraser och uttryck som är krävs i kontakten med brukare och kollegor när man jobbar inom vård och omsorg.
– studera det svenska samhället och kunskap kring arbetsliv och arbetskultur för att förbereda dig på de utmaningar du kan möta på kommande arbetsplatser.
– lära om grundläggande kunskaper inom ämnesområdet, så som funktionsvariationer, medicin, kost och hälsa för att nämna några exempel.
– fokusera på frågor kring kulturförståelse, etik, människosyn och bemötande.

På grundnivå finns möjlighet att uppnå följande behörigheter:

  • Svenska som andraspråk
  • Samhällskunskap
  • Engelska
  • Matematik

Vi arbetar också med ämnesövergripande teman inom ämnena Sh, Re, Nk, Hi och Sv/Sva.

Vill du studera på heltid innebär det 30 lektioner (=20 klocktimmar) på schemat. Det kan finnas möjlighet att studera på deltid, men inte mindre än 50 %.

Grupperna är relativt små och det gör att alla kan komma till tals och att läraren hinner ge det stöd som behövs till var och en. Vi tänker att gruppen också är en stor tillgång för dig som individ, för att stötta och utmana dig.

Studiemiljö
Vi är måna om att ha en varm och vänlig studiemiljö präglad av goda relationer. Vi vill se till dig som hel människa, inte enbart till dina studiebehov. En av lärarna blir din mentor. Han eller hon hjälper dig att lägga upp dina studier, följer upp hur studierna fungerar och finns till hands för samtal under hela tiden du är hos oss. Du har även tillgång till en studievägledare och en kurator.

Det är viktigt för oss att du är delaktig i och kan påverka upplägg och innehåll i studierna och i skolans verksamhet som helhet. Det kan du till exempel göra genom att engagera dig i kursrådet på skolan.

Studiebesök
Studiebesök ingår i studierna, liksom resor. Du har möjlighet att åka till någon större stad i Sverige eller utomlands. Vi har åkt till Baltikum och Polen och gjort resor inom Sverige, bl.a. till Öland, Borås och Vimmerby.

Övrig information

Behörighet, studieomdöme & intyg
När du avslutar studierna hos oss utfärdar vi behörighet i de ämnen du klarat. Om du klarar kurserna på grundnivå får du behörighet som motsvarar grundskolans nionde år.

Du får inte betyg i varje ämne. Om du studerat minst ett år på heltid, eller motsvarande tid på deltid, får du istället ett studieomdöme, vilket är en helhetsbedömning av din studieförmåga. Studieomdömet ges i en sjugradig skala med huvudstegen Utmärkt, Mycket god, God och Mindre god. Mellan dessa finns ytterligare tre skalsteg. Studieomdöme sätts på alla folkhögskolor i Sverige och med det kan du söka till högskolan i folkhögskolans kvot, om du uppnått grundläggande behörighet för högskolestudier.

Du får också ett kursintyg när du slutar, där det framgår under vilken tid och i vilken omfattning du studerat på skolan.

När du uppnått godkända studier motsvarande grundskola eller gymnasieskola på June Folkhögskolas Allmän kurs får du även ett SeQF-intyg, nivå 2 för grund. Intyget kan användas för studier i Europa.

Efter genomgångna studier på Allmän kurs:

  • kan deltagare, genom inre motivation, ta ansvar för sina studier och självständigt driva sin utvecklingsprocess
  • har deltagare rustats för vidare studier och arbete och kan se kunskaper i ett större sammanhang
  • kan deltagare lära av och samarbeta med människor med olika erfarenheter och bakgrund
  • har deltagare utvecklat sin självkänsla, sin självinsikt och sitt självförtroende
  • har deltagare förutsättningar för ett kritiskt och demokratiskt tankesätt.

Kostnader
Du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial. Räkna också med kostnader vid studiebesök, friluftsdagar, resor etc. För övriga kostnader, se fliken Bra att veta.

Studiestöd
Studier på Allmän kurs ger dig rätt till studiestöd från CSN. Läs mer på www.csn.se eller kontakta Ingalill Bard på skolans expedition.

Efter utbildningen

Om du klarar kurserna får du behörighet som motsvarar grundskolans nionde år. Sedan vill du kanske söka jobb eller studera vidare på gymnasienivå; allmänna ämnen eller en yrkesutbildning.

KURSTYP: Behörighetsgivande

STUDIETAKT: 50-100%

LÄNGD: 1 termin till 2 år

INTERNAT: Nej

KURSSTART: 10 januari 2022

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Grundskolenivå A1

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
15 november 2021

Ulrika Ronnemo
Ulrika Ronnemo

Kursledare
Tel: 036 -37 48 06
E-post

Ansökan

Antagningsvillkor
Vi antar till varje termin (aug och jan). Antagning sker fortlöpande, så det är bra att söka så tidigt som möjligt och i mån av plats behandlar vi även sena ansökningar.

Du ansöker genom att klicka på länken nedan. När du klickar på länken kommer du till Schoolsoft. Där får du registrera dig och fylla i din ansökan. Sedan kan du logga in och se vad som händer med din ansökan efter hand. Kontakta skolan om du behöver hjälp.

Till din ansökan bifogar du kopior på betyg från tidigare studier eller din individuella studieplan om du studerar vid ansökningstillfället. Skriv också ett personligt brev, där du berättar om dig själv och varför du vill studera på June folkhögskola. Var noga med att ange referenspersoner på din ansökan. Det är viktigt att din ansökan är komplett.

Vi tar kontakt med dig och bokar eventuellt tid för en intervju. En tid därefter får du besked om du blivit antagen eller inte. Du kan också få en reservplats. Sådant vi väger in vid antagning är bland annat studiebehov, motivation för studier och våra pedagogiska resurser.

Antagning till kursen sker fortlöpande.

Ansök till utbildningen här!
Ulrika Ronnemo
Ulrika Ronnemo

Kursledare
Tel: 036 -37 48 06
E-post

KURSTYP: Behörighetsgivande

STUDIETAKT: 50-100%

LÄNGD: 1 termin till 2 år

INTERNAT: Nej

KURSSTART: 10 januari 2022

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Grundskolenivå A1

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
15 november 2021

Vad säger tidigare deltagare om kursen?

Tidigare deltagare

2021-03-23T11:43:41+01:00

“Jag är väldigt glad att jag beslutade mig för att börja studera här!”

mosar-rezai-allmankurs

Moza Rezai

2021-01-25T16:06:20+01:00

Jag går på June folkhögskola för att lära känna andra människor, lära mig språket och få mer kunskap. Jag känner mig mer delaktig i det svenska samhället. Sist men inte minst finns det många trevliga lärare här. Därför rekommenderar jag dig att söka hit!

Till toppen