NYHET! Själavårdsutbildning

Utbildningen anordnas av June folkhögskola i samarbete med Pingst fria församlingar i samverkan. Utbildningen består av fyra delkurser fördelade på två terminer och vänder sig till dig som har erfarenhet av själavårdande samtal och vill fördjupa dig i ämnet själavård i församlingen. Från och med våren 2020 så flyttar utbildningen från Kaggeholms folkhögskola där den funnits sedan 1991 till June folkhögskola i Jönköping.

Varje kursomgång startar klockan 17 med middag på torsdagen och avslutas med lunch på söndagen. Utbildningen innehåller föreläsningar i storgrupp, bearbetning i litteraturgrupper, basgrupper, egen reflektionstid samt skapande kreativa pass.

Datum

Start den 1 februari 2021.
Del 1: 18-21 mars 2021
Del 2: 6-9 maj 2021
Del 3: 16-19 september 2021
Del 4: 2-5 december 2021
Avslut den 17 december 2021.

När du söker och blir antagen till utbildningen förbinder du dig att delta vid samtliga kurstillfällen och genomföra arbetsuppgifterna i mellanperioderna. Din ansökan ska kompletteras med rekommendation från din församlings föreståndare eller ordförande.

Pris

3.100:- per utbildningstillfälle, inkl helpension. (Med reservation för prisökning.)

Utbildningstillfällen

Utbildningstillfälle 1:
Det själavårdande samtalet
Vad är själavård?
Gudsbild
Självbild
Tystnadsplikt och tystnadsrätt

Utbildningstillfälle 2:
Själsvårdssamtalet
Själavård med människor med missbrukarproblematik
Våld i nära relationer
Själavård i mångkulturell församling
Psykisk ohälsa
Att starta ett själavårdsteam

Utbildningstillfälle 3:
Sorg och förlust
Kris och katastrof
Sexualitet, porr och relationer
Att möta människor i livets slutskede
Trons kris och utveckling
Konflikthantering

Utbildningstillfälle 4:
Förlåtelse och försoning
Skam och skuld
Sund andlighet
Samtalsmetodik
Att växa och mogna som själavårdare

Ansökan

Ansökningstiden till Själavårdsutbildningen med start våren 2021 har gått ut!

Ansök via brev eller direkt via vårt ansökningsformulär:

Ladda ner din ansökningsblanketten här
Ladda ner rekommendationsblanketten här

OBS! Rekommendationen skickas i ett separat brev direkt från den person som skriver den. (Fylls i av föreståndare / pastor / präst i den sökandes församling.)

Din ansökan och rekommendation skickas till :
June folkhögskola
Att: Själavårdsutbildningen
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta kursledare Ingrid Svanell på ingrid.svanell@junefolkhogskola.se

KONTAKT


Ingrid Svanell, kursledare

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta kursledare Ingrid Svanell på ingrid.svanell@junefolkhogskola.se

OBS! Alla träffarna i Jönköping.

Själavårdsutbildningen är en distansutbildning på kvartsfart (25%) och är CSN-berättigad.