NYHET! Själavårdsutbildning

Utbildningen anordnas av June folkhögskola i samarbete med Pingst fria församlingar i samverkan. Utbildningen består av fyra delkurser fördelade på två terminer och vänder sig till dig som har erfarenhet av själavårdande samtal och vill fördjupa dig i ämnet själavård i församlingen. Från och med våren 2020 så flyttar utbildningen från Kaggeholms folkhögskola där den funnits sedan 1991 till June folkhögskola i Jönköping.

Varje kursomgång startar klockan 17 med middag på torsdagen och avslutas med lunch på söndagen. Utbildningen innehåller föreläsningar i storgrupp, bearbetning i litteraturgrupper, basgrupper, egen reflektionstid samt skapande kreativa pass.

Datum

Del 1: 23-26 januari 2020
Del 2: 23-26 april 2020
Del 3: 10-13 september 2020
Del 4: 19-22 november 2020

När du söker och blir antagen till utbildningen förbinder du dig att delta vid samtliga kurstillfällen och genomföra arbetsuppgifterna i mellanperioderna. Din ansökan ska kompletteras med rekommendation från din församlings föreståndare eller ordförande.

Pris

3.100:- per utbildningstillfälle, inkl helpension.

Utbildningstillfällen

Utbildningstillfälle 1:
Det själavårdande samtalet
Vad är själavård?
Gudsbild
Självbild
Tystnadsplikt och tystnadsrätt

Utbildningstillfälle 2:
Själsvårdssamtalet
Själavård med människor med missbrukarproblematik
Våld i nära relationer
Själavård i mångkulturell församling
Psykisk ohälsa
Att starta ett själavårdsteam

Utbildningstillfälle 3:
Sorg och förlust
Kris och katastrof
Sexualitet, porr och relationer
Att möta människor i livets slutskede
Trons kris och utveckling
Konflikthantering

Utbildningstillfälle 4:
Förlåtelse och försoning
Skam och skuld
Sund andlighet
Samtalsmetodik
Att växa och mogna som själavårdare

Ansökan

Ansökningstiden har gått ut för år 2020 !

Din ansökan och rekommendation skickas till :
June folkhögskola
Att: Själavårdsutbildningen
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Eller ansök direkt i vårt ansökningsformulär för SJÄLAVÅRDSUTBILDNINGEN

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta kursledare Ingrid Svanell på ingrid.svanell@junefolkhogskola.se

KONTAKT


Ingrid Svanell, kursledare

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta kursledare Ingrid Svanell på ingrid.svanell@junefolkhogskola.se

OBS! Alla träffarna i Jönköping.

Själavårdsutbildningen är en distansutbildning på kvartsfart (25%) och är CSN-berättigad.