window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-3476759-3');
soc-entreprenor

Socialt entreprenörskap

Vill du vara med och utveckla en social diakonal verksamhet i en församling eller idéburen organisation med kyrkan som huvudman? Vill du utvecklas tillsammans med kreativa samhällsentreprenörer? Kan satsa ett år på en halvfarts distansutbildning på plats i Göteborg eller på distans från någon plats i Sverige. Då är denna kurs något för dig!

Socialt Entreprenörskap kommer att pausa under läsåret 2021/2022.

Kursbeskrivning

Utbildningen bygger på att du har med dig en egen idé som kan förverkligas i församlingsmiljö eller idéburen verksamhet med kyrka som huvudman. Utbildningen kan hjälpa dig att hitta en matchande miljö om du inte har en egen församling/organisation bakom dig vid starten. Du som går utbildningen har egen initiativförmåga och drivkraft. Du har en vilja att leda och inspirera samt öppenhet att lyssna och lära tillsammans med andra. Socialt Entreprenörskap i kyrka och samhälle hjälper dig att starta, leda, organisera och utveckla sociala och diakonala verksamheter och projekt inom församlingar och idéburen sektor. Du får redskap och hållbara strategier för att starta och utveckla ett entreprenörskap på kristen grund. Genom kursen lär du dig hur kyrkan kan ha en aktiv roll i samhällsutveckling i samverkan med andra aktörer.

Halvfart och på distans
Utbildningen är ettårig och ges på halvfart som webbaserad distansutbildning och som en studiegrupp i Göteborgs Räddningsmissions lokaler i Göteborg med fyra gemensamma träffar under utbildningstiden.

Hyllie Park folkhögskola och June folkhögskola
Sedan 2016 har Hyllie Park Folkhögskola och June Folkhögskola drivit en kurs som utbildar entreprenörer till att utforma hållbara verksamheter i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle. Sedan hösten 2018 är även Räddningsmissionen i samverkan kring kursen.

Kursinnehåll

Varje måndag träffas studenterna för föreläsning. Ämnena i föreläsningarna är nycklar som studenten sedan bejakar och tar in, testar och belyser i sin projektidé.

Dessa delar berör kursen:

 • Idéburen verksamhet, kyrkans roll
 • Från idé till verklighet
 • Verktyg för hållbart entreprenörskap
 • Projektledning
 • Socialt företagande
 • Självstudier, i grupp och redovisning
 • Existentiell hälsa
 • Bygge och företagande i kyrkans värld
 • Ledarskap
 • Söka pengar – finansiering
 • Samverkan kyrka och samhälle
 • Personal, HR och volontärskap
 • Marknadsföring
 • Ekonomiska förutsättningar och ekonomistyrning
 • CSR och internationella perspektiv

Läs gärna mer om vårt kursinnehåll i pdf-form genom att klicka här.

Kursupplägg

Kursen bedrivs på halvfart. Det betyder att du i genomsnitt får ägna 20 timmar i veckan till studier. Då kursen går på halvfart kan du med fördel ha ett arbete vid sidan om dina studier eller komplettera denna kurs med andra studier på halvfart.

Veckorytm
Studierna följer normalt en veckorytm som innebär att måndagar 08.30-16.00 är schemalagda för undervisning och labb. Övrig studietid ägnar du åt projektutveckling, läsning av kurslitteratur och studiearbete. Dessutom får du personlig coachning vid avtalade tider. Kursen ger tydliga studieinstruktioner och du skriver en självreflekterande journal varje vecka. Självstudierna relaterar både till kurslitteratur och till utvecklingen av ditt eget projekt.

Coaching
På utbildningen får du coachning en gång i månaden till hjälp för att konkretisera projektidén. För gruppen i Göteborg sker det på plats i Göteborgs Räddningsmissions lokaler. För distansstuderande sker detta via webbkonferens. Coachingen bygger på ett förhållningssätt som präglas av innovation, samverkan och nätverkande. Det sociala entreprenörskapet innebär att på ett innovativt och kreativt sätt skapa lösningar på samhällsutmaningar.

Möjliggörare
Möjliggörare är en person som följer dig på din resa och ni träffas regelbundet för att samtala kring din projektidé.

En möjliggörare är/ska:

 • Förankrad i organisationen.
 • Tror på kursdeltagaren och idé.
 • Inte coacha – göra det lokaltmöjligt
 • Resurs vid förverkligande så att deltagaren inte står själv.
 • Se till att organisationen tar tillvara kunskapen utbildningen ger.

Närvaro
Läser du med studiegruppen i Göteborg är du på plats i Räddningsmissionens lokaler. Som distansstudent är du med LIVE på webbaserade lektioner och labb. Vid sex tillfällen under året är det gemensamma utbildningsdagar med deltagande i konferenser och studiebesök kring Socialt Entreprenörskap.

Alla deltagare träffas vid gemensamma utbildningsdagar
Fyra gånger om året har vi gemensamma utbildningsdagar då alla kursdeltagare möts fysiskt. Särskilt fokus ligger då på att lära känna olika initiativ och tillvägagångssätt inom socialt entreprenörskap samt att gemensamt med kursledare och andra studenter utveckla sina egna idéer och projekt.

Räddningsmissionen
En samverkande part i kursen är Räddningsmissionen.
Räddningsmissionen är en ideell förening med säte i Göteborg som bedriver socialt arbete på kristen grund. Huvudmännen för organisationen är ett 30-tal församlingar i Göteborg med omnejd. Räddningsmissionen arbetar med både akuta och förebyggande insatser och strävar efter att skapa långsiktig förändring för både enskilda individer som samhället i stort. Idag driver man en lång rad verksamheter såsom öppna mötesplatser för socialt utsatta, LSS-boende för personer med psykiska funktionshinder, daglig verksamhet för vuxna med intellektuella funktionsvariationer, verksamheter för barn i riskzon och matbutik som säljer matsvinn till personer i ekonomisk fattigdom. Räddningsmissionen är en innovativ aktör i skärningspunkten mellan kyrka, offentlig sektor och näringsliv och drivs av visionen att varje människa är värd ett värdigt liv.

 

Övrig information

Kostander
Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Men du betalar för studiematerial, studieresor mm.
Kostnad ca 1500 kr/termin. I det ingår kost och logi vid gemensamma utbildningsdagar samt försäkring. Tillkommer gör studielitteratur och resor. Utbildningen är studiemedelsberättigad (CSN) på eftergymnasial nivå.

Bra länkar

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Integritetspolicy.
Jag godkänner

KURSTYP: Profilkurs

STUDIETAKT: 50% distans

LÄNGD: 1 år

INTERNAT: Nej

KURSSTART: 23 augusti 2021

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Gymnasienivå A2

SISTA ANSÖKNINGSDAG:

Ansökan är stängd

Mimmi Edin

Kursledare, föreläsare, coach
E-post 

Ansökan

Vi har förlängt ansökningstiden till den 31 maj!

Klicka på Ansökningslänken så kommer du till vår ansökningssida och vidare till Schoolsoft, vårt ansökningsprogram. Där skapar du ett konto samt fyller i din ansökan enligt anvisning. Sista ansökningsdag för läsår 2021-2022 är den 15 maj, därefter sker antagning i mån av plats.

Utbildningen förutsätter högskolebehörighet eller reell kompetens genom yrkeserfarenhet. Med ansökan ska betyg och CV bifogas. Du ska även kortfattat (1-2 A4-sidor) presentera ett behov och beskriva i vilket sammanhang du vill utveckla en projektidé. Uppge en referensperson som kan styrka ditt engagemang eller kompetens från idéburen verksamhet

Ansökningstiden har gått ut
Mimmi Edin

Kursledare, föreläsare, coach
E-post 

KURSTYP: Profilkurs

STUDIETAKT: 50% distans

LÄNGD: 1 år

INTERNAT: Nej

KURSSTART: 23 augusti 2021

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Gymnasienivå A2

SISTA ANSÖKNINGSDAG:

Ansökan är stängd

Vad säger tidigare deltagare om kursen?

porträttbild på en glad man vid ett skrivbord

Mikaël

2021-03-25T14:34:03+01:00

Mitt namn är Mikaël och jag är med och går kursen Socialt Entreprenörskap i Kyrkan och Samhället. Jag tänkte bara skriva några rader för att uppmuntra alla er som sitter på spännande idéer och funderar fram och tillbaka på om ni ska ta steget: nu är det dags att våga satsa och köra igång med det ni bär på i era hjärtan! Gör det bara! Kursen har en väldigt ”hands-on approach” och ger alla deltagare en bra blandning av kunskap, verktyg och coachning för att verkligen få en vision att gå från idé till verklighet. Dessutom kommer ni också dela resan med ett gäng goa människor som också brinner för att vara med och påverka i vårt samhälle. Jag är själv med och jobbar med Ungdom Med Uppgift på Restenäs och vi är på väg in i en ny spännande fas med visionen att starta vad vi kallar en ”entrepreneurial playground”. Tillsammans vill vi skapa ett kreativt center där vi kan inspirera unga människor att leva ut sin tro och kreativitet på ett sätt som förändrar samhället med Guds kärlek och sanning.

Entreprenörskap öppnar upp massor av möjligheter till just detta och drömmen är att få se fler och fler ungdomar i Sverige starta olika slags projekt, organisationer och företag som kommer skapa hopp och framtidstro i vårt land, men också ut över världen. För mig har kursen hittills varit en stor inspiration och hjälp i att fördjupa visionen, fila på idéer och gett mig redskap att komma till skott på pionjärsresan. Det är lång väg kvar att gå, men Gud är med, och jag är så tacksam för alla underbara ledare och föreläsare som varje vecka delar med sig av sina erfarenheter och inspirerar oss kursdeltagare till att fortsätta kämpa för att förverkliga våra visioner och drömmar.
Så, vad säger ni? Go ahead. Ta steget!

porträttbild på en kvinna

Canet

2021-03-25T14:33:03+01:00

När jag läste kursinnehållet blev jag jätteintresserad pga att jag är kristen troende, aktiv i kyrkan och bidrar gärna till samhällsutveckling, varför inte utveckla sina intressen och förverkliga sina drömmar genom att ta chansen och söka till den här utbildningen?

I min vardag arbetar jag som verksamhetsutvecklare och folkbildningsverksamhet inom Ortodox Bildning och Kultur på Studieförbundet Bilda.
Jag var fundersam i början om jag behövde gå på utbildningen eller om jag skulle få ihop det med en heltidsanställning parallellt med studier på halvfart?
Ja, med facit i handen och efter en termin kan jag intyga att det går att göra det! Självklart krävs det en studiestruktur och en årsplan men det kommer du också att lära dig att göra under kursen, så ingen panik!

Den här utbildningen har varit för mig en pusselbit som kompletterar min yrkesverksamhet med drömmen om att utveckla social verksamhet i kyrkan. Det har bidragit till en målmedveten och självsäkert driv i projektet som startades ht -19 och som handlar om att förebygga ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa hos äldre. Syrisk ortodoxa S:t Johannes församlingen i Göteborg är huvudman och pilotförsamling för projektet.

Ellen Adolfsson, Socialt Entreprenörskap

Ellen Adolfsson

2021-03-01T10:32:15+01:00

Jag sökte utbildningen eftersom vår församling under en längre tid pratat om behovet av att dra igång något slags företagande för att skapa arbetstillfällen.
Under detta läsår har jag fått alla de verktyg som behövdes för att vår dröm skulle kunna bli verklighet.
För mig personligen har den stora variationen av ämnen och lärare varit oerhört inspirerande.
Om du är en drivande kraft i ett sammanhang där man vill se förändring, är det väl investerad tid att ge ett år för att få allt att falla på plats, så att ni blir redo att trycka på startknappen.

Carina Parmenfälth

Carina Parmenfälth

2021-03-01T10:31:50+01:00

Jag satt och googlade och fastnade för texten, Socialt Entreprenörskap i kyrka och samhälle hjälper dig att starta, leda, organisera och utveckla sociala och diakonala verksamheter och projekt inom församlingar och idéburen sektor.
Äntligen hittade det jag sökte, kunskap och redskap som kan hjälpa mig att förstå hur jag ska samarbeta med diakonin för gemensam förståelse vad begreppet diakoni innebär.
För mig har kursen öppnat upp för förståelse hur jag kan samarbeta tillsammans med kyrkan.
Det som har varit bäst med utbildningen är alla fantastiska föreläsare och våra underbara lärare som stödjer en utefter sin egen idè så att man kommer vidare!

Till toppen