Samverkanskurser

June folkhögskola bedriver utbildningar i samarbete med församlingar och andra samarbetspartners.

Svenska Bas

Lokal: Pingstkyrkan, Västra Torget, Jönköping

Kursen riktar sig till den som är ny i Sverige eller som varit här lite längre och vill utvecklas på olika områden i livet. Den är ett komplement till kommunens SFI-undervisning. Man behöver antingen ha uppehållstillstånd eller ett LMA-nummer för att läsa kursen.

I kursen ligger fokus på svenska som andraspråk, både praktiskt och teoretiskt. Det ingår också att läsa om och lära sig mer om hur det svenska samhället fungerar. Olika studiebesök ingår i kursen. Studierna bedrivs i en miljö där man har möjlighet att prata mycket svenska och knyta nya kontakter.

Efter avslutad kurs ges ett intyg där det framgår under vilken tid och i vilken omfattning studierna bedrivits. För den som kommer upp i nivå motsvarande SFI kurs D finns möjlighet att söka vidare för att läsa på grundläggande nivå.

Omfattning av kursen är 50 % förlagt på tre dagar/vecka. Kurslängden är 1-2 terminer, beroende på förkunskaper och mål med studierna.

Registrering är den 10 januari 2023 kl 10:00-12:00 i Pingstkyrkan Jönköping. Undervisningen är avgiftsfri. Men avgift kan förekomma för böcker/häften, fika och studiebesök.
Kursen berättigar inte till ekonomiskt stöd från CSN.

För mer information, kontakta skoladministratör Ingalill Bard via mejl ingalill.bard@junefolkhogskola.se eller telefon 036-374802.

Här kan du ansöka till kursen direkt!

Här kan du ladda ner en ansökningsblankett till kursen!

 

Equip4Impact

Här kan du läsa mer om kursen!

Care of Folkbildningen

Ett projekt som riktar sig till kvinnor och män från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.
Syftet med detta projekt är att påskynda en etablering genom insatser för att närma sig arbete eller utbildning.

I Jönköping genomförs projektet i samarbete med kursen Svenska Bas.

För mer information, kontakta skoladministratör Ingalill Bard via mejl ingalill.bard@junefolkhogskola.se eller telefon 036-374802.

Projektet bedrivs även i Växjö, tillsammans med Ulriksbergskyrkan. Beräknad start i slutet av januari 2023.
För mer information, kontakta Lisa Edlund 073-065 23 69 eller lisa.edlund@ulriksbergskyrkan.se

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

Missionskurs

Kursen bedrivs i samverkan med organisationen Testa Mission. Efter en två veckors introduktionskurs i Sverige i augusti, åker kursdeltagarna ut i team till något av våra utbildningsländer i Sydamerika eller Afrika. Under nio månaders tid är de där en del av en lokal församling och delaktiga i deras sociala arbete.

Här kan du läsa mer om Missionskursen och ansöka till kursen!

Akademi för Ledarskap och Teologi

Med Studiecentra i Jönköping, Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå och Örebro kan ALT i samarbete med Örebro teologiska högskola idag erbjuda ett brett program med utbildningar.

Här kan du läsa mer om ALT och ansöka till kursen!

Teamträningsskolan

Församlingsbyggare, lärjungeskola i praktik, Region Syd i Värnamo.

Här kan du läsa mer om Teamträningsskolan och ansöka till kursen!

Sommarkurs i Furuboda

Den 13-18 juni.