Allmän kurs – Högskoleförberedande

Denna kurs är till för dig som redan studerat minst två år på gymnasienivå men som vill komplettera med behörigheter som saknas och förbereda dig inför vidare studier på högskola/universitet.

Kursbeskrivning

Det finns flera olika skäl till att studera här. Du kanske:

  • har en yrkesexamen från gymnasiet men vill komplettera med behörigheter som saknas för att få läsa på högskola/universitet.
  • har påbörjat gymnasiestudier men inte fått klart en gymnasieexamen.
  • har grundläggande behörighet till högskola/universitet men vill förbereda dig inför vidare studier genom att bättra på dina kunskaper och vistas i en stimulerande studiemiljö.

Allmän kurs högskoleförberedande ger dig en god förberedelse inför studier på högskola/universitet. Du får möjlighet att komplettera behörigheter som saknas för att söka vidare studier. Men tillsammans med din klass kommer du också få gott om tid att träna på sådant du behöver för att klara av vidare studier på ett bra sätt, t.ex. studieteknik, källkritik, formellt skrivande och att stärka det akademiska språket. Att öva och förbereda dig inför att skriva högskoleprovet ingår också som en del i kursen.

Kursinnehåll

I kursen ingår ett baspaket som alla läser. De behörigheter som ingår där är:
Sv/Sva 3
Sh1a2
Nk1a2

Utöver det får du möjlighet att välja mellan följande kurser, utifrån vad du har med dig sedan innan och vad du behöver för dina fortsatta studier:
Eng 6
Ma 2 och 3
Hi1a2
Re 2
Ps 1
Nk 2

Det finns också möjlighet att komplettera med kurser som ingår för grundläggande behörighet till Yrkeshögskola om du saknar någon av dessa (Eng 5, Ma 1, Sh1a1, Nk1a1, Hi1a1, Re 1).

Utöver behörighetsgivande ämnen får du möjlighet att göra olika tillval. Du kanske har behov av förstärkt stöd i ett enskilt ämne så som språk eller matematik och kan då välja till det på ditt schema. Skolan har flera utbildningar inom det sociala fältet och det finns också möjlighet att välja till ett ämne inom socialt arbete och ledarskap.

Studerar du på heltid innebär det 30 lektioner (= 20 klocktimmar) på schemat.

Kursen är främst anpassad för den som vill studera på heltid och vill läsa en bredd av ämnen. I mån av plats kan möjlighet finnas för den som vill läsa deltid och bara läsa några enstaka ämnen. Dock räknas det då som Särskild kurs istället för Allmän kurs, vilket gör att man inte blir behörig till högskolestudier via folkhögskolans kvot eftersom varken omfattningskrav kan uppfyllas eller studieomdöme kan ges. Men för den som redan har en gymnasieexamen eller utländsk examen, och som bara behöver komplettera några enstaka ämnen, kan detta vara en väg. Vi ber dig att i så fall kontakta skolans SYV för vidare samtal.

Studiemiljö
Vi är måna om att ha en varm och tillåtande studiemiljö präglad av goda relationer. Vi vill se till dig som hel människa, inte enbart till dina studiebehov. En av lärarna blir din mentor. Han eller hon hjälper dig att lägga upp dina studier, följer upp hur studierna fungerar och finns till hands för samtal under hela tiden du är hos oss. Du har även tillgång till studievägledare, specialpedagog och kurator.

Grupperna är relativt små och det gör att alla kan komma till tals och att läraren hinner ge det stöd som behövs till var och en. Vi tänker att gruppen också är en stor tillgång för dig som individ, för att stötta och utmana dig.

Det är viktigt för oss att du är delaktig i och kan påverka upplägg och innehåll i studierna och i skolans verksamhet som helhet. Det kan du till exempel göra genom att engagera dig i kursrådet på skolan.

Studiebesök
Studiebesök ingår i studierna samt olika kulturarrangemang och studieresor.

Skolgemensamma aktiviteter
Under skolåret gör vi en hel del aktiviteter tillsammans som skola som exempelvis friluftsdagar, Junejoggen, teaterbesök, föreläsningar och skolresor. Dessutom har vi en gemensam samling i veckan som heter JUNITE där vi träffas i olika intressegrupper under en timma.

Antagningskrav
Du behöver ha högst ett års omfattningskrav kvar. Det har du antingen genom att ha läst på gymnasium/vuxenutbildningen och ha godkända betyg som motsvarar två års gymnasiestudier (ca 1600 poäng) eller genom att ha läst på folkhögskola tidigare och ha klarat av två års omfattningskrav.

Du behöver ha betyg/behörighet i merparten av de kurser som ingår för grundläggande behörighet till Yrkeshögskola (Sv/Sva 1, Eng 5, Ma 1, Sh1a1, Nk1a1, Hi1a1, Re 1). Du behöver dessutom ha betyg/behörighet i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

Övrig information

Behörighet, studieomdöme & intyg
När du avslutar studierna hos oss utfärdar vi behörighet i de ämnen du klarat, på grundskolenivå eller på gymnasienivå.

Grundläggande behörighet till högskola/universitet kräver att du är klar med följande kurser:
Sv/Sva 1, 2 och 3
Eng 5 och 6
Ma 1
Sh 1a1
Re 1
Nk 1a1
Hi 1a1

Många utbildningar på högskola/universitet kräver behörighet i fler kurser, så kallad särskild behörighet. Hos oss finns möjlighet att läsa följande särskilda behörigheter:
Ma 2
Ma 3
Nk 1a2
Nk 2
Sh 1a2
Hi 1a2
Re 2
Ps 1

För att vara behörig gäller också att du ska ha studerat på gymnasium/vuxenutbildningen/folkhögskola i sammanlagt tre år.

Du får inte betyg i varje ämne. Om du studerat minst ett år på heltid, eller motsvarande tid på deltid, får du istället ett studieomdöme, vilket är en helhetsbedömning av din studieförmåga. Studieomdömet ges i en sjugradig skala med huvudstegen Utmärkt, Mycket god, God och Mindre god. Mellan dessa finns ytterligare tre skalsteg. Studieomdöme sätts på alla folkhögskolor i Sverige och med det kan du söka till högskola/universitet i folkhögskolans kvot, om du uppnått grundläggande behörighet för högskolestudier.

Du får också ett kursintyg när du slutar, där det framgår under vilken tid och i vilken omfattning du studerat på skolan.

När du uppnått godkända studier motsvarande gymnasieskola på June folkhögskolas Allmän kurs får du även ett SeQF-intyg nivå 4. Intyget kan användas för studier i Europa.

Kostnader
Du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial. Skolan har köpt in det mesta av den kurslitteratur som används och du får möjlighet att låna den under dina studier mot en mindre kostnad. Det är nödvändigt att du har tillgång till en bärbar dator när du studerar. Om du inte har en egen väl fungerande dator kan du låna en Chromebook av skolan (350 kr/termin). Räkna också med vissa kostnader vid studiebesök, friluftsdagar, resor etc. För övriga kostnader, se fliken Bra att veta.

Studiestöd
Studier på Allmän kurs ger dig rätt till studiestöd från CSN. Läs mer på www.csn.se eller kontakta Ingalill Bard på skolans expedition.

Efter utbildningen

Efter genomgångna studier på Allmän kurs:

  • kan deltagare, genom inre motivation, ta ansvar för sina studier och självständigt driva sin utvecklingsprocess
  • har deltagare rustats för vidare studier och arbete och kan se sina kunskaper i ett större sammanhang
  • kan deltagare lära av och samarbeta med människor med olika erfarenheter och bakgrund
  • har deltagare utvecklat sin självkänsla, sin självinsikt och sitt självförtroende
  • har deltagare förutsättningar för ett kritiskt och demokratiskt tankesätt.

Efter avslutade studier på Allmän kurs kan du söka till högskola/universitet.

KURSTYP: Behörighetsgivande

STUDIETAKT: 50-100%

LÄNGD: 1 år

INTERNAT: Nej

KURSSTART: 23 augusti 2023

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Gymnasienivå A1

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
15 maj 2023

Anneli Nilsson

Tel: 036 -37 48 10
E-post

 

 

Ansökan

Vi antar till varje termin (aug och jan). Antagning sker fortlöpande, så det är bra att söka så tidigt som möjligt och i mån av plats behandlar vi även sena ansökningar.

Du ansöker genom att klicka på länken nedan. När du klickar på länken kommer du till Schoolsoft. Där får du registrera dig och fylla i din ansökan. Sedan kan du logga in och se vad som händer med din ansökan efter hand. Kontakta skolan om du behöver hjälp.

Till din ansökan bifogar du kopior på betyg från tidigare studier eller din individuella studieplan om du studerar vid ansökningstillfället. Skriv också ett personligt brev, där du berättar om dig själv och varför du vill studera på June folkhögskola. Var noga med att ange referenspersoner på din ansökan. Det är viktigt att din ansökan är komplett.

Vi tar kontakt med dig och bokar eventuellt tid för en intervju. En tid därefter får du besked om du blivit antagen eller inte. Du kan också få en reservplats. Sådant vi väger in vid antagning är bland annat studiebehov, motivation för studier och våra pedagogiska resurser.

Antagning till kursen sker fortlöpande.

Anneli Nilsson

Tel: 036 -37 48 10
E-post

 

 

KURSTYP: Behörighetsgivande

STUDIETAKT: 50-100%

LÄNGD: 1 år

INTERNAT: Nej

KURSSTART: 23 augusti 2023

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Gymnasienivå A1

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
15 maj 2023

Vad säger tidigare deltagare om kursen?

william-andersson_allmankurs

William Andersson

2021-03-26T10:13:16+01:00

Jag saknade behörighet för att studera på högskola och valde därför att plugga på June då några vänner sagt att det var den bästa folkhögskolan i Jönköping. De hade rätt, lärarna här är väldigt pedagogiska, hjälpsamma och förstår ens situation vilket har hjälpt mig väldigt mycket att motivera mig till att fortsätta studera.

simon-bjork_allmankurs

Simon Björk

2021-03-26T10:15:23+01:00

Jag blev rekommenderad June folkhögskola efter att jag varit i kontakt med Komvux och jag är väldigt glad att jag beslutade mig för att börja studera här. June har ett brett utbud av ämnen man kan läsa för att få den behörighet man behöverför att tas sig vidare i sina studier eller för att lära sig något nytt. Jag har gått en termin nu och jag trivs otroligt bra!

jennie-lundgren-allmankurs

Jennie Lundgren

2021-05-06T10:22:25+02:00

June erbjuder mig mer än bara kunskap.
Här handlar det lika mycket om gemenskap.
Jag är inte ensam här.
På June är jag en del av ett lag.
Del av en trevlig atmosfär.
Det skrattas här var dag.
Här får jag genom utmaningar växa.
Upplägget hjälper mig utvecklas.
June ger mig mycket mer än kunskap.
Här på skolan har jag även funnit äkta vänskap.

Till toppen