Allmän kurs Grund – Omsorg och assistans

Allmän kurs grund med yrkesförberedande undervisning inom vård, omsorg och assistans.

Kursbeskrivning

Allmän kurs på Grundnivå är till för dig med utländsk bakgrund som har klarat sfi kurs D eller motsvarande. Här får du möjlighet att läsa svenska för grundläggande behörighet och samtidigt lära dig om hur olika verksamheter inom LSS fungerar. Du lär dig också grundläggande kunskaper i svenskt teckenspråk.

Kursinnehåll

Studier i svenska som andraspråk utgör en stor del av kursplanen. Du får möjlighet att skaffa dig goda kunskaper i svenska genom att läsa, skriva, samtala och på olika sätt utvidga ordförrådet, vilket underlättar arbetet i de övriga ämnena.

I samhällskunskap får du t.ex. lära dig om lagar och rättigheter, barns rättigheter, hur Sverige styrs, vardagsekonomi och arbetslivet.

Från kursplanen med inriktning mot omsorg och assistans:

  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning – Här ingår olika typer av funktionsnedsättning så som rörelsenedsättning, IF, NPF, hörselnedsättning och dövhet, synnedsättning och blindhet mm.
  • Vård och omsorg (Kulturmöten, Anhörig, Yrkesroll)
  • Teckenspråk
  • Alternativ kompletterande kommunikation (AKK)
  • Studiebesök

Studiemiljö
Vi är måna om att ha en varm och vänlig studiemiljö präglad av goda relationer. Vi vill se till dig som hel människa, inte enbart till dina studiebehov. En av lärarna blir din mentor. Han eller hon hjälper dig att lägga upp dina studier, följer upp hur studierna fungerar och finns till hands för samtal under hela tiden du är hos oss. Du har även tillgång till en studievägledare och en kurator.

Det är viktigt för oss att du är delaktig i och kan påverka upplägg och innehåll i studierna och i skolans verksamhet som helhet. Det kan du till exempel göra genom att engagera dig i kursrådet på skolan.

Skolgemensamma aktiviteter
Under skolåret gör vi en hel del aktiviteter tillsammans som skola som exempelvis friluftsdagar, Junejoggen, teaterbesök, föreläsningar och skolresor. Dessutom har vi en gemensam samling i veckan som heter JUNITE där vi träffas i olika intressegrupper under en timma.

Övrig information

Kostnader
Du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial. Räkna också med kostnader vid studiebesök, friluftsdagar, resor etc. För övriga kostnader, se fliken Bra att veta.

Studiestöd
Studier på Allmän kurs ger dig rätt till studiestöd från CSN. Läs mer på www.csn.se eller kontakta Ingalill Bard på skolans expedition.

Efter utbildningen

Efter avklarade kurser får du behörighet i svenska som andraspråk och samhällskunskap på grundnivå.

Du får också ett kursintyg när du slutar, där det framgår under vilken tid och i vilken omfattning du studerat på skolan.

KURSTYP: Behörighetsgivande

STUDIETAKT: 100%

LÄNGD: 1 år

INTERNAT: Nej

KURSSTART: 23 augusti 2023

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Grundskolenivå A1

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
15 maj 2023

Ulrika Ronnemo

Kursledare
Tel: 036 -37 48 06
E-post

Ansökan

Antagningsvillkor
Vi antar till varje termin (aug och jan). Antagning sker fortlöpande, så det är bra att söka så tidigt som möjligt och i mån av plats behandlar vi även sena ansökningar.

Du ansöker genom att klicka på länken nedan. När du klickar på länken kommer du till Schoolsoft. Där får du registrera dig och fylla i din ansökan. Sedan kan du logga in och se vad som händer med din ansökan efter hand. Kontakta skolan om du behöver hjälp.

Till din ansökan bifogar du kopior på betyg från tidigare studier eller din individuella studieplan om du studerar vid ansökningstillfället. Skriv också ett personligt brev, där du berättar om dig själv och varför du vill studera på June folkhögskola. Var noga med att ange referenspersoner på din ansökan. Det är viktigt att din ansökan är komplett.

Vi tar kontakt med dig och bokar eventuellt tid för en intervju. En tid därefter får du besked om du blivit antagen eller inte. Du kan också få en reservplats. Sådant vi väger in vid antagning är bland annat studiebehov, motivation för studier och våra pedagogiska resurser.

Antagning till kursen sker fortlöpande.

Ulrika Ronnemo

Kursledare
Tel: 036 -37 48 06
E-post

KURSTYP: Behörighetsgivande

STUDIETAKT: 100%

LÄNGD: 1 år

INTERNAT: Nej

KURSSTART: 23 augusti 2023

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN): Grundskolenivå A1

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
15 maj 2023