Om kakor (cookies)

På June Folkhögskolas webbplats använder vi oss av kakor, cookies på engelska. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska den som besöker en webbplats med kakor få information om att webbplatsen skapar kakor, vad dessa används till och hur användning av kakor kan nekas. Besökaren ska dessutom lämna sitt samtycke till att kakor används.

Post- och telestyrelsen (PTS) rekommenderar också att det på webbplatsen framgår vad de olika kakorna heter, till vilket domännamn de hör, vilken data som lagras i kakorna och hur länge de sparas i besökarens webbläsare. Det bör också tydligt framgå om informationen kommer från eller lämnas ut till tredje part.

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens dator, det vill säga din dator, och används till att analysera hur besökarna använder webbplatsen.

Det finns två olika typer av kakor, dels temporära, tillfälliga kakor, dels sådana som lagras under en tid.

  • De tillfälliga kakorna kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner alltid när du stänger din webbläsare.
  • Den andra typen av kakor sparar en fil under en längre tid på din dator, kakan har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du som användare senast besökte den aktuella webbplatsen. När utgångsdatumet passerats raderas kakan automatiskt när du återkommer till den webbplats som skapade den.

Så används kakor på junefolkhogskola.se

  • June Folkhögskolas webbplats används kakor för att hantera dina val på webbplatsen.
  • När du svarar på eller skickar in ett formulär sparas en kaka i din dator som kommer ihåg att du har svarat på formuläret.
  • Kakor används även för att få ut besöksstatistik och analysera användningen av webbplatsen.
  • En kaka håller också koll på att du har svarat på medgivandet om kakor.

Besöksstatistik och tredje part

Besöksstatistiken används för att förbättra webbplatsen och användarnas upplevelse av den.

Google Analytics

June Folkhögskola använder Google Analytics för analys av besöksstatistik på webbplatsen. Informationen använder vi som underlag för att förbättra och utveckla webbplatsen. Genom Google Analytics skapas kakor med information om användningen av webbplatsen. Den informationen vidarebefordras till och lagras av Google.

Vi har begränsat insamlingen genom att ställa in verktyget så att det tar bort de sista siffrorna i besökarens IP-adress innan uppgiften lagras hos Google.

Dessa kakor används på junefolkhogskola.se

Kakor (cookies) på junefolkhogskola.se
Namn Syfte Utgångstid
rc::a Denna cookie används av Google reCAPTCHA för att filtrera mänskliga förfrågningar från bots. Bestående
rc::b Denna cookie används av Google reCAPTCHA för att filtrera mänskliga förfrågningar från bots. Session
rc::c Denna cookie används av Google reCAPTCHA för att filtrera mänskliga förfrågningar från bots. Session
vuid Denna cookie används av Vimeo för att lagra användarens visningshistorik. 2 år
_GRECAPTCHA Denna cookie används av Google reCAPTCHA för att filtrera mänskliga förfrågningar från bots vid kontaktformulär. 1 år
_ga Google Analytics. Används för att få ut besöksstatistik. 2 år
_gat Google Analytics. Används för att få ut besöksstatistik. 10 min

Hur du undviker kakor

Om du inte accepterar att kakor används kan du ändra i din webbläsares säkerhetsinställningar så att du antingen inte tar emot några kakor alls, eller så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en kaka i din dator. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade kakor. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Du kan också undvika kakor genom att undvika att svara på formulär eller genom att inte logga in på webbplatsen.

Mer om lagen och dess innebörd

Post- och telestyrelsen lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats:

Frågor och svar om kakor för användare (PTS)