Vi söker lärare inom vård, omsorg och assistans

19 december 2020

June folkhögskola har en tydlig social profil med flera utbildningar inom det sociala fältet; Socialpedagog, Assistent, Teckenspråk, Socialt Entreprenörskap och Själavård. En del av utbildningarna går också att läsa genom distansstudier. Vi mobiliserar nu för att förstärka den sociala profilen ytterligare.

Till hösten går en av våra lärare, som också varit kursledare inom assistentfältet, vidare i nya uppgifter efter 27 år på skolan(!). Detta innebär att det finns behov inom kursfältet assistans bestående av tre utbildningar (Assistent heltid, Assistent distans och Teckenspråk distans).

Dessutom arbetar vi för att till hösten kunna erbjuda Allmän kurs på grundnivå med en vård- och omsorgsprofil. Vi planerar också att i framtiden kunna ge kurser med gymnasiebehörigheter inom vård och omsorg.

Därför söker vi nu lärare som har kompetens och erfarenhet inom vård, omsorg och assistans. Vi behöver lärare som kan undervisa i några av följande ämnen: pedagogik, specialpedagogik, kulturmöten, lågaffektivt bemötande, friskvård & hälsa, teckenspråk, kommunikation, intellektuell funktionsnedsättning och yrkesinriktad samhällsorientering. (För den som är teckenspråkslärare finns möjlighet att enbart komma in och bidra med den delen i en mindre tjänst eller på timmar.) Det kan också gå att kombinera tjänsten med undervisning på Allmän kurs och Studiemotiverande folkhögskolekurs.

Skolan kännetecknas av en varm och öppen gemenskap. Här ryms olika kulturer och livsåskådningar. De existentiella frågorna är viktiga och vi prioriterar mötet mellan de olika kurserna och deltagarna på skolan. Den dagliga gemenskapen och de goda samtalen kring förmiddagsfikat är en bärande idé på skolan. Vår vilja är att alla på skolan ska få möjlighet att växa kunskapsmässigt, socialt, personligt och andligt.

Tjänstens omfattning kan variera efter ditt önskemål samt efter din kompetens och erfarenhet.

Du är

  • intresserad att utveckla kurserna kring utbildningsfältet assistent, vård och omsorg
  • nyfiken på att lära känna nya människor och ett nytt sammanhang
  • en teammänniska som vill arbeta för skolans helhet genom samarbete med andra lärare på skolan – mån om den enskildes utveckling och bildning
  • ansvarstagande
  • intresserad av att utveckla lärmiljön utifrån folkbildningens tankar.

Vi lägger stor vikt vid att du delar skolans kristna värderingar.

Kompetens/erfarenhet:

Du behöver ha en bred kompetens förvärvad genom högskoleutbildning eller motsvarande. Alternativt har du dokumenterad kompetens och erfarenhet från det sociala arbetsfältet, t ex inom vård, omsorg eller assistans. Tidigare erfarenhet av lärartjänst, arbete inom folkbildning eller annan pedagogisk verksamhet är också meriterande.

Sista ansökningsdag: 5 juni 2020.

Antal tjänster: 1-2 st
Tjänsteform: ferietjänst, 50-100 %

OBS! Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag.

Tillträde: 10 augusti 2020 eller efter överenskommelse.

Ansökan skickas till: info@junefolkhogskola.se
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta rektor Marcus Örebäck, 036-374801.


JUNE FOLKHÖGSKOLA erbjuder vuxenutbildning i centrala Jönköping sedan 2011. Skolan grundades 1979 och låg tidigare utanför Nässjö och namnet var då Viebäcks folkhögskola. Skolan är en dagfolkhögskola som erbjuder bildning, gemenskap och utbildning inom varierande områden. Skolan har idag kursverksamhet som berör ca 650 personer varje år. På skolan är cirka 35 personer anställda. De flesta kursdeltagarna läser i Juneporten Jönköping eller via distansstudier. Skolans huvudman är stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet. Stiftelsen driver fem folkhögskolor inom Pingströrelsen. Syftet med skolverksamheten beskrivs att bedriva folkhögskoleverksamhet på kristen grund och i kristen anda.