Teckenspråk – distansutbildning

Målgrupp: Vi vänder oss till dig som vill lära dig mer svenskt teckenspråk.

Du kanske arbetar med barn, ungdomar eller vuxna i behov av teckenspråk/tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK) eller ser möjligheter med tecken på annat sätt.

OBS! Vi  har max 14 platser och vi antager löpande!

Syfte: Kursen syftar i första hand att lära sig kommunicera på svenskt teckenspråk. I vårt samhälle idag är det en stor tillgång med denna kunskap i många olika yrken.

Innehåll: Svenskt teckenspråk, dövrealia, dövkultur, studiebesök, studieuppgifter. Undervisningen sker på svenskt teckenspråk och svenska med både hörande och döva lärare. För att delta måste du ha tillgång till dator med bredband eller en smartphone/surfplatta. (ev. webbkamera).

Antagningskrav: Antagningsvillkor: Du skall jobba med teckenspråk/TAKK eller har läst minst teckenspråk för hörande steg 1.

Kurslängd:  VT 2021: 13/1 – 19/5

Datum för träffar:
Träff 1: 13/1 (Kursstart)
Träff 2: 3/3
Träff 3: 14/4
Träff 4: 19/5 (Avslut med intygsutdelning)

Kostnad: 300 kr/läsår för material, försäkring och avslutningslunch.

Formella resultat: Efter avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis.

Utbildningsort: Jönköping, June Folkhögskola.

Plats: Lokaler i anslutning till Juneporten det centrala busstorget i Jönköping och med Järnvägsstationen som närmsta granne.

Utbildningens längd: En termin på halvfart. Undervisningen sker på distans med 4 heldagar/termin där vi träffas på skolan.
Halvtidsstudier skapar möjligheter att arbeta parallellt med kursen, så att kunskaperna i teckenspråk kan praktiseras under kursen gång.

Mellan träffarna arbetar du individuellt och kommunicerar med din lärare via Skype.

Ansökan Teckenspråkskurs Distans

Klicka på länken nedan så kommer du till vår ansökningssida i online-programmet Schoolsoft. Där måste du skapa ett konto. Sedan kan du följa din ansökan och se vad som händer.

Ansökan sker fortlöpande, helst före den 15 maj.

Här söker du till Teckenspråk distans med start våren 2021!

Här söker du till Teckenspråk distans med start hösten 2021!

En kurs för dig som vill jobba och plugga

Halvtidsstudier på distans skapar möjligheter att arbeta parallellt med kursen, så att kunskaperna i teckenspråk kan praktiseras under kursen gång.

Kurslängd: VT 2021: 18/1 – 21/5 .

Undrar du något?

Kontakta Helen Wahlström, kursansvarig, på mailadress helen.wahlstrom@junefolkhogskola.se eller ring henne på telefon 036-37 48 13. Hon kan svara på dina frågor om utbildningen.