Teckenspråk – distans

Dags att söka Vt 2020 > Ansök här!

Målgrupp: Vi vänder oss till dig som vill lära dig mer svenskt teckenspråk.

Du kanske arbetar med barn, ungdomar eller vuxna i behov av teckenspråk/tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK) eller ser möjligheter med tecken på annat sätt.

OBS! Vi  har max 14 platser och vi antager löpande!

Syfte: Kursen syftar i första hand att lära sig kommunicera på svenskt teckenspråk. I vårt samhälle idag är det en stor tillgång med denna kunskap i många olika yrken.

Innehåll: Svenskt teckenspråk, dövrealia, dövkultur, studiebesök, studieuppgifter. Undervisningen sker på svenskt teckenspråk och svenska med både hörande och döva lärare. För att delta måste du ha tillgång till dator med bredband eller en smartphone/surfplatta. (ev. webbkamera).

Antagningskrav: Antagningsvillkor: Du skall jobba med teckenspråk/TAKK eller har läst minst teckenspråk för hörande steg 1.

Kurslängd:  VT 2020: 8/1 – 12/5

Kostnad: 300 kr/läsår för material, försäkring och avslutningslunch.

Formella resultat: Efter avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis.

Utbildningsort: Jönköping, June Folkhögskola.

Plats: Lokaler i anslutning till Juneporten det centrala busstorget i Jönköping och med Järnvägsstationen som närmsta granne.

Utbildningens längd: En termin på halvfart. Undervisningen sker på distans med ca 4 heldagar/termin där vi träffas på skolan.
Halvtidsstudier skapar möjligheter att arbeta parallellt med kursen, så att kunskaperna i teckenspråk kan praktiseras under kursen gång.

Ansökan

Här söker du till TECKENSPRÅK – DISTANS för vårterminen 2020.

Utbildningens teckenspråkslärare: Niklas Ahnstedt

Utbildningen har 4 fysiska träffar inkl. avslutningen.
Däremellan blir det arbete individuellt och kommunikation blir med hjälp av Skype och mail.

En kurs för dig som vill jobba och plugga

Halvtidsstudier på distans skapar möjligheter att arbeta parallellt med kursen, så att kunskaperna i teckenspråk kan praktiseras under kursen gång.

Kurslängd: Vt 2020: 8/1 – 12/5 .

Undrar du något?

Kontakta Niklas Ahnstedt, kursansvarig, på mailadress niklas.ahnstedt@junefolkhogskola.se eller ring honom på telefon 036-37 48 12. Han kan svara på dina frågor om utbildningen.