”Jag sökte utbildningen utifrån mitt roll som verksamhetsansvarig för ett projekt jag själv varit med att starta upp. Det viktiga för mig var att få en genomgång på vad man bör tänka på när man startar och driver ett projekt, och det tycker jag verkligen att jag fått! Skulle rekommendera utbildningen till alla som har idéer, eller som kommit en bit på vägen men vill få ny kunskap och inspiration!”
// Ellen Samuelsson

”I mina uppdrag via Göteborgs Räddningsmission rör jag mig väldigt mycket och ofta i  de olika världarna. Den här utbildningen har betytt väldigt mycket för mig under min idé resa. Genom utbildningen har jag fått chansen att träffa många fantastiska kursdeltagare från andra delar av landet samt även fått lyssna och lära mig nya kunskaper av väldigt kompetenta föreläsare.”
// Milad Gorgees

Kursupplägg

Halvfart

Kursen bedrivs på halvfart. Det betyder att du i genomsnitt får ägna 20 timmar i veckan till studier. Då kursen går på halvfart kan du med fördel ha ett arbete vid sidan om dina studier eller komplettera denna kurs med andra studier på halvfart.

Veckorytm

Studierna följer normalt en veckorytm som innebär att måndagar kl 8.45-16.00 är schemalagda för undervisning och labb. Övrig studietid ägnar du åt projektutveckling, läsning av kurslitteratur och studiearbete. Dessutom får du personlig coachning vid avtalade tider. Kursen ger tydliga studieinstruktioner och du skriver en självreflekterande journal varje vecka. Självstudierna relaterar både till kurslitteratur och till utvecklingen av ditt eget projekt.

Coaching

På utbildningen får du coachning en gång i månaden till hjälp för att konkretisera projektidén. För gruppen i Göteborg sker det på plats i Göteborgs Räddningsmissions lokaler. För distansstuderande sker detta via webbkonferens. Coachingen bygger på ett förhållningssätt som präglas av innovation, samverkan och nätverkande. Det sociala entreprenörskapet innebär att på ett innovativt och kreativt sätt skapa lösningar på samhällsutmaningar.

Närvaro

Läser du med studiegruppen i Göteborg är du på plats i Räddningsmissionens lokaler. Som distansstudent är du med LIVE på webbaserade lektioner och labb. Vid sex tillfällen under året är det gemensamma utbildningsdagar med deltagande i konferenser och studiebesök kring Social Entreprenörskap.

Alla deltagare träffas vid gemensamma utbildningsdagar

Fyra gånger om året har vi gemensamma utbildningsdagar då alla kursdeltagare möts fysiskt. Särskilt fokus ligger då på att lära känna olika initiativ och tillvägagångssätt inom socialt entreprenörskap samt att gemensamt med kursledare och andra studenter utveckla sina egna idéer och projekt.