Kursinnehåll, Socialt Entreprenörskap

Kursen är indelad i olika moduler på vardera 3-6 veckor. I varje modul finns en ansvarig lärare som håller ihop innehållet i modulen och följer upp kursdeltagarnas rapporter och arbeten. Utöver denna modulansvariga lärare bidrar gästlärare och fältstudier med viktiga perspektiv in i de olika ämnesfälten. Dessa delar ingår i kursen: 

Kyrkans roll i samhället

Kyrkans historiska roll för diakoni och samhällsutveckling, civilsamhällets framväxt, navigera i ett förändrat samhällskontrakt, värderingar som drivkraft.

Diakoni och samhälle

Teologi kring diakoni och samhälle, biblisk grund och olika teologiska perspektiv.

Från idé till verklighet

Entreprenörskapets grund, projektledning, affärsmodellkanvasen, utvecklingsmodeller för hållbart entreprenörskap.

Ledarskap

Ledarskapssyn, självledarskap, multiplicerande ledarskap, teambyggande, leda volontära, förändringsledarskap.

Kyrkligt idéburet entreprenörskap

Studiebesök i lärande exempel, framgångsfaktorer, utmaningar.

Existentiell hälsa

Fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, meningsfullhet, WHO:s åtta perspektiv.

Samverkan kyrka/civilsamhälle och det offentliga

Roller som röstbärare, utförare och nätverkande, överenskommelse, upphandlingar, IOP, LOV, lagar och regler, samverkan i praktiken.

Företagande och ekonomiska ben

Företagarens driv, CSR, varumärke, marknadsföring.

Ekonomi

Finansiering, budget, bokslut, föreningskunskap, styrelsearbete.

Internationella perspektiv

Samspel mellan entreprenören och kyrkans internationella utvecklingsarbete, global omvärldsbevakning, mikrolån, partners längre bort.