hyllieparkfolkhogskola_matkok

Samarbete med Göteborgs Räddningsmission

Från hösten 2018 inleder Hyllie Park Folkhögskola och June folkhögskola samarbete med Göteborgs Räddningsmission som ett led i att stärka kyrkligt entreprenörskap.  Vi är väldigt glada för detta samarbete, säger rektor Per-Inge Andersson.  Det är väldigt stort för oss att få del av Göteborgs Räddningsmission stora erfarenhet inom socialt entreprenörskap.   Att vi också har fått knyta Mimmi Edin som kursledare med hennes gedigna erfarenhet kommer ytterligare att förstärka utvecklingen av kursen.

Projektlabb

Labbet är ett sammanhållande nav för utbildningen. Det är där studenternas idéer konkretiseras. För distansstuderande sker detta via webbkonferens. Labbet bygger på ett förhållningssätt som präglas av innovation, samverkan, nätverkande och att odla kontakter.

En bärande del av utbildningen består av utvecklingsarbete av en idé. När du ansöker presenterar du en projektidé som kommer bearbetas under året.  Tillsammans med erfarna entreprenörer och coacher, utvecklar du vägar att förverkliga en lösning på de behov du sett. Här finns många olika möjligheter och det är helt ok att tänka utanför boxen. Det sociala entreprenörskapet innebär att på ett innovativt och kreativt sätt skapa lösningar på samhällsutmaningar.

  • Du ser kanske saker som inte fungerar i samhället runt dig eller på andra platser i världen och vill göra något handgripligt åt det och har en idé. Går det att hitta en hållbar modell för detta?
  • Du har blivit inspirerad av ett coolt socialt företag någonstans i världen och tänker att det där skulle ju gå att göra här också! Hur anpassar man modellen och hur driver man ett sådant projekt?
  • Kanske anar du en möjlighet för hur EU-migranterna vid ICA-affären kan bli självförsörjande genom en ny affärsidé?
  • Kanske har du idéer om att i samverkan med kommunen jobba med integrations- och utvecklingsfrågor bland tonåringar i en mångkulturell stadsdel?
  • Kanske har du vetat att företagande är för dig men behöver en större motivation än pengar för att riktigt gå igång?
  • Eller ser du en affärsmöjlighet i att återvinna något som ingen annan tänkt på, och på så sätt bidra till både bistånd och ett hållbart samhälle?
  • Har du idéer för företagande för fattigdomsbekämpning?

Vi ser även att områdena för kyrkans engagemang i samhället har utökats. Nya möjligheter har öppnats för alltifrån förskola, skola, äldrevård, trygghetsboende, rehabilitering och arbetsträning, till friskvårdcenter, HVB-hem och secondhandverksamhet. Kyrkan har länge drivit internationella utvecklingsprojekt och här finns nya möjligheter till samhällsutveckling genom stöd till entreprenörskap, hållbart ekologiskt företagande, mikrolån etc. Kyrkan och den idéburna sektorn har en enorm goodwill i utvecklingsländer. Det kan användas som plattform för att hitta helt nya vägar att bidra till en holistisk samhällsutveckling och samtidigt verka för FNs nya utvecklingsmål.

Projektlabbet är en innovativ miljö som ger dig redskap att göra skillnad!

Projektlabbet – plats för ljusa idéer