Kursledning och lärare

Utbildningen anordnas gemensamt av June Folkhögskola, Jönköping, och Hyllie Park Folkhögskola, Malmö, i samverkan med Göteborgs Räddningsmission och lokala kyrkor i Göteborg. En kursledare ansvarar för att hålla ihop gruppen av kursdeltagare i Göteborg och en lärare ansvarar för gruppen som läser på distans. De ger stöd åt labbet där kursdeltagarna utvecklar sina projekt och samordnar de olika lärarnas insatser.

Bland lärare och gästföreläsare återfinns bland andra:

Mimmi Edin
Kursledare och lärare
Utbildningsledare och egen företagare som startat många projekt i samverkan med kommun, landsting och idéburna organisationer. Hon har byggt upp friskvårdsverksamheten i Kungsportskyrkan i Huskvarna och ansvarat för Kyrkligt Entreprenörskap inom Hela Människan. Handledare inom idrotts- företags- och församlingsvärlden och jobbar gärna i gränslandet för att bygga broar mellan olika slags organisationer.

Jenny Jakobsson
Lärare
Diplomerad coach och VD för Adlignum som verkar inom coachning, hållbarhet och internationella partnerskap.

Dan Elofsson
Lärare
Utbildningsledare för pastors- och ledarprogrammet Akademi för Ledarskap och Teologi.

Daniel Grahn
Föreläsare
Generalsekreterare på Erikshjälpen, tidigare VD på Dagen.

Emil Mattsson
Lärare
Direktor för Göteborgs Räddningsmission

Håkan Sandberg
Lärare
Ackrediterad mentor och företagscoach. Affärsrådgivare och utbildare av entreprenörer bl a i Serbien.