hyllieparkfolkhogskola_matkok

Samarbete med Göteborgs Räddningsmission

Från hösten 2018 inleder Hyllie Park Folkhögskola och June folkhögskola samarbete med Göteborgs Räddningsmission som ett led i att stärka kyrkligt entreprenörskap.  Vi är väldigt glada för detta samarbete, säger rektor Per-Inge Andersson.  Det är väldigt stort för oss att få del av Göteborgs Räddningsmission stora erfarenhet inom socialt entreprenörskap.   Att vi också har fått knyta Mimmi Edin som kursledare med hennes gedigna erfarenhet kommer ytterligare att förstärka utvecklingen av kursen.

hyllieparkfolkhogskola_samling

Handledning

Kursen förutsätter att den studerande finns i en idéburen organisationen med  kristen värdegrund och kyrkor som huvudmän där idéer kan utvecklas och ta form. Kopplingen till församling/organisation skapar förutsättningar för att de projekt som sjösätts eller utvecklas under kursen kan ägas av fler och leva vidare efteråt.

Grundmodellen utgår från att Socialt Entreprenörskap får träna och utbilda de entreprenörer som man redan har identifierat inom den egna församlingens/organisationens sammanhang. Den som inte har ett givet sammanhang kommer i antagningsprocessen och vid kursstarten handledas till att finna en matchande miljö.

Handledare

En handledare är en person som är förankrad i församlingen/organisationen och har dess förtroende och egen erfarenhet av entreprenörskap. Handledarens roll är både att ge stöd i lärprocessen och underlätta samspelet mellan kursdeltagaren och församling/organisation. Kursdeltagaren och handledaren behöver mötas regelbundet, minst var tredje vecka, under året. Handledaren förväntas delta i två handledardagar under året för att få insikt i kursupplägget och redskap i handledarskapet.

Stöd i implementering

Kursdeltagarens projektidé behöver naturligtvis utvecklas och genomföras i samklang med organisationens ledning. Både handledaren och kursledaren kan ge stöd i denna process. Genom samverkan med Göteborgs Räddningsmission erbjuds möjlighet för församling/organisation i Göteborgsregionen att få hjälp att hitta rätta vägar. För församling/organisation i andra delar av landet kan kursledare ge visst stöd och hjälp och även rekommendera kontakter på nära håll.