Handledning (Möjliggörare)

Kursen förutsätter att den studerande finns i en idéburen organisationen med  kristen värdegrund och kyrkor som huvudmän där idéer kan utvecklas och ta form. Kopplingen till församling/organisation skapar förutsättningar för att de projekt som sjösätts eller utvecklas under kursen kan ägas av fler och leva vidare efteråt.

Möjliggörare

En handledare, eller som vi kallar det – möjliggörare, är en person som är förankrad i församlingen/organisationen och har dess förtroende och egen erfarenhet av entreprenörskap. Möjliggörarens roll är både att ge stöd i lärprocessen och underlätta samspelet mellan kursdeltagaren och församling/organisation. Kursdeltagaren och möjliggöraren behöver mötas regelbundet, minst var tredje vecka, under året. Möjliggöraren förväntas delta i två handledardagar under året för att få insikt i kursupplägget och redskap i handledarskapet.

Stöd i implementering

Kursdeltagarens projektidé behöver naturligtvis utvecklas och genomföras i samklang med organisationens ledning. Både möjliggöraren och kursledarna kan ge stöd i denna process. Genom samverkan med Göteborgs Räddningsmission erbjuds möjlighet för församling/organisation i Göteborgsregionen att få hjälp att hitta rätta vägar. För församling/organisation i andra delar av landet kan kursledare ge visst stöd och hjälp och även rekommendera kontakter på nära håll.