Ansökan

  • Ansökan senast 31 maj för läsår 2019-2020, därefter antagning i mån av plats.
  • Utbildningen förutsätter högskolebehörighet eller reell kompetens genom yrkeserfarenhet.
  • Med ansökan ska betyg och CV bifogas.
  • Du ska även kortfattat (1-2 A4-sidor) presentera ett behov och beskriva i vilket sammanhang du vill utveckla en projektidé. Uppge en referensperson som kan styrka ditt engagemang eller kompetens från idéburen verksamhet.
  • Kostnad ca 1200kr/termin plus kostnader för studielitteratur samt resor uppehälle vid gemensamma utbildningsdagar.
  • Utbildningen är studiemedelsberättigad (CSN) på eftergymnasial nivå.
     

Ansökningstiden för läsåret 2019/2020 har gått ut!