Socialt Entreprenörskap

– i kyrka och samhälle.

Utifrån en idé knuten till kyrka eller idéburen organisation får du verktyg, teori, praktik och individuell coaching för att förverkliga visionen.

Vill du:

  • Lära mer om hur kyrkan idag kan bidra till samhällsförändring?
  • Vara med och utveckla en diakonal verksamhet i en församling eller kristen organisation?
  • Jobba tillsammans med kreativa samhällsentreprenörer?

Då är denna kurs något för dig!

Socialt Entreprenörskap i kyrka och samhälle hjälper dig att starta, leda, organisera och utveckla sociala och diakonala verksamheter och projekt inom församlingar och idéburen sektor.  Du får redskap och hållbara strategier för att starta och utveckla ett entreprenörskap på kristen grund. Genom kursen lär du dig hur kyrkan kan ha en aktiv roll i samhällsutveckling i samverkan med andra aktörer.

Halvfart och på distans

Utbildningen är ettårig och ges på halvfart som en webbaserad distansutbildning och som en studiegrupp i Göteborgs Räddningsmissions lokaler i Göteborg med fyra gemensamma träffar under utbildningstiden.

Hyllie Park folkhögskola och June folkhögskola

Sedan 2016 har Hyllie Park Folkhögskola och June Folkhögskola drivit en kurs som utbildar entreprenörer till att utforma hållbara verksamheter i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle. Sedan hösten 2018 är även Räddningsmissionen i samverkan kring kursen.

Utbildningen bygger på att du har med dig en egen församlingsmiljö eller vill kopplas ihop med en kyrka eller lokal organisation. Utbildningen kan hjälpa dig att hitta en matchande miljö om du inte har en egen församling/organisation bakom dig vid starten.

Du som går utbildningen har egen initiativförmåga och drivkraft. Du har en vilja att leda och inspirera samt öppenhet att lyssna och lära tillsammans med andra.

Ansökan

Klicka på länken nedan så kommer du till vår ansökningssida i online-programmet Schoolsoft. Där måste du skapa ett konto. Sedan kan du följa din ansökan och se vad som händer.

Sista ansökningsdag är den 31 maj 2020.

Ansökningstiden till Socialt entreprenörskap med start hösten 2020 har gått ut.


 

Prenumerera på nyhetsbrev – Socialt Entreprenörskap

* indicates required

mimmiedin
Mimmi Edin, kursledare på Socialt Entreprenörskap.

Mimmi Edin kursledare

Kontakta Mimmi på mejl mimmi.edin@hylliepark.se eller på telefon 076-546 49 01.

Kurstid för läsåret 20/21:
24 augusti 2020 – 4 juni 2021

 

Kontakt

Hyllie Park Folkhögskola
Dan Elofsson
Telefon 0707-63 44 35
dan.elofsson@hylliepark.se