Kursinnehåll

Socialpedagog distans

Följande ämnen kommer att behandlas under de fem terminerna:

Termin 1

Beroendekunskap
Kommunikation och samtalsmetodik
Psykologi
Samhällsorientering
Socialpedagogik

Termin 2

Anhörigperspektiv
De sociala lagarna
Etik
Kommunikation och samtalsmetodik
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Termin 3

Behandlingsarbete
Psykiatri
Sociologi
Yrkesroll

Termin 4

Genusperspektiv
Kultur och migration
Pedagogiska metoder
Sociologi/kriminologi
Vetenskaplig grund

Termin 5

Arbetsmarknadsfrågor
Egenvård
Fördjupningsarbete
Kris och utveckling
Ledarskap/konflikthantering

Det kan ske förändringar mellan terminerna. De flesta ämnen avslutas under terminen eller i början av nästa termin.