Kursinnehåll

Socialpedagog distans

Följande ämnen kommer att behandlas under de fem terminerna:

Temin 1

Beroendekunskap
Kommunikation och samtalsmetodik
Psykologi
Samhällsorientering
Ledarskap

Temin 2

Anhörigperspektiv
Behandlingsmodeller
Etik
Kommunikation och samtalsmetodik
De sociala lagarna

Termin 3

Egenvård
Genusperspektiv
Sociala lagar
Sociologi
Neuropsykiatriska funktionsvariationer

Termin 4

Arbetsmarknadsfrågor
Det mångkulturella samhället
Kriminologi
Vetenskaplig grund
Yrkesroll

Termin 5

Fördjupningsarbete
Nätverksarbete
Pedagogiska behandlingsmetoder
Psykiatri
Socialpedagogik

Det kan ske förändringar mellan terminerna. De flesta ämnen avslutas under terminen eller i början av nästa termin.