Kursinnehåll

Socialpedagog distans

Följande ämnen kommer att behandlas under de fem terminerna:

Termin 1

Beroendekunskap
Kommunikation och samtalsmetodik
Psykologi
Samhällsorientering
Socialpedagogik

Termin 2

Anhörigperspektiv
De sociala lagarna
Etik
Kommunikation och samtalsmetodik
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Termin 3

Behandlingsarbete
forts. De sociala lagarna
Psykiatri
Sociologi
Yrkesroll

Termin 4

Genusperspektiv
Kultur och migration
Pedagogiska metoder
Sociologi/kriminologi
Vetenskaplig grund

Termin 5

Arbetsmarknadsfrågor
Egenvård
Fördjupningsarbete
Kris och utveckling
Ledarskap/konflikthantering

Alternativt spår 5:e terminen – DIOS (pausad)

Diakoni ur ett historiskt och teologiskt perspektiv                                                                       Socialdiakonalt arbete                                                                                                                                              Att leda, ge förtroende och ansvar                                                                                                                   Människosyn – en kyrka för alla                                                                                                                            Egenvård i socialdiakonalt arbete                                                                                                             Fördjupningsarbete

Mer info om Alternativt spår 5:e terminen hittar du här!

Det kan ske förändringar mellan terminerna. De flesta ämnen avslutas under terminen eller i början av nästa termin.