Kursinnehåll

Socialpedagog distans

Följande ämnen kommer att behandlas under de fem terminerna:

Temin 1

Beroendeproblematik
Kommunikation och samtalsmetodik
Psykologi
Samhällsorientering
Ledarskap

Temin 2

Anhörigperspektiv
Behandlingsmodeller
Etik
Kommunikation och samtalsmetodik
Sociala lagarna

Termin 3

Egenvård och handledning
Genusperspektiv
Sociologi
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Återfallsprevention

Termin 4

Psykiatri
Arbetsmarknadsfrågor
Det mångkulturella samhället
Nätverksarbetet
Fördjupningsarbete
Ungdomsfrågor

Termin 5

Sociologi
Pedagogiska behandlingsmetoder
Egen fördjupning
Examination

Det kan ske förändringar mellan terminerna. De flesta ämnen avslutas under terminen eller i början av nästa termin.