Kontakt, Socialpedagog distans

Har du frågor av allmän karaktär, är du välkommen att höra av dig till:

June folkhögskola
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping
036-37 48 00

Har du frågor om utbildningen, är du välkommen att höra av dig till:

Ann-Mari Lindblom eller Björn Bergman
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping
036-37 48 00
mejl: ann-mari.lindblom@junefolkhogskola.se
eller bjorn.bergman@junefolkhogskola.se

Övrig personal som regelbundet undervisar på
Distansutbildningen till Socialpedagog:

Kristin Gnisterhed
Ewa Saldner
Marcus Ringbäck
Kristin Borneling