Ansökan & antagning

Ansökningstiden till Socialpedagog distans, läsåret 2019/2020 har gått ut.

Socialpedagog distans

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar inom den sociala sektorn med människor med psykosociala problem eller beroendeproblematik. Det kan exempelvis vara på ett hem för vård eller boende (HVB) med inriktning på ungdomar, barn, missbruk eller ensamkommande flyktingbarn. Du kan också arbeta på någon institution, öppen verksamhet, kontaktverksamhet, på ett härbärge eller liknande.

KURSSTART

Kursstart varje hösttermin.

ANTAGNING

Antagning till socialpedagog – distans sker stegvis. Vi bedömer dels utifrån en skriftlig ansökan, våra antagningskriterier, utlåtande av referenser och personlig intervju.

Antagningskriterier:

 • Fyllda 23 år.
 • Har haft minst ett års anställning inom socialt arbete.
 • Har en anställning under utbildningen på minst 50% inom yrkesområdet
 • Har en mentor som du själv har ordnat
 • Kan avsätta 20 timmar per vecka för studier
 • Har en personlig mognad och stabilitet
 • Har tillgång till en dator och internetuppkoppling
 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller motsvarande, ha särskild behörighet i Sv. 2 och 3, Sv. som andraspråk 2 (Sv. B), samt bör ha psykologi 1.
 • Om du har haft egen personlighetsproblematik, till exempel missbruk och psykisk ohälsa, ska du ha varit besvärsfri i minst fyra år.


Ansökningshandlingarna består av:

 • Ansökan sker via Schoolsoft. Du länkas vidare till ansökningsformulär här.
 • Personligt brev om varför du vill gå utbildningen, din bakgrund med mera.
 • Kontaktuppgifter på din blivande mentor.
 • Kopior av senaste betyg/intyg från utbildning/anställning.
 • Ett aktuellt personbevis.
 • En nytagen bild på dig själv.
 • En rekommendation från din arbetsgivare eller uppdragsgivare.
 • Utdrag ur belastningsregistret – skickas oöppnat till June folkhögskola, V Storgatan 14, 55315 Jönköping.
 • OBS! Det är viktigt att samtliga bilagor skickas med. Annars kommer inte ansökan att behandlas!

Ansökningstiden för läsåret 2019/2020 har gått ut!