Ansökan & antagning

Socialpedagog distans

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar inom den sociala sektorn med människor med psykosociala problem eller beroendeproblematik. Det kan exempelvis vara på ett hem för vård eller boende (HVB) med inriktning på ungdomar, barn, missbruk eller ensamkommande flyktingbarn. Du kan också arbeta på någon institution, öppen verksamhet, kontaktverksamhet, på ett härbärge eller liknande.

Kursträffar

Hösten 2021:
Datum kommer under våren 2021

Vi har ny kursstart varje hösttermin.

Antagning

Antagning till socialpedagog – distans sker stegvis. Vi bedömer dels utifrån en skriftlig ansökan, våra antagningskriterier, utlåtande av referenser och personlig intervju.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdatum är den 1 april 2021

Antagningskriterier:

 • Fyllda 23 år.
 • Har haft minst ett års anställning inom socialt arbete.
 • Har en anställning under utbildningen på minst 50% inom yrkesområdet
 • Kan avsätta 20 timmar per vecka för studier
 • Har en personlig mognad och stabilitet
 • Har tillgång till en dator och internetuppkoppling
 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller motsvarande, ha särskild behörighet i Sv. 2, Sv. som andraspråk 2 (Sv. B), samt bör ha psykologi 1.
 • Om du har haft egen personlighetsproblematik, till exempel missbruk och/eller psykisk ohälsa, ska du ha varit besvärsfri i minst fyra år.


Ansökningshandlingarna består av:

 • Ansökan sker via Schoolsoft. Du länkas vidare till ansökningsformulär här.
 • Personligt brev om varför du vill gå utbildningen, din bakgrund med mera.
 • Kopior av senaste betyg/intyg från utbildning/anställning.
 • Ett aktuellt personbevis.
 • En nytagen bild på dig själv.
 • En rekommendation från din arbetsgivare eller uppdragsgivare.
 • Utdrag ur belastningsregistret, för arbete på HVB – skickas oöppnat till June folkhögskola, V Storgatan 14, 55315 Jönköping.
 • OBS! Det är viktigt att samtliga bilagor skickas med. Annars kommer inte ansökan att behandlas!

Ansökan

Klicka på länken nedan så kommer du till vår ansökningssida i online-programmet Schoolsoft. Där måste du skapa ett konto. Sedan kan du följa din ansökan och se vad som händer.

Här söker du till Socialpedagogutbildningen Distans med start hösten 2021.

ANSÖK TILL SOCIALPEDAGOGUTBILDNINGEN DISTANS HÄR!