Socialpedagog – distans

Utbildningen Socialpedagog – distans är en eftergymnasial distansutbildning på halvfart under fem terminer.

Kursen vänder sig till dig som vill ha en ökad kompetens inom det sociala området. För dig som arbetar inom den sociala sektorn med människor med psykosociala problem eller beroendeproblematik är denna utbildning en möjlighet att få en yrkesutbildning samtidigt som du arbetar.

En förutsättning för att läsa till socialpedagog är att du har ett arbete, inom området ovan, under studietiden. Utbildningen består av teoretiska studier på egen hand, inlämning och diskussion av uppgifter på vår gemensamma lärplattform samt obligatoriska gemensamma träffar i Jönköping.

Utbildningsbevis

Efter fullgjord utbildning får du ett utbildningsbevis.

Samarbete

June folkhögskola är en del av flera folkhögskolors samarbete för att utveckla kvaliteten på våra utbildningar till socialpedagog.  Samarbetsorganisationen kallas Balsam och mer om vårt gemensamma dokument finns att läsa här.

June folkhögskola bedriver också en tvåårig heltidsutbildning till Socialpedagog. Distansutbildningen är likvärdig med den tvååriga heltidsutbildningen.

Ansökan

Klicka på länken nedan så kommer du till vår ansökningssida i online-programmet Schoolsoft. Där måste du skapa ett konto. Sedan kan du följa din ansökan och se vad som händer.

Sista ansökningsdag är den 1 april 2020.

Här söker du till Socialpedagog – Distans med start hösten 2020.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar inom den sociala sektorn med människor med psykosociala problem eller beroendeproblematik. Det kan exempelvis vara på ett hem för vård eller boende (HVB) med inriktning på ungdomar, barn, missburk eller ensamkommande flyktingbarn.  Du kan också arbeta på någon institution, öppen verksamhet, kontaktverksamhet, på ett härbärge eller liknande.

Undrar du något?

Kontakta Björn Bergman, kursansvarig, på mailadress bjorn.bergman@junefolkhogskola.se. Han har svar på dina frågor om utbildningen.