Socialpedagog – distansutbildning

Utbildningen Socialpedagog – distans är en eftergymnasial yrkesutbildning som sker på halvfart under fem terminer.

Kursen vänder sig till dig som vill ha en ökad kompetens inom det sociala området. För dig som arbetar inom den sociala sektorn med människor med psykosociala problem eller beroendeproblematik är denna utbildning en möjlighet att få en yrkesutbildning samtidigt som du arbetar.

En förutsättning för att läsa till socialpedagog är att du har ett arbete, inom den sociala sektorn, under studietiden. Utbildningen består av teoretiska studier på egen hand, inlämning och diskussion av uppgifter på vår gemensamma lärplattform samt obligatoriska gemensamma träffar i Jönköping.

Valbar 5:e termin. Fr.o.m. hösten 2020 finns möjligheten att läsa den 5.e terminen på DIOS, Terminen för socialdiakonalt arbete. Mer info under Kursinnehåll.

Utbildningsbevis

Efter fullgjord utbildning får du ett utbildningsbevis.

Yrkesutbildning

Vi till hör Balsam som är en bransch- och samverkansorganisation bestående av 17 folkhögskolor och yrkeshögskolor som bedriver utbildningar till socialpedagog. Vi har gemensamma normerande utbildningsmål för att kvalitetssäkra utbildningarna. Läs mer här på Balsams hemsida!

June folkhögskola bedriver också en tvåårig heltidsutbildning till Socialpedagog. Distansutbildningen är likvärdig med den tvååriga heltidsutbildningen.

Ansökan

Klicka på länken nedan så kommer du till vår ansökningssida i online-programmet Schoolsoft. Där måste du skapa ett konto. Sedan kan du följa din ansökan och se vad som händer.

Här söker du till Socialpedagogutbildningen Distans med start hösten 2021. Sista ansökningsdag är den 1/4.

ANSÖK TILL SOCIALPEDAGOGUTBILDNINGEN DISTANS HÄR!

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar inom den sociala sektorn med människor med psykosociala problem eller beroendeproblematik. Det kan exempelvis vara på ett hem för vård eller boende (HVB) med inriktning på ungdomar, barn, missburk eller ensamkommande flyktingbarn.  Du kan också arbeta på någon institution, öppen verksamhet, kontaktverksamhet, på ett härbärge eller liknande.

Undrar du något?

Kontakta Björn Bergman, kursansvarig, på mailadress bjorn.bergman@junefolkhogskola.se. Han har svar på dina frågor om utbildningen.