Socialpedagog – distans

Ansökan är stängd. Välkommen tillbaka att söka nästa år!

Utbildningen Socialpedagog – distans är en eftergymnasial distansutbildning på halvfart under fem terminer.

Kursen vänder sig till dig som vill ha en ökad kompetens inom det sociala området. För dig som arbetar inom den sociala sektorn med människor med psykosociala problem eller beroendeproblematik är denna utbildning en möjlighet att få en yrkesutbildning samtidigt som du arbetar.

En förutsättning för att läsa till socialpedagog är att du har ett arbete, inom området ovan, under studietiden. Utbildningen består av teoretiska studier på egen hand, inlämning och diskussion av uppgifter på vår gemensamma lärplattform samt obligatoriska gemensamma träffar i Jönköping.

Utbildningsbevis
Efter fullgjord utbildning får du ett utbildningsbevis.

Samarbete
June folkhögskola är en del av flera folkhögskolors samarbete för att utveckla kvaliteten på våra utbildningar till socialpedagog.  Samarbetsorganisationen kallas Balsam och mer om vårt gemensamma dokument finns att läsa här.

June folkhögskola bedriver också en tvåårig heltidsutbildning till Socialpedagog

Träffar ht-18

Till samtliga träffar, om inget annat anges, gäller följande tider.
Måndagar 8,30-19,30
Tisdagar   8,30-17,00
Distans åk 1: 27-28/8, 1-2/10, 19-20/11.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar inom den sociala sektorn med människor med psykosociala problem eller beroendeproblematik. Det kan exempelvis vara på ett hem för vård och boende (HVB) med inriktning på ungdomar, barn, missburk eller ensamkommande flyktingbarn.  Du kan också arbeta på någon institution, öppen verksamhet, kontaktverksamhet, på ett härbärge eller liknande.

Undrar du något?

Kontakta Björn Bergman, kursansvarig, på mailadress bjorn.bergman@junefolkhogskola.se. Han har svar på dina frågor om utbildningen.