Utbildningsplan

Socialpedagog

Detta är en förkortad version av vår utbildningsplan.  Kontakta kursledarna på utbildningen om du vill du ha den fullständiga versionen.

UTBILDNINGSPLAN

Termin 1. Baskurser inom behandlingsarbete och socialt arbete. 15 studieveckor och 1 vecka miljöpraktik
Beroendekunskap
Etik och livsfrågor
Klassråd
Kommunikation och samtalsmetodik
Ledarmetodik
Pedagogik
Psykologi
Samhällskunskap med social inriktning
Samtal i grupp
Socialpedagogik
Socialt arbete

Termin 2. Fördjupande kurser inom yrkesområdet och en breddning mot kriminologi och psykiatri.
8 veckor LIA (lärande i arbete)
Behandlingsmodeller
Kriminologi
Kris och Krisbearbetning
Ledarmetodik
NPF
MI
Psykiatri
Samtal i grupp
Socialt arbete

Termin 3. Fortsatt fördjupning med viss tonvikt på yrkesrollen
Lärande i arbete (LIA) 8 veckor
Anhörigperspektiv
Socialpedagogiska behandlingsmetoder
Kriminologi
Sociologi
Vetenskapligt synsätt och metod
Yrkesrollen

Termin 4. Fördjupning i socialt arbete samt examensarbete
8 veckor Lärande i arbete (LIA)
Arbetsmarknadsfrågor
Kultur och etnicitet
Genusperspektiv
Internationella perspektiv
Socialpedagogiskt arbete
Examensarbete

Examination: För att bli godkänd Socialpedagog gäller närvaro i de olika kurserna samt att ålagda uppgifter är fullgjorda.