Utbildningsplan

Socialpedagog

Detta är en förkortad version av vår utbildningsplan.  Kontakta kursledarna på utbildningen om du vill du ha den fullständiga versionen.

UTBILDNINGSPLAN

Termin 1. Baskurser inom behandlingsarbete och socialt arbete. 15 studieveckor och 1 vecka miljöpraktik
Beroendekunskap
Etik och livsfrågor
Klassråd
Kommunikation och samtalsmetodik
Ledarmetodik
Psykologi
Samhällskunskap med social inriktning
Samtal i grupp
Socialpedagogik
Socialt arbete

Termin 2. Fördjupande kurser inom yrkesområdet och en breddning mot kriminologi och psykiatri.
8 veckor LIA (lärande i arbete)
Behandlingsmodeller
Kris och Krisbearbetning
Ledarmetodik
NPF
Psykiatri
Samhällsorientering
Samtal i grupp
Socialpedagogik
Sociologi

Termin 3. Fortsatt fördjupning med viss tonvikt på yrkesrollen
Lärande i arbete (LIA) 8 veckor
Anhörigperspektiv
Socialpedagogiska behandlingsmetoder
Kriminologi
Ledarmetodik
MI
Sociologi
Yrkesrollen

Termin 4. Fördjupning i socialt arbete samt examensarbete
8 veckor Lärande i arbete (LIA)
Arbetsmarknadsfrågor
Kultur och etnicitet
Genusperspektiv
Internationella perspektiv
Kommunikation
Vetenskaplig grund/fördjupningsarbete

Examination: För att bli godkänd Socialpedagog gäller närvaro i de olika kurserna samt att ålagda uppgifter är fullgjorda.