Utbildningsplan, Socialpedagog

Detta är en förkortad version av vår utbildningsplan.  Kontakta kursledarna på socialpedagogutbildningen om du vill du ha den fullständiga versionen.

Utbildningsplan

Termin 1. Grundläggande kurser

Beroendekunskap
De sociala lagarna
Etik och livsfrågor
Kommunikation och samtalsmetodik
Kris och krisbearbetning
Psykologi
Samhällskunskap med social inriktning
Socialpedagogik

Termin 2. Fördjupande kurser inom yrkesområdet och en breddning mot sociologi och psykiatri.

8 veckor LIA (lärande i arbete)
Behandlingsarbete
Ledarskap
NPF
Psykiatri
Sociologi

Termin 3. Fortsatt fördjupning med viss tonvikt på yrkesrollen

8 veckor LIA (lärande i arbete)
Anhörigperspektiv
Beroendekunskap fördjupning
Kultur och migration
MI Motiverande samtal
Skolfrågor
Socialpedagogiska behandlingsmetoder
Sociologi med fördjupning kriminologi
Yrkesrollen

Termin 4. Fördjupning i socialt arbete samt Fördjupningsarbete

8 veckor LIA (lärande i arbete)
Aktuell samhällsorientering
Arbetsmarknadsfrågor
Egenvård
Genusperspektiv
Internationella perspektiv
Kommunikation
Nätverk och familj
Vetenskapligt synsätt och metod / Fördjupninghsarbete

Examination: För att bli godkänd Socialpedagog gäller närvaro i de olika kurserna samt att ålagda uppgifter är fullgjorda.