Utbildningsplan, Socialpedagog

Detta är en förkortad version av vår utbildningsplan.  Kontakta kursledarna på socialpedagogutbildningen om du vill du ha den fullständiga versionen.

UTBILDNINGSPLAN

Termin 1. Grundläggande kurser
Beroendekunskap
De sociala lagarna
Etik och livsfrågor
Kommunikation och samtalsmetodik
Kris och krisbearbetning
Psykologi
Samhällskunskap med social inriktning
Socialpedagogik                                                             

Termin 2. Fördjupande kurser inom yrkesområdet och en breddning mot sociologi och psykiatri.

8 veckor LIA (lärande i arbete)
Behandlingsarbete
Ledarskap
NPF
Psykiatri
Sociologi

Termin 3. Fortsatt fördjupning med viss tonvikt på yrkesrollen
Lärande i arbete (LIA) 8 veckor
Anhörigperspektiv
Beroendekunskap fördjupning                                                                                                                              Kultur och migration
MI Motiverande samtal
Skolfrågor                                                                                                         Socialpedagogiska behandlingsmetoder                                                              Sociologi m fördjupning kriminologi                                                                                                                 Yrkesrollen

Termin 4. Fördjupning i socialt arbete samt Fördjupningsarbete
8 veckor Lärande i arbete (LIA)
Aktuell samhällsorientering                                                                                                                   Arbetsmarknadsfrågor
Egenvård                                                                                                                                                                    Genusperspektiv
Internationella perspektiv
Kommunikation
Nätverk och familj                                                                                                                                                       Vetenskapligt synsätt och metod/Fördjupningsarbete

Examination: För att bli godkänd Socialpedagog gäller närvaro i de olika kurserna samt att ålagda uppgifter är fullgjorda.