Kursinnehåll

Socialpedagog

Utbildningen består av delkurser med inriktning mot beteendeämnen, samhällsämnen, behandlingsarbete och yrkesroll. Utbildningen omfattar också Lärande i Arbete (LIA) under totalt 24 veckor.

I utbildningen ingår bland annat projektarbete och möjlighet till att göra en internationell studieresa.

Under kursen har vi besök av olika experter. Vi gör ett flertal studiebesök. Utbildningen lägger stor vikt vid etik, människosyn och den egna personliga utvecklingen. Inslag som samtal i grupp och personlig handledning/utvecklingssamtal ingår därför i kursen.

Kursinnehåll
BETEENDEÄMNEN:
Utvecklingspsykologi, personlighets -och socialpsykologi, psykiatri, neuropsykiatriska funktionsvariationer, pedagogik.

SAMHÄLLSÄMNEN:
De sociala lagarna, socialt arbete, kriminalvård, genusfrågor, integrationsfrågor, sociologi, vetenskapsteori.

BEHANDLINGSARBETE:
Droger och beroendeproblematik, olika behandlingsmodeller och behandlingsmetodik,

YRKESROLLEN:
Kommunikation med samtalsmetodik, hjälparrollen, sekretess, arbetsmiljöfrågor och ledarmetodik.

ETIK OCH LIVSFRÅGOR:
Här ingår, förutom etik i behandlingsarbete, världsreligionerna med en viss tyngdpunkt på kristen tro samt aktuella livsåskådningar