Ansökan och antagning Socialpedagog

Du kan ansöka här via webben! Du länkas till Schoolsoft där vi hanterar alla våra ansökningar. Där kan du följa handläggningen av din ansökan. Alla bilagor går att skicka digitalt.

OBS! Viktigt att du skickar in bilagorna. Annars kommer inte din ansökan att behandlas.

I din ansökan bifogas ett personligt brev där du beskriver dig själv och berättar varför du söker utbildningen. Till din ansökan bifogar du också betyg/intyg från skolor och arbetsgivare, en nytagen bild på dig själv samt ett utdrag ur belastningsregistret, för arbete på HVB, som skickas oöppnat till adressen nedan.

Adress June folkhögskola, Västra Storgatan 14, 553 15 Jönköping.

Kursstart för socialpedagogutbildning

Kursstart varje hösttermin. Kursen börjar samtidigt som de övriga linjerna på June – startdatum se här.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdatum är 15 april 2021.

Kursort

Utbildningen är förlagd till Juneporten i centrala Jönköping.

Kostnader

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri, du betalar kurslitteratur och annat studiematerial, liksom kostnader för studiebesök och studieresor. Vi beräknar dessa kostnader till ca 5000 kr för hela utbildningen.

Kostnader för en internationell studieresa tillkommer.

Skolan tar ut en kostnad på 250 kronor per termin för försäkring och kopior. Läs mer under Bra att Veta på vår hemsida.

Utbildningsbevis

Efter fullgjord utbildning får du ett utbildningsbevis.

Utbildningens nivå och längd

Utbildningen är en tvåårig  eftergymnasial utbildning på helfart.

Behörighet

För att vara behörig till socialpedagogisk utbildning vid June folkhögskola behöver du ha en av följande fem utbildningsbakgrunder:

 1. Grundläggande behörighet för högskolestudier:
  • Högskoleförberedande gymnasieexamen eller
  • yrkesexamen + svenska 2 eller
  • slutbetyg från gymnasieskolan före 2013 eller
  • avgångsbetyg från gymnasieskolan före 1997 eller
  • intyg från folkhögskola med behörighet till högskolestudier
 2. Grundläggande behörighet för yrkeshögskola:
  • yrkesexamen + svenska 2 eller
  • intyg från folkhögskola med behörighet till yrkeshögskolestudier + svenska 2.
 3. Reell kompetens (utan engelska 6):
  • svenska 1 och 2  eller svenska A och B
  • engelska 5 eller engelska A
  • matematik 1a, b eller c eller matematik A
  • samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2 eller samhällskunskap A eller
  • samhällskunskap 1a1 och historia 1a1.
 4. Utländsk gymnasieutbildning som ger tillträde till högre studier i utbildningslandet. För bedömning av utländsk utbildning gå in på www.uhr.se/bedomning  och ansök om bedömning
 5. Validering
  • I särskilda fall finns möjlighet till validering där bland annat dokumenterade kunskaper motsvarande minimum svenska 1 och 2 samt motsvarande samhällskunskap 1b och minst fem års dokumenterad arbetslivserfarenhet tillsammans med dokumenterad personlig lämplighet vägs in.

Antagning och urval

Om du har skickat in en komplett ansökan som visat behörighet till utbildningen kommer du att gå vidare i antagningsprocessen. Du kommer då kallas till en antagningsdag på skolan. Medverkan på denna dag är en förutsättning för att gå vidare i antagningsprocessen.

Du som söker behöver även:

 • vara fyllda 23 år.
 • ha arbetslivserfarenhet, gärna inom behandlingsområdet.
 • personlig mognad och stabilitet.
 • vara fri från egen personlighetsproblematik som exempelvis missbruk och psykisk ohälsa. Om du haft egen problematik ska du varit besvärsfri i minst fyra år.

Ansökan

Klicka på länken nedan så kommer du till vår ansökningssida i online-programmet Schoolsoft. Där måste du skapa ett konto. Sedan kan du följa din ansökan och se vad som händer.

Här söker du till Socialpedagogutbildningen med start hösten 2021.

ANSÖK TILL SOCIALPEDAGOGUTBILDNINGEN HÄR!