Ansökan & antagning

Ansökningstiden för läsåret 2019/2020 har nu gått ut.

Socialpedagog

Du kan ansöka här via webben! Du länkas till Schoolsoft där vi hanterar alla våra ansökningar. Där kan du följa handläggningen av din ansökan. Alla bilagor går att skicka digitalt.

OBS! Viktigt att du skickar in bilagorna. Annars kommer inte din ansökan att behandlas.

I din ansökan bifogas ett personligt brev där du beskriver dig själv och berättar varför du söker utbildningen. Till din ansökan bifogar du också betyg/intyg från skolor och arbetsgivare, en nytagen bild på dig själv samt ett utdrag ur belastningsregistret som skickas oöppnat till adressen nedan.

Adress June folkhögskola, Västra Storgatan 14, 553 15 Jönköping.

KURSSTART

Kursstart varje hösttermin.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdatum är 15 april.

Kursort

Utbildningen är förlagd till Juneporten i centrala Jönköping

Kostnader

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri, du betalar kurslitteratur och annat studiematerial, liksom kostnader för studiebesök och studieresor. Vi beräknar dessa kostnader till ca 5000 kr per läsår.

Kostnader för en internationell studieresa tillkommer.

Skolan tar ut en kostnad på 250 kronor per termin för försäkring och kopior. Läs mer under Bra att Veta på vår hemsida.

Utbildningsbevis

Efter fullgjord utbildning får du ett utbildningsbevis.

Utbildningens nivå och längd

Utbildningen är en tvåårig  eftergymnasial utbildning på helfart.

Kursstart

Kursen börjar samtidigt som de övriga linjerna på June – startdatum se här.

Antagning

Antagningen till utbildningen till Socialpedagog föregås alltid av en individuell bedömning. Det görs en intervju med den sökande och i de flesta fall har du då också möjlighet att få möta några andra kursdeltagare.

Antagningskriterier

  • Fyllda 23 år.
  • Behörighet till yrkeshögskola, ha särskild behörighet i Sv. 2, Sv. som andraspråk 2 (Sv. B), samt bör ha psykologi 1.
  • Arbetslivserfarenhet, gärna inom behandlingsområdet.
  • Personlig mognad och stabilitet.
  • Om du haft egen missbruksproblematik ska du varit nykter/drogfri i minst fyra år.