Arbetsmarknaden

Texten är hämtad från arbetsförmedlingens hemsida, dit du kan gå om du vill läsa mer.

Som behandlingsassistent, behandlingspedagog eller socialpedagog arbetar man med människor som har sociala problem av olika slag. Jobbet är ofta psykiskt krävande, men det är ett arbete som ger mycket tillbaka för den som vill engagera sig i andra människor.

Arbetsplatsen kan vara en institution, men man kan också arbeta med barn, ungdomar och missbrukare som bor hemma eller i ett kollektiv, till exempel ett behandlingshem eller ungdomshem.

Arbetet handlar mycket om att lyssna på och samtala med sina klienter. Ofta blir man kontaktperson för en eller flera personer som man får ett personligt behandlingsansvar för. Genom samtal, enskilt eller i grupp, försöker man hjälpa och motivera personen att förändra sin livssituation.

Socialpedagog

Socialpedagog – en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning med behandlingsinriktning.

Utbildningen till socialpedagog är en fyra terminer lång yrkesutbildning. Kursen är till för dig som vill arbeta med människor med beroendeproblematik och/eller psykosociala problem. För att kunna arbeta inom en sådan verksamhet behövs engagemang, empati, erfarenhet, kunskap och personlig mognad.

I utbildningen till Socialpedagog får du yrkeskunskaper och praktiska erfarenheter. Vi varvar teoretiska studier med olika typer av studiebesök samt besök av företrädare för yrkesområdet. 24 veckor under utbildningen är du som kursdeltagare ute i LIA (lärande i Arbete), där du får följa arbetet under en längre period.

IDÉ- OCH GRUNDVÄRDERINGAR

Vi har ett humanistiskt grundperspektiv, där begrepp som människosyn, samhällssyn samt kunskapssyn är begrepp som vi ser som väsentliga att bearbeta.

Du själv och dina erfarenheter är en viktig tillgång i utbildningen. Du går i en sammanhållen klass med ett schema på ca 35 lektioner per vecka. Det innebär mycket av lärande i grupp.

Från Socialpedagogernas klassrum på June. Bild: Iryna KirenkoFrån klassrumsmiljön hos Socialpedagogerna på June folkhögskola.
Bild: Iryna Kirenko

Vi tillhör Balsam

Balsam är en bransch- och samverkansorganisation bestående av 15 folkhögskolor som bedriver utbildningar till socialpedagog. Läs mer här på Balsams hemsida!

Ansökan

Ansökan till läsåret 2019/2020 är nu stängd.

Ann-Mari Lindblom, kursledare.

Undrar du något?

Kontakta Ann-Mari Lindblom, som är kursledare, på mailadressen ann-mari.lindblom@junefolkhogskola.se. Hon har svar på dina frågor om utbildningen.