Socialpedagog

Socialpedagog – en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning med behandlingsinriktning.

Utbildningen till socialpedagog är en fyra terminer lång yrkesutbildning. Kursen är till för dig som vill arbeta med människor med beroendeproblematik och/eller psykosociala problem. För att kunna arbeta inom en sådan verksamhet behövs engagemang, empati, erfarenhet, kunskap och personlig mognad.

I utbildningen till Socialpedagog får du yrkeskunskaper och praktiska erfarenheter. Vi varvar teoretiska studier med olika typer av studiebesök samt besök av företrädare för yrkesområdet. 24 veckor under utbildningen är du som kursdeltagare ute i LIA (lärande i Arbete), där du får följa arbetet under en längre period.

IDÉ- OCH GRUNDVÄRDERINGAR

Vi har ett humanistiskt grundperspektiv, där begrepp som människosyn, samhällssyn samt kunskapssyn är begrepp som vi ser som väsentliga att bearbeta.

Du själv och dina erfarenheter är en viktig tillgång i utbildningen. Du går i en sammanhållen klass med ett schema på ca 35 lektioner per vecka. Det innebär mycket av lärande i grupp.

Från Socialpedagogernas klassrum på June. Bild: Iryna KirenkoFrån klassrumsmiljön hos Socialpedagogerna på June folkhögskola.
Bild: Iryna Kirenko

Vi tillhör Balsam

Balsam är en bransch- och samverkansorganisation bestående av 15 folkhögskolor som bedriver utbildningar till socialpedagog. Läs mer här på Balsams hemsida!

Ansökan

Ansökningstiden för läsåret 2019/2020 har gått ut!

Undrar du något?

Kontakta Björn Bergman, som är kursledare, på mailadressen bjorn.bergman@junefolkhogskola.se. Han har svar på dina frågor om utbildningen.