Ansökan till självårdsutbildning

Här laddar nu ner blanketter för Din ansökan och rekommendation.

Dessa två fylls i och skickas till:

June folkhögskola
Själavårdsutbildningen – Ingrid Svanell
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

 


Ingrid Svanell – kursledare för Själavårdsutbildningen

BEHÖVER DU HJÄLP?

Ingrid Svanell hjälper dig gärna om du har frågor kring din ansökan.
Du når henne via mejl:
ingrid.svanell@junefolkhogskola.se