Samverkan med Arbetsförmedlingen

1. Förberedande folkhögskolekurs – SMF
2. Etableringskurser

Förberedande folkhögskolekurs hösten 2014 på June folkhögskola.

Förberedande folkhögskolekurs hösten 2014 på June folkhögskola.

OBS! Måndag 29 januari -18 hålls en informationsträff på June folkhögskola i Kafé June. En ny kursomgång beräknas starta vecka 10 i mars-18.

1. Vad är en Förberedande folkhögskolekurs?

Under 13 veckor i en Förberedande Folkhögskolekurs får du möjlighet att utforska vad du vill framöver och vilket arbete som skulle kunna passa dig.

Du får lära dig mer om att kommunicera och hur man kan samarbeta med andra, vilket är grundläggande viktiga kunskaper oavsett vilket yrke du väljer framöver. När vi träffas har vi många samtal, övningar och diskussioner.

Du får också ta del av allmän kurs på folkhögskola med möjlighet att fortsätta studera. Kursens innehåll utformas efter gruppen och vi är lyhörda för önskemål på innehållet.

Det är Arbetsförmedlingen som står bakom satsningen och det är också genom dem man kan få en plats på kursen. Kursen gavs på 129 folkhögskolor under 2015 och ca 6000 personer gick kursen under året.

Syfte med kursen

Syftet är att underlätta och motivera dig att slutföra dina studier och öka dina chanser till jobb. Om du efter avslutad kurs vill fortsätta på folkhögskola finns det t.ex. Allmän kurs som motsvarar grund- eller gymnasieskolans studienivå.

Vad innehåller kursen?

  • Självbild, personliga styrkor och personlig utveckling
  • Kommunikation och omvärlden 
  • Målsättning och motivation 
  • Yrkesorientering bland annat genom studiebesök 
  • Allmänna ämnen 
  • Framtiden 

Vad tycker ungdomar som gått kursen?

Vid intervjuer med deltagare säger de att de känt sig välkomna och blivit behandlade som vuxna. Ett par spontana reflektioner:

”Jag tycker att kursen har gett mig en ny chans att börja om, nya gemenskaper och nya möjligheter”
”Jag har fått struktur på vardagen och ett ökat självförtroende”
”Synen på skolan har förändrats 
helt”
”På June folkhögskola är det okej att vara precis som du är. Vi kunde inte valt en bättre skola.!
”Detta är en chans som alla borde få”

Många som gått kursen tycker att utbildningen kan vara en väg till jobb. Man får nya kontakter och referenser, som kan användas när man söker till en utbildning eller ett jobb. Efter att ha gått kursen är det många deltagare som ser fler möjligheter inför framtiden.

Du får möjlighet att känna efter om folkhögskola kan passa just dig.

Från Café Plan 5 på June folkhögskola.

Från Café Plan 5 på June folkhögskola. Bild: Jonathan Slapokas.

2. Etableringskurser

Har du nyligen kommit till Sverige och söker vägar in på arbetsmarknaden? Då kan Etableringskurs på folkhögskola kanske vara något för dig. Det är en sex månader lång utbildning där du studerar svenska, lär dig mer om det svenska samhället och får hjälp att närma dig ett arbete.

Utbildningen anpassas efter dina behov och gruppens förutsättningar. Har du till exempel varit frisör eller mekaniker i ditt tidigare hemland, kommer kursen att försöka att ta tillvara dina erfarenheter i de arbetsförberedande delarna. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.

Utbildningen kostar inget för dig, och om du anvisas till den får du ekonomisk etableringsersättning av Arbetsförmedlingen.

När utbildningen är klar får du ett intyg som ska kunna ligga till grund för validering för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Folkhögskolan upprättar också tillsammans med dig en plan för hur du ska fortsätta att närma dig ditt första jobb.

Samarbete med Arbetsförmedlingen
Utbildningen bygger på ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar vilka som ska gå kursen. Personer med kort utbildningsbakgrund ska prioriteras. Om du blir anvisad till kursen blir den en del i din etableringsplan. En etableringsplan är en rad olika aktiviteter som ska stödja dig på vägen till arbete. På Arbetsförmedlingens hemsida kan du läsa mer om etableringsplaner.

Kontakta din arbetsförmedling
Tror du att Etableringskurs på folkhögskola skulle kunna hjälpa dig att snabbare komma i jobb? Kontakta då din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet har tillsammans tagit fram en film där några deltagare berättar om sina erfarenheter av Etableringskurs på folkhögskola. Du kan se filmen här.  (Hämtat från Folkbildningsrådets sida.)

För mer information om Etableringskursen på June folkhögskola kan du kontakta Ingalill Bard, Skoladministratör, via mejl info@junefolkhogskola.se eller telefon 036-37 48 00.

Arbetsförmedlingen och folkhögskolan i samverkan

Arbetsförmedlingen och folkhögskolan i samverkan.

På Arbetsförmedlingens hemsida kan du läsa mer och även se ett par filmer om Etableringskurser och Förberedande folkhögskolekurser – SMF

Du kan även se filmerna här på sidan längst ner …

Richard Lindberg, lärare på June folkhögskola.

Richard Lindberg, lärare på June folkhögskola.

Vill du veta mer om Förberedande folkhögskolekurs?

Richard Lindberg vet mer, mejla honom på richard.lindberg@junefolkhogskola.se. Du kan också ringa skolans växel 036-374800.

Övriga lärare på kursen:

Helena Andersson, lärare June folkhögskola

Helena Andersson, lärare June folkhögskola


Kristin Borneling, lärare på June folkhögskola.

Kristin Borneling, lärare på June folkhögskola.

Film om Etableringskurserna

Film om SMF - Studiemotiverande folkhögskolekurs