Studieupplägg

 • Halvfart

Kursen bedrivs på halvfart. Det betyder att du i genomsnitt får ägna 20 timmar i veckan till studier.

 • Veckorytm

Studierna följer en veckorytm som innebär att måndagar är schemalagda för undervisning och labb. Övrig studietid ägnar du åt projektutveckling, läsning av kurslitteratur och studiearbete. Kursen ger tydliga studieinstruktioner och du skriver en självreflekterande journal varje vecka. Självstudierna relaterar både till kurslitteratur och till utvecklingen av ditt eget projekt.  Litteraturomfånget är ca 75 sidor per vecka.

 • Distansupplägg

Som distansstudent är du med LIVE på webbaserade lektioner och labb måndagar varje måndag kl 08.45-15.00. Dessutom får du personlig coachning vid avtalade tider. Vid fem tillfällen under året är det gemensamma utbildningsdagar, med deltagande i mässor, konferenser och studiebesök kring Social Entreprenörskap.

 • Alla deltagare träffas vid gemensamma utbildningsdagar

Vid de gemensamma utbildningsdagarna möts alla fysiskt. Särskilt Focus ligger då på att lära känna olika initiativ och tillvägagångssätt inom socialt entreprenörskap, samt på att gemensamt med kursledare och andra studenter utveckla sina egna idéer och projekt. Konferenser och mässor ingår i de gemensamma utbildningsdagarna.

 • Datum för träffarna är:
  13-14/9 i Göteborg inkl Stora Sociala Företagsdagen
  13-15/11 i Malmö inkl Social Innovation Challenge
  19-20/1 i Göteborg inkl Swedish Winter Challenge
  Två dagar i april i Jönköping inkl studiebesök
  4-5/6 inkl pitchning och avslutning

Arbetsgemenskap

Arbetsgemenskap