Kursinnehåll

Höstterminen 28/8 – 22/12

3 veckor 4 veckor 5 veckor 4 veckor
Introduktion och teamdagar Samhällsentreprenören Idéburen verksamhet Att leda i förändring
Under hela terminen: Implementerat Entreprenörskap – LABB

 

 

Vårterminen 8/1 – 5/6

6 veckor 5 veckor 5 veckor 3 veckor 3 veckor
Internationella perspektiv Projektledning Samverkan kyrka och samhälle Ekonomi, finansiering, lagar Sjösättning, Vägen framåt
Under hela terminen: Implementerat Entreprenörskap – LABB