Röster om utbildningen

”Kursen har gett mig mer kunskap och verktyg att kunna bidra till min omvärld och att kunna förverkliga Guds rike.” Helen Geijersson

”Jag har fått fördjupad tro och ökad insikt om olika människors utmaningar i samhället. Jag har fått redskap för att göra skillnad för utsatta människor.” Billy Lo

Anders Carnelid går utbildningen Socialt Entreprenörskap på June folkhögskola. Utbildningen finns även på Hyllie Park i Malmö.

Studerande på Socialt Entreprenörskap
Studerande på Socialt Entreprenörskap