Kursledning och lärare

Utbildningen anordnas gemensamt av June Folkhögskola, Jönköping och Hyllie Park Folkhögskola, Malmö. Det finns en kursledare som ansvarar för att hålla ihop gruppen av kursdeltagare och följa dem i deras lärprocess under året. Kursledaren ger stöd åt labbet där kursdeltagarna utvecklar sina projekt, leder bearbetningen av personlig utveckling och samordnar de olika lärarnas insatser i de olika modulerna. Kursen är indelad i olika moduler på vardera 3-6 veckor. I varje modul finns en ansvarig lärare som håller ihop innehållet i modulen och följer upp kursdeltagarnas rapporter och arbeten. Utöver denna modulansvariga lärare bidrar gästlärare och fältstudier med viktiga perspektiv in i de olika ämnesfälten.

Bland lärare och gästföreläsare återfinns bland andra:

  • Jenny Jakobsson, kursledare Jönköping. Diplomerad coach och VD för Adlignum som verkar inom coachning, hållbarhet och internationella partnerskap.
  • Dan Elofsson, kurssamordnare. Biträdande utbildningsföreståndare i Akademi för Ledarskap och Teologi.
  • Håkan Sandberg, kursledare och lärare. Ackrediterad mentor och företagscoach. Affärsrådgivare och utbildare av entreprenörer bl a i Serbien.
  • Stanley Ekelund, biträdande kursledare. Marknadsföringskonsult.
  • Marie Brander, lärare. VD för Coompanion Jönköpings län.
  • Fredrik Wenell, lärare. Teologie doktor, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar.
  • Börje Carlsson, lärare. Projektledare Hela Människan. Tidigare ordförande i Kungsporten, Huskvarna.
  • Per Eriksson, gästlärare. Tidigare rektor för Lunds Universitet. Ordförande bl a i Crossroads Lund och Akademi för Ledarskap och Teologi.
  • Duncan Levinsohn, gästlärare. Universitetslektor i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  • Charles White, gästlärare. Pastor och företagscoach från Kapstaden, Sydafrika.

SamtalSamtal och dialog är viktigt när vi möts i olika sammanhang