Ansökan

  • Ansök senast 30 juni för läsåret 2017-18, därefter antagning i mån av plats.
  • Utbildningen är studiemedelsberättigad (CSN) på eftergymnasial nivå.
  • Utbildningen förutsätter högskolebehörighet eller reell kompentens genom yrkeserfarenhet.
  • Utbildningen ges endast på halvfart under 2017-18.
  • Med ansökan ska en projektidé presenteras, hur den ser ut och vad du vill uppnå. Beskriv i vilket sammanhang som du önskar förverkliga dina idéer. Beskriv även någon idé som du tidigare har prövat eller något initiativ som du har tagit. Omfång 1-3 A4-sidor.
  • Uppge någon referensperson som kan styrka ditt engagemang, kreativitet eller kompetens från idéburen sektor.
  • Instruktioner hur ansökan går till finns här.

Kostnader

  • Kostnad ca 500 kr/termin plus kostnader för studielitteratur, samt resor och uppehälle vid gemensamma utbildningsdagar.