Socialt Entreprenörskap

– i kyrka och samhälle.

Vill du:

  • Lösa problem för människor?

  • Göra skillnad för människor och grupper med behov?

  • Hitta en lösning på samhällsutmaningar?

  • Få hjälp med hur lösningen ska se ut?

  • Vara tillsammans med kreativa entreprenörer?

Då är detta en utbildning för dig. Det kallas Socialt Entreprenörskap och vi utbildar i det. Vi kan nämligen hjälpa dig att omvandla din önskan och din vilja till något konkret.

Socialt Entreprenörskap i kyrka och samhälle hjälper dig att skapa en långsiktig verksamhets- eller affärsmodell.  Du får redskap att utforma en tydlig, bearbetad och ekonomiskt stabil handlingsplan. Du får hållbara strategier för att starta och utveckla ditt entreprenörskap. Utbildningen ges som en distansutbildning på halvfart.

Du kommer in med en idé och kommer ut med ett sjösatt initiativ!

Kursens syfte

Kursens syfte är att utveckla en fördjupad förmåga att utveckla, organisera och leda projekt inom idéburen sektor. Den syftar till att finna nya tankebanor och utveckla sin egen kreativitet. Det handlar om att hitta de rätta förutsättningarna för att skapa social förändring, se sin egen roll och hitta sin handlingskompetens. Kursen ger dessutom bra träning i att arbeta i team och samverka med andra.


 

Prenumerera på nyhetsbrev – Socialt Entreprenörskap

* indicates required
hyllieparkfhsk_98x50mm

Jenny Jakobsson, kursledare i Jönköping

Jenny Jakobsson, kursledare i Jönköping

Jenny Jakobsson kursledare i Jönköping

Kontakta Jenny på mejladressen jenny.jakobsson@junefolkhogskola.se eller på telefon 0725-61 01 04.

Du kan också kontakta skolan via mejl info@junefolkhogskola.se eller telefon 036-37 48 00.

Praktiskt

  • Undervisningen sker på måndagar via webben, samt vid fysiska träffar 13-14/9 i Göteborg, 13-15/11 i Malmö, 19-20 i Göteborg, två dagar i april i Jönköping, 4-5/6 avslutning.

  • Utbildningen är studiemedelsberättigad på eftergymnasial nivå.

Kurstid:
28 augusti 2017 – 5 juni 2018

Ansökan är öppen fram till den 30 juni -17. 

Kontakt

June folkhögskola
Jenny Jakobsson
0725-61 01 04
jenny.jakobsson@junefolkhogskola.se 
Hyllie Park Folkhögskola
Dan Elofsson
Telefon 0707-63 44 35
dan.elofsson@hylliepark.se