KURSINNEHÅLL

KURSPLANEN för nedladdning!

1 – TEKNIK OCH TEORI

ANALOG BILD
• fotografins grundläggande principer
• materialkännedom, papper, kemi, film
• skanningsteknik, digitaliseringsprocess
• exponeringsteknik

DIGITAL BILD
• digital bildbehandling
• det digitala mörkrummet
• materialkännedom, papper, minneskort, lagringsmedia och utskrifter
• digital leverans , filformat, komprimering, färgmatchning

FOTOTEKNIK
• utrustning, kameran – uppbyggnad och användning
• grundläggande fotografi med exponering och komposition
• blixtfotografi

STUDIO / LJUSSÄTTNING
• ljussättningsteknik
• portabelt ljus
• fonder
• materialkännedom
• studioarbete
• arbetsmetoder och förhållningssätt

MÅL:
Kursdeltagarna ska bli väl förtrogna med den fotografiska tekniken, material och verklighetsförankrade situationer som fotografer ställs inför i vardagen.

ARBETSMETOD:
Teoretiska genomgångar, praktiska övningar och redovisningsuppgifter.

2 – BILDEN SOM SPRÅK

• bildanalys
• bildens grammatik och komposition
• gestaltning, att utveckla ett bildspråk
• bildspråk
• samspel mellan text och bild
• utställningsteknik
• publicering och layout

MÅL:
Kursdeltagarna tränas att utveckla och förtydliga det personliga bildspråket.

ARBETSMETOD:
Tematiska uppgifter med bildredovisningar och samtal i gruppen. Bildanalys, fotohistoria. Arbete med den egna portfolion samt fotografiskt projektarbete.

3 – ATT ARBETA SOM FOTOGRAF

• arbetsplatsförlagt lärande hos tidnings/tidskrifts fotografer, studiofotografer, bildbyråer, reklamfotografer, modehus, redaktioner etc.
• marknadsföring, starta eget
• bildetik, lagar, copyright och upphovsrätt
• produktion av Bildfolk, en publikation av och om fotograferna på Fotoskolan.
• verklighetsförankring, branschanknytning, nätverk

MÅL:
Utbildningen ska ge kursdeltagarna en verklighetsnära uppfattning om fotografens arbetsvillkor och situationen i den fotografiska branschen. Få insikt i olika arbetsmetoder samt få inblick från verksamma fotografer som gästar utbildningen.

ARBETSMETOD:
Teoretisk undervisning, praktiska övningar, redovisningsuppgifter och praktik.

4 – PROJEKTARBETE

• planeringsarbete
• process, metod och produktion
• presentation
• fotografiskt reseprojekt utomlands
• genomförande av fotobok samt portfolio som projekt

MÅL:
Utbildningen ska ge kursdeltagarna erfarenhet att planera och genomföra ett projektbaserat arbete. Även att disponera sin tid och arbeta självständigt.

ARBETSMETOD:
Teoretisk undervisning, praktiska projektarbete med handledning.

Ämnen på schemat

Bild och budskap (Bildanalys, syfte, metoder, bild, betraktare, fotograf, beställare, boken ”Bild & Budskap”, redovisningar av uppgifter)

Digital Bild (verktyg, mjukvaror, olika bildbehandling, printteknik, filformat, färglära, uppgifter, testbilder att jobba med, retusch)

Fotografisk bild (Kamerateknik, exponeringsteknik, analog fotografering, komposition, fotografiska grunder, bildberättelse, bildspel, redaktionell bild, konstnärlig fotografi, kommersiell fotografi, utrustning, reportage, porträttfotografering, många varierande uppgifter)

Fotohistoria (Historiska bilder, betydelsefulla dåtida och samtida fotografer, dokumentärer, grupparbeten, individuella uppgifter och studiebesök)

Ljussättning och studioteknik (Studioarbete, ljussättningsteknik, produkt- och materialkunskap, teknisk bildanalys, grupparbete, uppgifter med olika ljus och teknik, gästföreläsare, workshops)

Medieteknik (Digitala medier, traditionell medieteknik, sociala medier, kommunikation, produktion och publiceringsteknik, trender)

Rörlig bild (Film, teknik, koncept, ljud, ljus, redigering, storyboard, rekvisita, intervjuteknik, dramaturgi, gästföreläsare)

Vi är Fotografer (Marknadsföring, etik, lagar och regler, upphovsrätt, varumärke, deadlines, avtal, samarbete, kundkontakt, prissättning, uppdrag, bokföring, driva egen näringsverksamhet, frilans, söka jobb, sälja bilder, publicera bilder, skapa böcker, skapa webbplats, gästföreläsare etc.)

Fotoskolan 1-2 år

Från hösten 2017 är Fotoskolan tvåårig. Det betyder att du går ett år först och kan sedan söka in till det andra året om du vill fördjupa dig ytterligare. År 1 har 16 platser och år 2 har 6 platser.
Du kan även söka år 2 om du har en tidigare utbildning som motsvarar Fotoskolans år 1.

Digital bild är ett ämne på Fotoskolan. Här får du jobba med redigering och efterbehandling av dina bilder.