Kursinnehåll Fotoskolan

Fotoskolan År 1

Under hela läsåret ställs deltagarna inför olika fotografiska utmaningar och får prova på olika områden inom fotografi som te x porträtt-, gatu-, studio-, gestaltande- och dokumentärfotografi. Vi lär deltagarna att berätta och beröra med sina bilder.

Vi varvar lektioner med handledning och workshops. Men också med studiebesök, gästföreläsare och tid för egen fotografering.

Första året på Fotoskolan innehåller bland annat:

 • Fotografins grundläggande principer
 • Studieresa till Köpenhamn
 • Analog bild
 • Digital bild
 • Utskriftsteknik
 • Bildanalys
 • Fotohistoria
 • Studiofotografering
 • Gästföreläsare
 • Studiebesök
 • Redovisningar
 • Projektarbeten
 • Grupputställning

Fotoskolan År 2 (Projektår)

Detta är ett fotografiskt projektår där du arbetar självständigt med egna fotografiska projekt och även projekt/uppgifter som du tilldelas av dina lärare.

Vi lägger stort fokus på samtal som berör fotografi och arbetsprocessen som leder dig framåt i dina projekt.

Genom hela skolåret ges möjlighet till löpande handledning, både individuellt och i grupp. Du har även full tillgång till skolans lokaler under detta skolår. Du kommer att behöva en egen bärbar dator under skolåret.

Andra året på Fotoskolan innehåller bland annat:

 • Bokprojekt
 • Egna projekt
 • Uppgifter relaterade till dina projekt
 • Möjlighet till praktik
 • Gästföreläsare
 • Studiebesök
 • Redovisningar
 • Egen utställning

Kostnader Fotoskolan År 1

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Men du betalar för studiematerial, studieresor mm. Kostnader för detta varierar beroende på ditt arbetssätt.
Förmiddagsfika måndag – fredag kostar 60 kr/vecka.

Kostnader för en internationell studieresa (Köpenhamn) tillkommer.

Skolan tar ut en kostnad på 250 kronor per termin för försäkring och kopior. Läs mer under Bra att Veta på vår hemsida.

Kostnader Fotoskolan År 2

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Men du betalar för studiematerial, studieresor mm. Kostnader för detta varierar beroende på ditt arbetssätt.
Förmiddagsfika måndag – fredag kostar 60 kr/vecka.

Skolan tar ut en kostnad på 250 kronor per termin för försäkring och kopior. Läs mer under Bra att Veta på vår hemsida.

I denna PDF får du en bra helhetsbild för vad vi gör på Fotoskolan Jönköping.

Fotoskolan 1-2 år

Från hösten 2017 erbjuder vi att fortsätta att studera ett andra år hos oss. Det betyder att du först går ett år och sedan söker in till det andra året. Du kan även söka År 2 om du har en tidigare utbildning som motsvarar Fotoskolans År 1. Fotoskolan År 2 är till för dig som vill fördjupa dina kunskaper och jobba med egna större fotografiska projekt under friare former.