Vill du plugga foto?

Vill du kanske bli fotograf?

”Från hösten 2017 gör vi på förekommen anledning om hela vår utbildning, utbildningen kommer från och med HT 2017 att bestå av 2 år. Ett grundläggande år som innehåller allt man behöver för att bli en slipad fotograf och ett valbart andra år med individuella projektarbeten, 3 månaders praktikperiod och projektresa.

Kursen är två fristående år så man kan välja att bara gå det första året.”
Carl-Robert Jonzon, kursledare Fotoskolan Jönköping.

Bild: Nadja Rautiainen Fotoskolan Jönköping
Bild: Nadja Rautiainen

Kursbeskrivning

Årskurs 1

PERIOD ETT (augusti – oktober)

Perioden präglas av återkoppling till de studerandes förkunskaper och innehåller en hel del grundläggande moment så som kamerateknik, exponeringsteknik, bildkomposition, ljuskunskap, färglära, introduktion i studiofotografering med studioljus/blixt, allmän datakunskap, samt introduktion i den analoga bilden.

Likaså är introduktion i bildbehandling och en introduktion i bildanalys moment som finns med under period ett. Vi varvar teoretiska pass med praktisk fotografering. Förekommande uppgifter kan vara: rörelse i bild / skärpedjup / självporträtt / frysta bilder / människor i miljö / streetfoto / porträtt / produktfoto / reportage / bildinnehåll / bildkomposition / ljussättning / blixtbilder / studioarbete / skissbilder / dokumentation /

I samband med introduktion av en ny uppgift ligger ofta ett eller flera teoripass relaterat till uppgiftens syfte. Arbetet blir därefter mer deltagarstyrt under handledning. Varje uppgift har sin deadline med redovisning och bildanalys. Vi gör även en workshop i studioljus med gästföreläsare under perioden. Vi gör en studieresa till Köpenhamn och Malmö med besök på en av Danmarks största dagstidningar Politiken/Jyllandsposten. Under tiden i Köpenhamn har de studerande även en uppgift i gatufoto/streetfoto att genomföra.

Vi får besök av samt besöker yrkesverksamma fotografer inom olika genrer.

PERIOD TVÅ (november – december)

Även nu varvas teori med praktiska redovisningsuppgifter. Aktuella uppgifter kan vara: yrkesreportage / yrkesporträtt / blixtbilder / studioporträtt / retusch beställningsbilder / reportage / tidning / utställningsbild / analog bild Vi fortsätter arbeta med digital bildbehandling för att ge den studerande en stabil grund i relaterade programvaror. De studerande får arbeta med analog fotografi för att få förståelse för de grundläggande principerna inom fotografi. Vidare fördjupar vi oss i fotostudions möjligheter, ljussättning, bakgrunder och tillbehör. Vi fortsätter det viktiga arbetet med bildanalys där vi lär de studerande att prata om bilder och hjälper dem att sätta ord på vad de ser och tänker kring bilder. De studerande får under perioden i uppgift att producera en tidning som ett grupparbete, från text och bild till färdig produkt.

De studerande producerar och hänger även sin första utställning i denna period.

Vi har som mål att göra relevanta studiebesök varje vecka under perioden.

PERIOD TRE (januari – februari)

Det första som sker på vårterminen är att vi drar igång den rörliga bilden. Filmproduktion och rörlig bild tar idag allt större plats i yrkesutförandet även för stillbildsfotografen, vi tycker därför att detta är viktigt att arbeta med i utbildningen. Vi berör allt från idé och process till produktion, bearbetning och publicering av rörligt material. Perioden ger möjlighet till valfrihet i genre. De studerande väljer mellan bildjournalistik, dokumentär, kommersiell och konstnärlig/gestaltande fokus. De studerande börjar här arbeta mer utifrån sina egna idéer och uttryck men samlas kring en given uppgift.

Första uppgiften är att producera en film som ett grupparbete. Även små enskilda uppgifter med rörlig bild varvas med teori och praktiska övningar. Vi startar även arbetet med kurserna Medieteknik och Digitala medier där de studerande får kunskap i de moderna mediekanalerna och dagens arbete i s.k. traditionella medier såväl som i sociala medier.

Vårens bok-projekt börjar förberedas och planeras. Kursen Projektarbete startar.

PERIOD FYRA (mars)

Under perioden arbetar vi med projektarbete. De studerande arbetar utifrån sina egna idéer och uttryck men samlas kring en given projektform. Första projektet innebär produktion av en egen fotobok. De studerande startar med en ordentlig planering och genomgång av en projektplan. De studerande arbetar sedan enligt den individuellt redogjorda projektplanen fram till redovisning. Under arbetets gång får den studerande handledning av mentorer/lärare.

Det ges också möjlighet för den som vill söka vidare till andra fotoutbildningar att arbeta med att ta fram bilder som arbetsprover.

PERIOD FEM (april – juni)

Perioden är något av en uppsummering och ”examensperiod” när årskurs 1 ska tas i hamn. Årskurs 1 avslutas genom en examensutställning lokalt i Jönköping. De studerande väljer själva ut de bästa guldkornen att till sin utställning på det för tillfället utvalda galleri eller konsthall. Mycket tid i denna perioden går åt till bildanalys och kursen Bild & Budskap.

I perioden produceras även en klassgemensam magasinprodukt som vi kallar Bildfolk. Parallellt gör de studerande var sin digital portfolio som ett mindre projekt.

Vi gör även studiebesök och får besök av yrkesverksamma fotografer i perioden.

 

Här kan du ladda ner hela utbildningsplanen för mer detaljer!

Göran Segeholm inviger Fotoskolans examensutställning på Galleri Kontrast. Bild: Maja Johansson
Göran Segeholm inviger Fotoskolans examensutställning på Galleri Kontrast. Bild: Maja Johansson

Årskurs 2

PERIOD SEX (augusti-september)

Även denna period ger möjlighet till valfrihet i genre. De studerande väljer mellan bildjournalistik, dokumentär, kommersiell och konstnärlig/gestaltande fokus. De studerande arbeta utifrån sina egna idéer och uttryck men samlas även här kring en given projektform. Första projektet i årskurs 2 innebär ett reseprojekt.

De studerande startar med en ordentlig planering och genomgång av en projektplan. En plan som de redan vid ansökan till årskurs 2 börjar arbeta med. Reseprojektet är en möjlighet att tillämpa och praktisera kunskaper från olika delar av utbildningen. I projektet ingår allt från research, planering och kontakter till genomförande och redovisning. De studerande arbetar även här enligt den individuellt redogjorda projektplanen för Reseprojektet fram till och med redovisning. Redovisningen kan variera efter karaktären på projektet. Har den studerande jobbat med gestaltande bild är det kanske naturligt att redovisa i form av en utställning eller bok etc.

PERIOD SJU (oktober-december)

Vi startar arbetet med kursen ”Att arbeta som fotograf” där de studerande får kunskap inom marknadsföring, eget företagande, sociala medier, kundbemötande, profession och prissättning samt bildjuridik och upphovsrätt.

Vi fördjupar oss i den rörliga bilden och de studerande får i uppgift att producera var sin individuell film. Nu i form av en porträttering/dokumentär av en person.De studerande sätter även samman en fotoutställning under perioden.

PERIOD ÅTTA (januari-mars)

Under perioden har de studerande arbetsplatsförlagt lärande i form av praktik i 11 veckor. Praktikplatser kan vara en dagstidning, reklambyrå, bildbyrå, fotostudio, fotoagentur mm. Den studerande söker själv sin plats för praktik.

PERIOD NIO (mars-maj)

Under perioden arbetar de studerande med sina slutgiltiga examensarbeten samt med att producera en egen portfolio. Perioden startar med en ordentlig planering och genomgång av en projektplan för examensarbetet. De studerande skall även fotografera och producera sin egen fysiska Portfolio. En sammanställning av de bästa bilderna från utbildningen varvat med nya bilder, ett utmärkt redskap att använda vid kommande kundmöten.

Det ges också möjlighet för den som söker andra fotoutbildningar att arbeta med att ta fram bilder som arbetsprover. Planeringsarbete inför och produktion av kommande examensutställning genomförs.

GÄSTLÄRARE OCH BESÖK

Förutom skolans egna lärare medverkar ett antal gästföreläsare under utbildningen. Skolan har genom åren haft samarbete med Sanna Sjöswärd, Josefina Sahlin, Roger Thuresson, Jens Assur, Torbjörn Andersson, Maria Söderberg, Mattias Karlsson, Lennart Hägglund, Tobias Fischer, Per Carlsson/Canon Svenska AB, Bengt Lundberg/Nikon Sverige, Daniel Månsson, Anna von Brömssen, Paul Hansen, Fotografiqa, Adam Haglund, Anders Petersen, Pieter ten Hoopen, Mattias Karlsson, Per Lindström, Nathalie Evrung, Anders Engman, Ulf Sjöstedt, Hans Högberg/Goecker, Karolina Henke, Oscar Mattsson, Bingo Rimér, Cissi Jonsson, Anders Jensen, Eva-Therez Gölin, Thomas H Jonsson, Thomas Wågström, Göran Segeholm, Anna Clarén, Emma Svensson, Centrum För Fotografi CFF, Jan Grarup, Peter Hove Olesen, Lars Dareberg, Josefine Bäckström, Fredrik Altinell, Björn Ceder, Helga Härenstam, Mats Andersson, Elin Kero m.fl.

Vi har även ett informellt samarbete på lokal basis med Scandinavian Photo i Bankeryd och Moderskeppet i Jönköping som arbetar med online-baserad undervisning i Adobe.

Vi gör varje år några studiebesök av olika karaktär. Det kan vara fotostudion på IKEA i Älmhult (ICOM), fotoskolor, yrkesverksamma fotografer, tryckerier, bildlab, reklambyråer, designers, bildköpare, filmare, fotoagrafkollektiv, tidningsredaktioner, utställningar etc.

ÅRSKURSERNA

Årskurserna skiljer sig en del åt när det gäller innehåll men även när det gäller tid på skolan och tid för lärarledda lektioner. Årskurs 1 och 2 har dock vissa teoripass, föreläsare och uppgifter tillsammans under utbildningen.

 

Fotoskolan på studiebesök på Politiken i Köpenhamn.

Peter Hove Olesen, fotograf på Politiken i Köpenhamn, tar emot Fotoskolan på studiebesök 2011.
Peter Hove Olesen, fotograf på Politiken i Köpenhamn, tar emot Fotoskolan på studiebesök 2011.

OBS! Nyhet – Fotoskolan erbjuder ett andra år från och med läsåret 2017-18

Här kan du ladda ner Utbildningsplanen för Fotoskolan och läsa om utbildningen.

Utbildningsplan Fotoskolan Jönköping

Mer om vad man gör och lär sig

fotoskolans egna webbplats och facebook-sida kan du läsa mer om vad eleverna gör men även se en del av deras arbeten.

MagnusT
Magnus Thörewik, kursledare på Fotoskolan

Under läsåret 2017-18 är Magnus Thörewik kursledare på Fotoskolan Jönköping. Carl-Robert Jonzon studerar halvtid på Folkhögskollärarlinjen i Linköping och arbetar deltid på Fotoskolan.

 

CRJ
Carl-Robert Jonzon, lärare på Fotoskolan

Undrar du något

Kontakta Magnus Thörewik, som är kursansvarig, på mailadressen magnus.thorewik@junefolkhogskola.se  eller ring honom på 036-37 48 00.  Han har svar på dina frågor om utbildningen.


Studerande på fotoskolan

Tobias Gustafsson, Fotoskolan

Tobias Gustafsson, Fotoskolan 2011-12

”I hopp om kreativ och personlig utveckling så valde jag Fotoskolan Viebäck (June). Väl där möttes jag av personer som kom att förändra hela min livssyn och ge vänner för livet. För att inte tala om min fotografiska utveckling. Där fanns det inget rätt eller fel. Man fick testa allt och lite till. Det var som att gå in i en egen värld där allt var möjligt. Bästa var den kontakt man hade med lärarna som alltid fanns där med reflektion och ge nya synvinklar och tankar. Utan tvekan den bästa utbildningen samt bästa året av mitt liv hittills.” – Tobias Gustafsson Fotoskolan 2011-12

Beata Rydén, Fotoskolan

Beata Rydén, Fotoskolan

”Jag valde att söka till Fotoskolan Jönköping för att lära mig mer om foto men främst för att ingå i ett sammanhang med likasinnade människor. Det som lockade mig var skolans blandning mellan det fria och det styrda arbetet. På Fotoskolan Jönköping får du under hösten många uppgifter att lösa, men våren får du styra över väldigt mycket själv. För mig är det bästa med skolan att varje elev tillåts att utvecklas i sin egen riktning, utan att skolan styr för mycket. Detta gör att alla i klassen strävar efter att hitta sitt eget unika uttryck.”

Beata Rydén 2012-13 Studerade vidare på Högskolan för Fotografi (numera Valand), Göteborg.