Externa kurser

June folkhögskola bedriver utbildningar i samarbete med församlingar och andra samarbetspartners.

 

Svenska från dag ett

Lokal Pingstkyrkan Jönköping.

Svenska från dag ett är en satsning för att ge nyanlända i Sverige möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för, och inblick i, det svenska samhället. Ett viktigt syfte är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

Verksamheten vänder sig till två grupper av deltagare; dels till asylsökande som bor antingen på Migrationsverkets anläggningsboenden (ABO) eller i eget boende (EBO), dels till personer som fått uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

Allmän linje – GÖTEBORG.

Målgrupp
Nyanlända och utlandsfödda men även ungdomar i åldersspannet 16-24 år och äldre som saknar grundskole- eller gymnasial utbildning och behöver stärka sin svenska.

Till hösten 2018 blir verksamheten i Göteborg en självständig folkhögskola. Verksamheten bygger på det arbete som bedrivs idag. Namnet på den nya skolan kommer att bli Vinga folkhögskola.

Teamträningsskolan 

Församlingsbyggare, lärjungeskola i praktik, Region Syd i Värnamo.

Externa kurser

Detta är en ny sida och den är under utveckling. Här kan du läsa om kurser som inte ligger fysiskt på June folkhögskola, men som är en viktig del av vår verksamhet.

Ingalill – överallt & alltid

När du ringer till oss, när du ev kommer till skolan – det är alltid Ingalill du möter först av alla. Ingalill Bard är vår skoladministratör och har koll på allt och alla. Du når henne, ”alltid” på telefon 036-37 48 02 eller via mejl info@junefolkhogskola.se