Utbildningsplan

DISTANSKURS effektiv kommunikation

Höstterminen 2018: 27/8 – 14/12

Innehåll:

 1. Övergripande mål och inriktning

 2. Utbildningsbeskrivning

 3. Ansökan & antagning – egen sida, se menyn!

 

 1. Övergripande mål och inriktning

Strävan att kommunicera ut sitt budskap och sina aktiviteter kan se ut på olika sätt. Det kan ske via annonser i tidningar, sociala medier, person till person, en hemsida och en mängd andra alternativ. Men hur når man egentligen ut i ett samhälle där allt fler tar till alla vägar som finns för att skrika ut sitt budskap till förvirrade mottagare som inte vet vem de ska lyssna till. Bruset blir ett faktum. Risken blir att det du vill säga inte kommer fram och med det går informationen förlorad.

Hur når man ut i ett landskap där saker ska gå snabbt och samtidigt vara tydligt?
Det är det denna kurs har som mål att hjälpa dig med utifrån ett församlingsperspektiv. Vårt mål är att du som på olika sättredan arbetar med kommunikativa frågor eller drömmer om att få börja ska få en stadigare grund att stå på och få verktygen för att nå din målgrupp så effektivt som möjligt.

Kursen är en grundkurs i kommunikation. Informationendu behöver i din situation står i fokus. Under höstens träffarkommer vi gå igenom saker utifrån ett helhetsperspektiv för att sedan ge tid för individuell vägledning. Vårt mål är att hjälpa dig skapa en kommunikation som bättre når ut till dinmålgrupp samt att du ska få upp ögonen för nya vägar. För att skapa en kurs som är förankrad i din verklighet kommer uppgifterna till stor del vara utformade så att du ska kunna använda det du lär dig rakt in i ditt arbete.

 

 1. Utbildningsbeskrivning

Kursen kommer vara uppdelad i fyra block som fokuserar på olika delar av begreppet Kommunikation. Vi kommer börja med Kommunikationsom en helhet för att ge en grund som de andra blocken kan bygga vidare på. Sedan kommer vi fördjupa oss i Sociala Medier, Rörlig Bild och Podcast och slutligen konsten att bygga en förståelig Hemsida.

Kursen börjar den 27 augusti med en introduktionsdag på June folkhögskola i Jönköping. Efter det kommer det vara fyra träffar under hösten fördelade med ungefär en månads mellanrum.

KURSTRÄFFAR
Träff 1.
27 augusti – KURSSTART
Träff 2. 24 september
Träff 3. 29 oktober
Träff 4. 26 november
Träff 5. 14 december KURSAVSLUTNING

Kurslitteraturen kommer i huvudsak bestå utav Kommunikation i organisationer(2012) av Mats Heide, Catrin Johansson, Charlotte Simonsson. Utöver boken kommer vi jobba med kopierat material, kompendier och webbaserat material.

 

2.a Introduktion

Vi kommer börja med en grund i vad kommunikation innebär. Vad är det du vill kommunicera och hur når det fram utan att ditt budskap byts ut mot något annat än det du ville säga. Organisationskommunikation och marknadsinriktad kommunikation – vad är skillnaderna och hur kan de användas? Hur kan man undersöka sin organisation för att förstå var ni står idag, hur ni vill vara och faktiskt är?  Vilka knep finns det för att förstå vart man vill och hur man ska komma dit?

 

2.b Kommunikation

I det första blocket kommer vi dyka djupare i organisations- och marknadskommunikation. Hur kan man arbeta för att få med alla på tåget och hjälpa vissa att ens hitta det. I en organisation som växer behöver man kanaler för att informationen ska komma ut. Mun till mun fungerar i viss mån men vad budskapet blir är väldigt svårt att veta. Därför vill vi i detta block fokusera kring hur man kan sprida information enkelt men fortfarande tydligt. En klar orsak till konflikt och förvirring är när personer inte vet vad som pågår eller vart man är påväg. Detta kan skapa splittringar i gruppen men med rätt verktyg kan detta undvikas.

Vi kommer även arbeta med kriskommunikation och prata om vikten av att vara förberedd på att bemöta rykten. Språket har en central roll i all kommunikation. Kursen behandlar hur man med hjälp av språket kan göra sin kommunikation tydlig och inkluderande för alla.

 

2.c Sociala Medier

Detta block kommer fokusera på de olika sociala kanaler som finns och hur de bäst kan användas för att nå din målgrupp.

 • Syftet med att finnas på sociala medier och vilket innehåll som passar på olika medier.
 • Hur och varför bör man arbeta med Facebook och Instagram.
 • Vilka algoritmer styr hur stor procent av dina följare som kommer få se ditt inlägg och hur du får den procentsatsen att öka.

Vi kommer också gå igenom hur bilder och texter kan bjuda in eller stänga ute för att hjälpa dig skapa inlägg som lockar till läsning. Vilka bilder får man använda och vilken information behöver ges innan man knäpper en bild i en fullsatt lokal.

Vad är rätt och vad är fel när det kommer till sociala medier? Algoritmerna som styr ändras och vad dina följare gillar kan skilja sig åt beroende på plats. Det vi hoppas med detta block är inte att ge alla svaren utan att öppna upp hur man kan tänka i dessa frågor. Hur kan man arbeta med sina inlägg för att ge dem så stor räckvidd som möjligt?

 

2.d Rörlig Bild och Podcast

Att använda sig av rörlig bild det vill säga videoklipp för att få mottagaren att ta till sig budskapet kan användas på fler olika sätt och fördelarna kan vara många om det görs på rätt sätt. För att få videoklippet attraktivt och tillgängligt för många är det några grunder man måste jobba med: ljud, bild och redigering. Vi kommer gå igenom vilken utrustning som behövs, men också vilka genvägar man kan ta för att få ett snyggt resultat på kort tid.

Den rörliga bilden:

 • hur man redigerar ihop ett enklare videoklipp
 • vad man ska tänka på när man själv sitter framför kameran
 • intervjuteknik
 • vilka för- och nackdelar har olika videoplattformar som YouTube, Vimeo, Bambusermfl
 • hur man kan spela in och sända hela möten

Sedan kommer vi även gå in fenomenet podcast. Många väljer idag att lyssna på intressant undervisning eller diskussioner via podcastformatet. Fördelen, till skillnad från video, är att de kräver relativt lite utrustning. Det är lätt för personer att höra ert budskap även om de inte befinner sig på plats. Vi kommer gå igenom hur man skapar sin egna pod och arbetar för att bygga upp en lyssnarbas.

Detta block kommer att fokusera kring hur man producerar innehåll för att sprida sitt budskap, till skillnad från de andra blocken som fokuserar mer kring hur man kommunicerar ut information om sitt budskap.

 

2.e Hemsida

En hemsida kan ha flera olika funktioner, och vem den riktar sig till kan skifta.

Hur skapar man en hemsida som är begriplig, tydlig och samtidigt grafiskt tilltalande? Dessa frågor kommer vi att arbeta med under det sista blocket.

 • Vilken information behöver finnas?
 • Hur kan man arbeta för att både nå nyfikna besökare och medlemmarna som vet exakt vilken information de söker.
 • Vad säger stilen på hemsidan om din församling?

Vi kommer arbeta med dessa frågor i stort samtidigt som vi går igenom WordPress, ett av de mest populära verktygen att bygga en hemsida via utan att behöva sitta med kodning i avancerade program.

Hur gör man informationen förståelig och hur kan man mäta hur många besökare ni har på hemsidan. Vårt mål med detta block är att ni ska få verktygen för att skapa en hemsida som är tilltalande och samtidigt ger besökarna den informationen som söks på ett tydligt sätt.

Sammantaget ska dessa verktyg hjälpa dig som kommunikatör, göra din kommunikation effektiv och ditt budskap tydligt. Förhoppningsvis så du når genom bruset – fram till dina tilltänkta mottagare – utan megafon!

portrait of a handsome young man shouting with megaphone against a grey background
Strävan att kommunicera ut sitt budskap och sina aktiviteter kan se ut på olika sätt.

Perfekt anpassad för dig som arbetar i en församling med information – kommunikation! 

 • Kursen är på 50%
 • Distans
 • Kursträffarna är på måndagar

Kursen är helt ny – med start måndagen den 27 augusti 2018. Kontakta skolan om du har frågor & funderingar!