DISTANSKURS effektiv kommunikation

 

KURSEN ÄR INSTÄLLD OCH GENOMFÖRS INTE HT 2018…

Poddar/YouTube/Hemsida/Grafiskt material/Förpacka ditt budskap

FÖR DIG SOM

  • jobbar med kommunikation i församling
  • vill nå ut snabbt och effektivt med ditt budskap
  • vill testa nya media men inte riktigt vet hur
  • vill bli en visuell kommunikatör

Strävan att kommunicera ut sitt budskap och sina aktiviteter kan se ut på olika sätt. Det kan ske via annonser i tidningar, sociala medier, person till person, en hemsida och en mängd andra alternativ. Men hur når man egentligen ut i ett samhälle där allt fler tar till alla vägar som finns för att skrika ut sitt budskap till förvirrade mottagare som inte vet vem de ska lyssna till. Bruset blir ett faktum. Risken blir att det du vill säga inte kommer fram och med det går informationen förlorad.


Så hur gör man?
Det är det denna kurs har som mål att hjälpa dig med utifrån ett församlingsperspektiv. Vårt mål är att du som på olika sätt redan arbetar med kommunikativa frågor eller drömmer om att få börja ska få en stadigare grund att stå på och få verktygen för att nå din målgrupp så effektivt som möjligt.

Kursen är på DISTANS och på HALVTID.

Målgrupp
Med upplägget på kursen passar den väldigt bra för dig som jobbar med kommunikation.Kanske har du en deltidstjänst i en församling eller tillhör du alla som jobbar som volontärer och vill satsa på att utveckla din kompetens. Projekten du jobbar med kan du förhoppningsvis omsätta direkt i ditt arbete – vi lär medan vi arbetar!

Det ligger 5 fysiska träffar inplanerade under terminen. En upptaktsdag då vi lägger grunden för terminen. Mellan träffarna får du kontinuerlig handledning av våra kursledare. Du kan ställa frågor i vårt forum när du vill – kurskamrater och kursledare svarar och ger respons. I samband med de fysiska träffarna får vi besök av olika gästlärare.

Träffar/kurstider Höstterminen 2018 – OBS! alla träffarna är på måndagar utom 14/12!
Träff 1. 27 augusti – KURSSTART
Träff 2. 24 september
Träff 3. 29 oktober
Träff 4. 26 november
Träff 5. 14 december KURSAVSLUTNING

KURSLEDNING

spot-crj
Carl-Robert Jonzon, kursledare
Du når Carl-Robert via mail: carl-robert.jonzon@junefolkhogskola.se eller telefon: 0709-29 97 99


Jonathan Bryskhe, biträdande kursledare

Du når Jonathan via mejl: jonathan.bryskhe@junefolkhogskola.se eller telefon: 036-37 48 00

GÄSTLÄRARE

Ludvig-Evermyr
Ludwig Evermyr

Tabita_400x400px
Tabita Hultqvist

mt-680px
Magnus Thörewik

Träffar/kurstider
Höstterminen 2018

Träff 1. 27 augusti – KURSSTART
Träff 2. 24 september
Träff 3. 29 oktober
Träff 4. 26 november
Träff 5. 14 december KURSAVSLUTNING

OBS! Alla träffarna i Jönköping är på måndagar, utom den 14/12 som är på en fredag.