Här kan du läsa hela utbildningsplanen för Assistentutbildningen Distans.

Delar av utbildningsplanen:

TERMIN 1

Introduktion
Etik och bemötande
Kultur
Rörelsehinder
Samhällsorientering
Psykologi
Pedagogik

TERMIN 2

Neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF)
Yrkesrollen
Anhörig
Kommunikation
TAKK
Intellektuell funktionsnedsättning
Friskvård
Psykisk ohälsa
Social Dokumentation

För mer information

om utbildningsplanen – kontakta
Kristin Borneling, som svarar på dina frågor, via mail
kristin.borneling@junefolkhogskola.se


ANSÖKAN