Från kursplanen:

Termin 1

Kunskap om funktionsnedsättning
Syntolkning
Etik, funktionshinder och sexualitet
Friskvård, egen och brukarens hälsa
Yrkesrollen
Samhällskunskap, Lagstiftning
Psykologi

Termin 2

Kunskap om funktionsnedsättning
Etik, etiska modeller och förhållningssätt
Friskvård, egen och brukarens hälsa
Yrkesrollen
Samhällskunskap, regler och beslutsgångar i kommunen
Pedagogik, vad är mitt uppdrag?
Psykologi, mobbingplaner
Arbetsmarknaden och personligt CV

Social Dokumentation

Kommunikation TAKK

För mer information

om Kursplanen – kontakta
Kristin Borneling, som svarar på dina frågor, via mail
kristin.borneling@junefolkhogskola.se


ANSÖKAN