Här kan du läsa hela utbildningsplanen för Assistentutbildningen Distans.

Delar av utbildningsplanen:

Introduktion
Etik och bemötande
Kultur
Rörelsenedsättning
Samhällsorientering
Psykologi
Pedagogik
Neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF)
Yrkesrollen
Anhörig
Kommunikation
TAKK
Intellektuell funktionsnedsättning
Friskvård
Psykisk ohälsa
Social Dokumentation