Här kan du läsa hela utbildningsplanen för Assistentutbildningen Distans.

Delar av utbildningsplanen för Assistentutbildning

Introduktion
Etik och bemötande
Kultur
Rörelsenedsättning
Samhällsorientering
Psykologi
Pedagogik
Neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF)
Yrkesrollen
Anhörig
Kommunikation
TAKK
Intellektuell funktionsnedsättning
Friskvård
Psykisk ohälsa
Social Dokumentation