Från utbildningsplanen


Termin 1


Teckenspråk
Kommunikation, TAKK, syntolkning
Etik och bemötande
Rörelsehinder
Intellektuell funktionsnedsättning
Psykologi
Samhällsorientering, lagar LSS, SoL,HSL
Friskvård
Taktil massage
Studiebesök
Praktik

Termin 2

Teckenspråk
Kommunikation, TAKK, syntolkning
Etik och bemötande
Kultur och etnicitet
Psykologi
Samhällsorientering, arbetsmarknadsfrågor
Friskvård
Neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF)
Yrkesrollen
Arbetsmarknaden och personligt CV
Anhörig
Pedagogik
Studiebesök
Praktik