Från kursplanen


Termin 1


Kunskap om funktionsnedsättning
Teckenspråk för hörande nivå 1
Teckenkommunikation
Syntolkning
Etik, funktionshinder och sexualitet
Friskvård, egen och brukarens hälsa
Yrkesrollen
Samhällskunskap, Lagstiftning
Taktil massage
Psykologi

Termin 2

Kunskap om funktionsnedsättning
Teckenspråk för hörande nivå 2
Etik, etiska modeller och förhållningssätt
Friskvård, egen och brukarens hälsa
Yrkesrollen
Samhällskunskap, regler och beslutsgångar i kommunen
Pedagogik, vad är mitt uppdrag?
Psykologi, mobbingplaner
Arbetsmarknaden och personligt CV

”Jag sökte på grund av teckenspråket. Jag har alltid varit intresserad av tecken och det blandat med de andra kurserna kändes som en bra blandning”
Caroline, studerande 2013/14

”Jag vill jobba med människor, och utveckla mig som person.”
 Joel, studerande 2013/14