KOF

Assistentutbildningen

Kunskap om funktionsnedsättningar, KOF, har följande innehåll;

Innehåll

Historisk tillbakablick
Förvärvade hjärnskador
Intellektuell funktionsnedsättning
Bemötande
Pedagogik
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Rörelsehinder
Psykisk ohälsa
Hörsel och syn
Familjen och barnet
Anhörigperspektiv
Arbetsgivare och villkor