Utbildning som ger jobb

När du gått vår Assistentutbildning kan du arbeta inom många olika yrkesroller. Bland annat följande:

  • elevcoach, resursperson, elevassistent inom skolan
  • stödassistent, boendestödjare på gruppbostad, korttidsboende eller liknande
  • personlig assistent i medborgares hem
  • medarbetare inom daglig verksamhet
  • annan verksamhet för personer med olika typer av funktionsvariation.

Personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent innebär att man stödjer människor med stora funktionshinder i vardagen.

Som personlig assistent kan du hjälper personer som till exempel har en utvecklingsstörning eller någon form av funktionshinder. I sitt arbetet stöttar man sin brukare så att hen kan leva sitt liv som hen själv vill.

Arbetsuppgifter som personlig assistent

Som personlig assistent är din arbetsuppgift att underlätta för brukaren, den funktionshindrade, att sköta sig själv. Oavsett om det gäller hjälp med hygien, att laga mat eller att ta hand om sitt boende, men det handlar också om att hjälpa brukaren sköta sitt arbete och att brukaren får möjlighet att utöva sina olika fritidsintressen eller studera.

De praktiska arbetsuppgifter du som personliga assistenter kommer utföra beror alltså på brukarens förutsättningar, behov och önskemål. Det kan vara allt ifrån att hjälpa brukaren komma upp på morgonen, duscha och ta på sig kläder. Som personlig assistenten är du kanske också med brukaren under hens arbetsdag. Under fritiden är man ofta med på olika fritidsaktiviteter, det kan vara allt från föräldramöten och träning till bio eller utgås med vänner.

Som personlig assistent behöver du vara utrustad med en stor social förmåga och kunskap att läsa av personer samt en lyhördhet mot brukaren och hens omgivning. Du ska hjälpa brukaren i hens vardag utan att skapa ta över, försöka smälta in helt enkelt genom att hjälpa brukaren på det sätt som hen önskar.

Om man arbetar med brukare som är svårt sjuka eller har multisjukdomar behövs en stor empati och mycket tålamod då det kan vara mycket krävande.

Olika arbetsgivare

Personliga assistenter är ofta anställd av kommunen, ett brukarkooperativ eller ett privat bolag, men ibland kan man vara anställd direkt av brukaren.

Här söker du till Assistentutbildningen- Distans för läsåret 2020/2021

 

 

FÖR MER INFORMATION


Helen Wahlström
Telefon 036-374813
Mail helen.wahlstrom@junefolkhogskola.se