Utbildning som ger jobb

När du gått vår Assistentutbildning kan du arbeta inom många olika yrkesroller. Bland annat följande:

  • elevcoach, resursperson, elevassistent inom skolan
  • stödassistent, boendestödjare på gruppbostad, korttidsboende eller liknande
  • personlig assistent i medborgares hem
  • medarbetare inom daglig verksamhet
  • annan verksamhet för personer med olika typer av funktionsvariation.

Elevassistent

Som Elevassistent arbetar du i skolan och hjälper elever som behöver extra hjälp för att följa med i undervisningen. Anledningarna till att man behöver extra hjälp kan bero på många olika faktorer. Det kan handla om läs- och skrivsvårigheter, att man har någon bokstavskombination (ADHD, ADD), psykosociala svårigheter och eller andra typer av funktionsnedsättningar. 

Arbetsuppgifter som elevassistent

Arbetsuppgifterna som elevassistent kan variera mycket vilket gör arbetet omväxlande. Elevassistent är ett arbete som ger mycket tillbaka till den som vill arbeta med barn men jobbet ställer krav på både kompetens och personliga egenskaper.

Tålamod, klurighet och en förmåga att hantera olika personligheter är egenskaper som kommer väl till pass när man arbetar som elevassistent. Detta då problem som exempelvis studiero och att hitta andra vägar för eleven att tillgodoräkna sig kunskap på ofta handlar om att hitta den specifika elevens sätt att lära sig. Men det är inte bara i undervisningen man hjälper eleven det är också på raster där man är ett stöd i att lära sig hur man umgås med andra elever, hur man beter sig på utflykter eller mer praktiska skolämnen. Empati och bra samarbetsförmåga är andra egenskaper som är viktiga i relationerna med elever, deras vårdnadshavare och andra lärare på skolan.

Elever som har någon form av funktionsnedsättning har ofta rätt till assistans både under lektionstid och på fritids. Som elevassistent finns man då med och stöttar eleven under hela skoldagen, överallt där eleven befinner sig fram tills det att eleven går hem från fritids.

Som elevassistent har har man inget övergripande ansvar för klassen utan arbetar ofta på instruktion från huvudläraren.

Här söker du till Assistentutbildningen- Distans för läsåret 2020/2021

 

 

FÖR MER INFORMATION


Helen Wahlström
Telefon 036-374813
Mail helen.wahlstrom@junefolkhogskola.se