ALT

Akademi för Ledarskap och Teologi

Akademi för Ledarskap och Teologi är en teologisk ledarutbildning som vill träna kvinnor och män för tjänst i Guds rike.

Grundläggande är:

  • att utifrån församlingens missionsuppdrag driva en utbildning som genomsyras av Bibelns centrala ställning och präglas av öppenhet för Andens verk och tilltal,
  • att genomföra hela utbildningen utifrån ett församlingsbaserat arbetssätt så att den lokala församlingens liv och mission är en viktig bas för studenternas lärande och teologiska fördjupning,
  • att driva en utbildning genom folkhögskola och högskola, samt
  • att driva utbildningen med öppenhet för internationell samverkan.

Målsättningen är:

 • att utrusta församlingens blivande pastorer och ledare med teologisk kunskap och förmåga till teologisk reflektion,
 • att genom samverkan mellan undervisning och personlig vägledning stödja de blivande pastorerna och ledarna att uppnå den andliga mognad som är en förutsättning för församlingstjänst, samt
 • att leda studenterna in i ett fördjupat lärjungaskap och hängiven efterföljelse av Jesus Kristus, motiverade för livslångt lärande.

 

Nytt upplägg från läsåret 2017-18

Församlingsledarakademin erbjuder en bred teologisk ledarutbildning som innefattar kurser inom bibelkunskap och bibelteologi, systematisk teologi och etik, kyrkohistoria, mission, religionshistoria och samtidskunskap, själavård, ledarskap, förkunnelse och undervisning, diakoni, församlingsliv mm. Det samlade navet genom hela utbildningen är yrkes- och ledarträning.

Utbildningen bedrivs som en fyra-årig eftergymnasial folkhögskoleutbildning med sju samverkande folkhögskolor (Dalkarlså, Hyllie Park, June, Kaggeholm, Liljeholmen, Mariannelund, Mullsjö) där det parallellt finns möjlighet att studera vid Örebro Teologiska Högskola i en akademisk teologisk utbildning. Ur kursdeltagarperspektiv kan detta ses som en sammanhållen utbildning som bygger på de olika förutsättningar som folkhögskolan respektive högskolan kan bidra med för en relevant yrkesträning. Huvudmännen är aktivt involverade i den gemensamma styrelse som ansvarar för utbildningens inriktning och upplägg.

Församlingsledarakademin genomsyras av en inriktning på ledarträning i och för församlingar. Träningen bygger på en samverkan med utbildningsförsamlingar under hela utbildningen, där studenterna kan träna upp sin förmåga att reflektera teologiskt kring den levda tron. Där kan de även bedriva kontextuella studier och tränas i färdigheter genom en ständig dialog mellan teori och praktik. De församlingsteologiska studierna tar på detta sätt sin utgångspunkt i den praktiserade tron och vänder hela tiden tillbaka till handling. Den lärande processen fördjupas genom att kunskaper och erfarenheter prövas i konkreta ledaruppgifter. Det teologiska uppdraget kommer inte bara att handla om att beskriva och värdera teologiska ståndpunkter, utan minst lika mycket om att göra teologi, dvs. att skapa och forma teologiskt reflekterade handlingar. Yrkes- och ledarträningen påverkar därför alla delkurser genom hela utbildningen.

Läs mer på hemsidan för ALT

Undrar du något

Kontakta Maria Alriksson, samordnare och studieledare för utbildningen, på mailadress maria.ahlriksson@ALTutbildning.se eller ring till henne på telefon 076-340 32 64.